Szakcikkek, módszertani írások

Ádám Erzsébet. Képességek és készségek kialakítása és fejlesztése a tanórákon. Közoktatás XIII. évfolyam, 2006/1. –14-17. p.

Ádám Erzsébet. A Salánki Középiskola története. Közoktatás XIII. évfolyam, 2006/4-5. – 21-22. p.

Ádám Erzsébet. Iskolai játszmák. Közoktatás XIII. évf. 2008/1-2. sz. – 14-16. p.

Ádám Erzsébet. Pályakezdő óvodapedagógusok pályaképe. // Вісник прикарпатського університету. Педагогіка XIX-XX. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-8.

Ádám Erzsébet. Kezdő pedagógusok felkészítésének lehetőségei a gyakorlati munkára. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból. Szent István Egyetem Pedagógiai Kar – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár: PoliPrint Kiadó, 2009.– 9-21. p.

Ádám Erzsébet. A zenei nevelés helye és szerepe a pedagógusi munkában. Acta Beregsasiensis 2009. VIII. évf. 2. sz.– 137-143. p.

Balla Andrea. Köszönés- és megszólításformák Nagygejőc községben. Acta Beregsasiensis 2008/1. sz. – 24-30. p.

Balla Andrea. Перепис угорських імен на російське/ українське у селі Великa Добронь. Acta Beregsasiensis 2008/1. sz. – 127-131. p.

Balla Andrea. A magyar személynevek orosz/ukrán átírása Nagydobrony községben. In: XI. Apáczai-napok tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye, Győr, 2008.

Balla Andrea. Nagydobrony családnevei a XX. század elejétől napjainkig. Acta Beregsasiensis 2009/1. sz.

Balla Andrea. Név és identitás. Keresztnevek vizsgálata a kárpátaljai Nagydobrony községben. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, Beregszász, 2009, – 91-13 p.

Balla Andrea. Keresztnévadás és identitás. Egy kárpátaljai település keresztnévadási szokásai. Együtt 2009/3. sz. –78-82. p.

Hutterer Éva. A K+F támogatások és hasznosulásuk sajtótükre Kárpátalján. Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: Poliprint, 2006. – 248-288. p.

Hutterer Éva. A Felső-Tisza-vidék magyarságának hitélete, kulturális, nyelvi és néprajzi állapota egy empirikus vizsgálat alapján. In: Magyarok a Tisza-forrás környékén. Tanulmánykötet. Ungvár: Poliprint, 2007. – 66-82. p.

Hutterer Éva. Місце народної гри в навчальному процесі. // Педагогіка ХXVIII-XXIX – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38-47.

Hutterer Éva. Egy aranyat leltem. Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról, Ungvár: PoliPrint, 2013. – 110 p.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Сучасні вимоги до уроку української мови у початкових класах угорськомовних шкіл Закарпаття // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5, випуск 23. – Київ, 2010.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Методичні рекомендації по розвитку звязного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання – Ужгород: СП ПоліПрінт, 2010. – 35 c.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи. Збірник наук. праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Том ХХVIII – Київ, 2011.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Формування національної свідомості угромовної студентської молоді в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. // Психологія: Реальність і перспективи. – Випуск 1. – Рівне, 2011.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Поняття соціолінгвістики у двомовному середовищі Закарпаття: збірник праць Міжнародної наукової конференції у Закладі української філології Університету Марії Кюрі-Склодовської – Випуск 6. – Люблін (Польща), 2011.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в старших класах угорськомовних шкіл Закарпаття. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Випуск 6. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2011.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Навчання української мови в початкових класах угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видав. Львівської політехніки, 2012.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Історико-педагогічний аналіз проблеми формування національної свідомості угорськомовної молоді Закарпаття: матеріали ХІ Міжнародної наук. конфер. Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника – Івано-Франківськ, 2012.

Margitics Katalin (Маргітич К. Є.) Ділова українська мова – Ужгород: СП „ПоліПрінт”, 2013. – 148 c.

Molnár Eleonóra. Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján. Educatio, XV. évf. 2006/2.sz. –425-433 p.

Molnár Eleonóra. Törésvonalak a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomban. Regio, 2006/1 – 175-197 p.

