Puskás Tivadar Informatikai Központ

Cím: UA-90202, Beregszász, Kossuth tér 6.
Postacím: 90202, Beregszász, Pf. 33. Kárpátalja, Ukrajna
Telefon: (+380-31-41)-2-28-96
Fax: (+380-31-41)-2-34-62
Web: https://kmf.uz.ua
E-mail:

Tevékenysége

A Puskás Tivadar Informatikai Központ a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szolgáltató, fejlesztő és oktatási egysége, mely az intézmény egészének érdeke és igénye szerint:

 • Önerőből és külső partnerek bevonásával üzemelteti, karbantartja, fenntartja és folyamatosan fejleszti a főiskola informatikai, távközlési hálózatát és rendszereit, azok hardver és szoftver elemeit.
 • Gondoskodik a főiskolán működő hálózatok és rendszerek optimális üzemeltetési feltételeiről. Szükség szerint részt vesz a felmerülő problémák elhárításában.
 • Javaslatokat tesz az informatikai és távközlési fejlesztésekre a főiskola vezetése felé, és döntésre előkészíti azokat.
 • Közreműködik a főiskolán bevezetendő új informatikai rendszerek tervezésében, szakmai szempontok és a helyi adottságok alapján javaslatot tesz annak optimális környezetének megteremtésére.
 • Összefogja, irányítja, koordinálja és támogatja az Internet-szolgáltatás, az elektronikus levelezés, vírusvédelem, irodai programok telepítési, karbantartási feladatait és azok üzemeltetését.
 • Felhasználói nevet és e-mail címet biztosít a főiskola minden polgára számára. Informatikai tájékoztatót és alapképzést szervez az elsős hallgatóknak. Igények szerint konzultatív és továbbképzési fórumokat szervez.
 • A különböző szakmai fórumokon és tárgyalásokon informatikai, távközlési ügyekben képviseli a főiskolát. Kapcsolatot tart a szakirányú intézményekkel.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Puskás Tivadar Informatikai központja üzemelteti az intézmény informatikai hálózatát és számítógépes rendszerét. A rendszer felhasználói napi szinten több mint 300 db személyi számítógépet és közel 80 laptopot használnak. Tantermekben elhelyezett és a diákok számára szabadon hozzáférhető személyi számítógépek darabszáma 158. A Főiskola a teljes campust lefedő széles sávú vezetékes és vezeték nélküli (WiFi) hálózattal rendelkezik. A vezetékes végpontok sebessége 100 vagy 1000 Mbps. A menedzselhető hálózati kapcsolók darabszáma 42 db, a központi kapcsolók 10 Gbps portokkal is rendelkeznek. A WiFi hálózat lefedettségét közel 70 db központilag menedzselhető Ubiquiti UiniFi hozzáférési pont biztosítja. Az informatikai szolgáltatásokat Unix alapú rendszerek biztosítják a Főiskolán. A fizikai kiszolgálók száma 16. Ezek között 4 db virtuális szervertechnológia segítségével további 24 virtuális kiszolgálót működtet. A központ két nagy sebességű optikai Internet kapcsolattal rendelkezik.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Puskás Tivadar Informatikai Központ SZABÁLYZATA


Tököl terem, informatikai és térinformatikai szaktanterem, 2021

A személyi számítógépek jellemző operációs rendszere a Microsoft Windows 10 Pro, a hálózati laboratórium kivételével, ahol Ubuntu Linux van telepítve. A Főiskola rendelkezik Windows 10 Pro, valamint Office Professional Plus oktatási licenccel.

Hallgatói Információs központ

A Hallgatói Információs Központ (HIK) a Rákóczi-főiskola főépületének második emeletén  működik. Munkanapokon (hétfő–péntek) 8:00 és 17:00 között tart nyitva. A központ felelőse a laboráns. A HIK gépeit minden hallgatói jogviszonyát igazoló diák használhatja. A hallgatóknak e-mail cím, webmail-hozzáférés, internethasználat biztosított. Lehetőség van nyomtatására és papír alapú dokumentumok digitalizálására. A HIK-ben 32 db számítógép áll a diákok rendelkezésére.

A könyvtár olvasótermében, a folyóirat olvasóban és a szépirodalmi kölcsönzőben további 24, könyvtár folyosóján 8, a szaktantermekben pedig 126 számítógépet használhatnak a diákok. Ezek mindegyikén elérhető az Internet is.

Hallgatói információs Központ, informatikai szaktanterem, 2021

Rövid története

A főiskola első számítógépes szaktanterme 1997-ben lett kialakítva 7 db 286-os, használt számítógép bázisán. Már ekkor biztosított a szabad számítógép-használat a diákoknak a délutáni órákban.

