„Indivisibiliter ac Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”

A kötetben a 2017. november 16-án Beregszászban megtartott „Indivisibiliter ac Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” című tudományos konferencián elhangzott előadások írott változatai kaptak helyet. A tudományos fórumot a II. Rákóczi Ferenc...

2018.12.13. 0
Multiculturalism and Diversity in the 21st Century

The publication includes papers presented at the international academic conference, ”Multiculturalism and Diversity in the 21st Century” held on 27–28 March, 2018 in Berehove. The academic event was organised by the Department of Philology of Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian...

2018.11.06. 0
Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához

Jelen kiadvány elsősorban a magyar, illetve ukrán szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára nyújthat segítséget a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásában, de haszonnal forgathatják mindazok, akik a magyarországi szlavisztikai kutatások, a kárpátaljai magyarság...

2018.04.25. 0
MÁLENKIJ ROBOT – GUPVI Északkelet-Magyarországról elhurcolt áldozatok névsora (1944–1945)

A kiadvány a magyar nemzet XX. századi történetének egyik legtragikusabb, évtizedekig tabuként kezelt eseményének jobb megismeréséhez kíván hozzájárulni. A történelmi Magyarország északkeleti térségéből (vagyis a mai Kárpátaljáról és a vele határos Ung-vidék,...

2017.12.17. 0
Hadifogság, málenkij robot, Gulág. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogolyés kényszermunkatáboraiba 1944-1953

A kötet a 2016. november 17–20-án Beregszászon megtartott a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által rendezett „HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba...

2017.12.17. 0
Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az elhurcolások éve

Jelen kiadványba a Magyar Holokauszt Emlékév keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete által és a Shalom Alapítvány Civil Szervezet közreműködésével 2014-ben szervezett Kárpátaljai Holokauszt. 1944 – az elhurcolások éve című...

2017.12.17. 0
Soós Kálmán: A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517–1600)

A kötetben bemutatásra kerül a magyarországi reformáció korszaka, különös tekintettel a mai Kárpátalja területére vonatkozóan. A szerző elemzi a XVI. századi politikai gazdasági viszonyokat, és emberi tényezőket, amelyek lehetővé tették az új tan terjedésének és...

2017.10.20. 0
Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III.

Szerkesztette: Márku Anita és Tóth Enikő Ungvár: „RIK-U”, 2017. A tanulmánykötet azokból a kutatási eredményekből mutat be ízelítőt, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai jelenleg foglalkoznak. A kötetben helyet kaptak velünk szorosan...

2017.03.16. 0
Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában

A kötet a 2016. március 31–április 1.-jén Beregszászon megtartott „Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában” c. nemzetközi földrajzi konferencia anyagait tartalmazza. Збірник включає матеріали...

2017.02.08. 0
Magyar katonai és kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban (1938–1944)

A kötet a Kárpátalja területén tevékenykedő katonai parancsnokságok iratanyagát tárja az olvasók elénk a II világháború idejéből. Ezeket az iratokat a magyar honvédség nem tudta elmenekíteni a visszavonulás során Kárpátalja városaiból. Ezen források jegyzékét...

2017.01.29. 0
A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában

A kötet a 2015. november 20–21-én Beregszászon megtartott a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által rendezett „A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában” c. nemzetközi konferencia anyagait tartalmazza. Készült a II....

2017.01.28. 0
Lehoczky Tivadar: Világháborúnk III–IV. rész

Lehoczky Tivadar: Világháborúnk III–IV. rész Lehoczky Tivadar: Világháborúnk című naplója az I. világháború több mint egy évének (1914. július 31 – 1915. október 31.) eseményeit vázolja fel a tudós korabeli tapasztalatai alapján. Leírja a nemzetközi és a helyi...

2017.01.26. 0
Lehoczky Tivadar: Világháborúnk I–II. rész

Lehoczky Tivadar: Világháborúnk I–II. rész A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa Lehoczky Tivadar Világháborúnk című naplója az I. világháború több mint egy évének (1914. július 31 –...

2017.01.26. 0
Értékek és kihívások II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány

...

2016.10.28. 0
Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány

...

2016.10.28. 0
MERCURIUS VERIDICUS NOVUS I. – A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye 2015

...

2016.10.28. 0