Molnár Eleonóra. Characteristics of Ethnic Hungarian Teachers in the Transcarpathian Region of Ukraine. In Edit Révay – Miklós Tomka szerk.: Church and Religious Life In Post-Communist Societies. Budapest – Piliscsaba, 2007. – 287-299. p.

Molnár Eleonóra. Чи значить засвоєння державної мови втрату національної ідентичності? // Вісник прикарпатського університету. Педагогіка XVII – XVIII. – Івано-Франківськ, 2008. – C. 10-18.

Molnár Eleonóra. The Conditions of Functioning of Denominational Educational Institutions in Ukraine (Transcarpathia). In Pusztai Gabriella szerk.: Education and Chuech in Central- and Eastern-Europe at first Glance.CHERD. – Debrecen, 2008. – 84-99. p

Molnár Eleonóra – Balogh Lívia. Що впливає на вибір мови навчання. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогія і психологія . – Ялта: РВВКГУ, 2008. – вип.19.ч.1. – C. 196-204.

Molnár Eleonóra. A kisebbségi érdekérvényesítésben szerepet vállalnak vagy szerephez jutnak a felekezeti iskolák? In Gabóda Béla – Lipcsei Imre szerk.: Közös gondolatok. Ungvár: PoliPrint, 2009. – 196-212. p.

Molnár Eleonóra. A közoktatás hatásvizsgálata: érettségizők 2007. In: Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 151-168. p.

Molnár Eleonóra. A kárpátaljai magyar pedagógustársadalom egy kérdőíves vizsgálat tükrében. Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 125-150 p.

Molnár Eleonóra. Egy tiltó norma érvényesülése az egyházi líceumokban Kárpátalján. Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 107-124. p.

Molnár Eleonóra. A felnőttképzés piacán. In: Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 91-106. p.

Molnár Eleonóra – Orosz Ildikó. Karrierutak vagy parkolópályák? Frissdiplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igények háttere. In: Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 41-90. p.

Molnár Eleonóra – Orosz Ildikó. Adalékok a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához (2007). In: Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 9-22. p.

Molnár Eleonóra. Bentlakásos iskola – a tanulói teljesítmény növelésének egyik záloga // Вісник прикарпатського університету. Педагогіка XXXIX. – Івано-Франківськ, 2011. – C. 136-141.

Molnár Eleonóra. A kárpátaljai magyarok oktatási-képzési stratégiái szülői vélemények alapján. In. Bocskor Andrea, Dobos Sándor szerk.: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Ungvár: PoliPrint, 2012. – 71-97. p.

Molnár Eleonóra. Kárpátaljai oktatás az üzleti érdek és az ukrán nacionalizmus kereszttüzében. In. Bocskor Andrea, Dobos Sándor szerk.: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Ungvár: PoliPrint, 2012. – 125-131. p.

Molnár Eleonóra. Kárpátaljai felekezeti bentlakásos iskolák tanulói és tanári vélemények tükrében. In. Földmári Mónika – Nagy Gábor Dániel szerk.: Vallás és társadalom. Tanulmányok Tomka Miklós emlékére, Szeged, 2012. – 271-290. p.

Orosz Ildikó. A KMTF hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: PoliPrint, 2006. – 113-156. p.

Orosz Ildikó. A magyarországi támogatások hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján a többségi és kisebbségi lakosság körében. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: PoliPrint, 2006. – 297-306. p.

Orosz Ildikó. Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Ungvár: PoliPrint, 2006. – 353-372 p.

Orosz Ildikó. Akkreditáció Ukrajnában. In: Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában, Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Könyvkiadó, 2006. – 143-158. p.

Orosz Ildikó. Kulturális örökség. In. Kárpátalja, MTA RGK, Pécs-Budapest, 2009. – 354-386. p.

Orosz Ildikó. Oktatás, képzés. In. Kárpátalja, MTA RGK, Pécs-Budapest, 2009. – 421-450. p.

Orosz Ildikó. Педагогічний аспект оцінювання знань учнів шкіл із навчанням мовами національних меншин української мови та літератури в системі незалежного тестування: матеріали міжнародного науково-методичного семінару [«Реалізація мовної політики України та положень протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин щодо вивчення української мови як державної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин»] – Ужгород: Ліра, 2009. – C. 61-70.