1998-ban támogatók segítségével 7 db Intel Pentium I-es számítógéppel bővült a szaktanterem. 1999-ben sikerült megoldani a főiskola internetkapcsolatát: eleinte modemes kapcsolaton, majd az év végére vezeték nélküli technológiával.

2000-ben megkezdte működését az intézmény első szervere: minden tanárnak és hallgatónak biztosított e-mail címet és internet-hozzáférést. Megvalósult a strukturált számítógép- és telefonhálózat az épületben, a tanszékek és irodák számítógépeit is bekapcsoltuk a hálózatba. 2001-ben saját honlappal megjelenik a világhálón a főiskola www.kmtf.uz.ua címen. Az Apácai Közalapítvány és az Illyés Közalapítvány támogatásának eredményeként új számítógépekkel bővül a szaktanterem, és átkerül az épület egyik legnagyobb termébe.

Szaktanterem a Tanulmányi épületben, 2001
Szerverek a Tanulmányi épületben, 2003

2003-ben fájl-szerverrel és belső web-szerverrel bővült a szerverpark, mely minden felhasználónak biztosít home-könyvtárat, valamint multimédiás oktatási segédanyagok intézményen belüli felhasználását is lehetővé teszik.

Szaktanterem a Tanulmányi épületben, 2004
Szaktanterem a Kölcsey Ferenc Szakkollégiumban, 2006

2004-ben megkezdődik az egykori Bereg megyei törvényszék épületének felújított második emeletén a számítógép- és telefonhálózat kiépítése: több mint 6 kilométer vezeték felhasználásával 120 végpont lett kialakítva. 2005-ben ide kerülnek át a szaktantermek, és külön helyiségben kapnak helyet a szerverek és a digitális telefonközpont. Sikerül kiépíteni a számítógép-hálózatot a főiskola épületei között. Létrejön különálló egységként a Hallgatói Információs Központ. A fejlesztések gerincét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából a Puskás Tivadar Közalapítvány által meghirdetett pályázat biztosította. E pályázat egyik nyertese a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség volt, melynek vezetősége úgy döntött, hogy a támogatásból a főiskola informatikai eszközparkjának fejlesztését valósítja meg.

A legnagyobb volumenű fejlesztés két szaktanterem kialakítása volt, összesen 32 db multimédiás számítógéppel. Ennek köszönhetően jöhetett létre a kollégiumi szaktanterem, ide kerültek az előző szaktantermek gépei.

Az informatikai központ a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tanácsa 2005. szeptemberi határozata alapján felvette a Puskás Tivadar Informatikai Központ nevet. A hivatalos avatóünnepségre 2005. november 22-én került sor.

2006-ban a Kölcsey Ferenc Szakkollégium egyik földszinti termében tanulói központ lett kialakítva. Az eszközök beszerzését az Apáczai Közalapítvány támogatta. A központ délelőtti órákban nyelvi és informatika laborként üzemel, délután és este szabad számítógép-használatot biztosít a hallgatók részére. A központban 17 db multimédiás, internet-kapcsolattal rendelkező számítógépet használhatnak a diákok.

2008-ban a Megyei Tanács Oktatási Osztályának támogatásával modern, SMART 680 típusú interaktív táblával és más informatikai eszközökkel felszerelt szaktanterem kerül kialakításra. Új kiszolgálóval bővül a szerverpark: Ubuntu Linux operációs rendszeren terminál szerver üzemel októbertől. Kliensként merevlemez nélküli PC-ket használva, tizenöttel nő a diákoknak biztosított, internetkapcsolattal rendelkező gépek száma.

2009 februárjában a Szülőföld Alap pályázatán elnyert támogatásból 15 új számítógéppel bővül az eszközpark. 2010-től kezdődően minden évben jelentős fejlesztés valósul meg, kiépül a az egész campust lefedő WiFi hálózat.

Szerver szoba, 2012

Támogatóink:

 • Nemzetpolitikai Államtitkárság
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 • Magyarország Oktatási Minisztériuma
 • Apáczai Közalapítvány
 • Illyés Közalapítvány
 • Szülőföld Alap
 • Puskás Tivadar Közalapítvány
 • Informatikai és Hírközlési Minisztérium
 • Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
 • Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
 • Magyarország Külügyminisztériuma
 • Kárpátaljai Területi Tanács Oktatási Osztálya
 • Enghy Csaba, Budapest
 • Humansoft Kft, Budapest
 • Gombita Sándor, Nyíregyháza
 • Ind KFT, Miskolc
 • Tanács Dávid, Albertirsa