Orosz Ildikó. Az anyanyelvű felsőoktatás Ukrajnában – Zsákutca vagy perspektíva. In. Általános kérdések – (anya)nyelvi oktatás, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidék-Szabadka: Fórum Könyvkiadó,2009. – 180-187. p.

Orosz Ildikó. Tehetséggondozás Kárpátalján. In. Tehetség határok nélkül, Debrecen: Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. – 47-52. p.

Orosz Ildikó. A bolognai folyamat: integráló vagy kirekesztő? In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára, Debrecen: Csokonai Könyvkiadó, 2009. – 322-336. p.

Orosz Ildikó. Забезпечення розвитку освіти, культури, збереження національно-культурних традицій представників національних меншин в Закарпатський області. In: Oktatásügy határon, Ungvár: KMKSZ, 2009. – 169-193. p.

Orosz Ildikó- Molnár Eleonóra. Adalékok a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához (2007). In: Oktatásügy határon,

Ungvár: KMKSZ, 2009. – 9-22. p.

Orosz Ildikó- Molnár Eleonóra. Karrierutak vagy parkolópályák? Frissdiplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igények háttere. In: Oktatásügy határon

Ungvár: KMKSZ, 2009. – 41-90. p.

Orosz Ildikó. A kárpátaljai magyar felnőttképzés rendszere. In: Oktatásügy határon

Ungvár: KMKSZ, 2009. – 23-37. p.

Orosz Ildikó. A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991-2010). In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010. – 87-137. p.

Orosz Ildikó. Щодо розвитку угорської мови, культури та освіти на Закарпатті у контексті положень Протоколів Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин (1993-2010 роки):матеріали міжнародного круглого столу 26-27 січня 2011 року, м. Ужгород, Закарпатська область. –Ужгород, 2011.

Orosz Ildikó. Стан освіти угорськомовного населення  Рахівського району Закарпатської області // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка ХХХУІІІ – Івано-Франківськ, 2011.

Orosz Ildikó. Забезпечення розвитку освіти, культури, збереження національно-культурних традицій представників національних меншин в Закарпатський області // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Cерія 5. Педагогічні науки: реаліх та перспективи – Випуск 23. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова – C. 233-249.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Управління освітою та підготовка менеджерів освіти як соціальна і педагогічна проблема// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи – Випуск 24: збірник наукових праць / за наук.редакцією О. В. Биковської. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 160-165.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Інформаційне забезпечення та системність в управлінні освітою // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки. – Випуск 11. – Київ, 2011. – С.337-350.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій // Вища освіта України. – № 4. – Київ, 2011. – С. 105-112.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Підготовка управлінських кадрів для системи державно-громадського управління освітою // Вісник інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія. – Випуск 17. – 2011. – С. 32-37.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Підготовка менеджерів освіти до управлінської діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і виховання: збірник наукових праць. – Випуск 19. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 175-179.

Szilágy Iván (Силаді І.М., Марія Дайненко.) Стратегії управління підприємством в умовах кризи // Економічний аналіз: збірник наукових праць – Випуск 8, част. 2. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – С. 68-73.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Фактори забезпечення ефективності антикризового управління підприємством // Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія та практика» Тернопіль, 2011. – С. 340-343.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Ефективність життєздійснення особистості: від життєвого потенціалу до життєвого успіху: матеріали Міжнароднї науково-практичної конференції [Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору: Проблеми національного державотворення, духовної та культурної самобутності українського народу”], (Ужгород, 11-12 листопада 2011 р.) Ужгород: Карпатський університет ім. Августина Волошина, 2011.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Професійна компетентність фахівців соціальної роботи // Науково-методичний фаховий журнал №2, Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – Київ, 2012.

Szilágy Iván (Силаді І.М.) Системність управління освітою // Соціальна робота та управління 2012. – Випуск 2 – С. 307-321.

Szilágy Iván (Силаді І.М., Маринець Н.В.) Особливості управлінської діяльності в підготовці фахівців соціальної сфери : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»], (Київ, 18-19 квітня 2013) Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління, 2013.