Munkavédelmi és Műszaki Biztonsági Osztály

A munkavédelmi és műszaki biztonsági részleg feladatkörének rövid ismertetője

Ukrajna “A munkavédelemről” szóló törvényével összhangban a főiskola egy munkavédelmi és munkabiztonsági osztályt hozott létre, melynek feladata az olyan jogi, szervezeti, műszaki, egészségügyi és higiéniai intézkedések megszervezése, melyek az alkalmazottak és az oktatási folyamatban résztvevők baleseteinek, foglalkozási ártalmak, munkahelyi szerencsétlenségek megelőzésére és a biztonságos munkakörnyezet megteremtésére irányulnak.

Az osztály fő célkitűzése

A káros és veszélyes tényezők kiküszöbölését, a balesetek, foglalkozási ártalmak, az alkalmazottak és az oktatási folyamatban résztvevők életét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztető egyéb események megelőzésére irányuló óvintézkedések megszervezése.

Az oktatási folyamatban résztvevők által a törvények, valamint egyéb munkavédelmi normatívák és előírások, a kollektív szerződés Munkavédelem fejezete, valamint a főiskola hatályos munkavédelmi jogszabályaiban előírt rendelkezések betartásának ellenőrzése.

A főiskola alkalmazottainak és az oktatási folyamatában résztvevők tájékoztatása és felvilágosítása a munkavédelem fogalmáról, alapkérdéseiről.

A munkavédelmi és műszaki biztonsági részleg fő feladatai

Hatékony integrált munkavédelmi és biztonsági irányítási rendszert épít ki, elősegíti az egyes szerkezeti egységek és tisztviselők e területen folytatott tevékenységének tökéletesítését.

A főiskola szerkezeti egységeivel karöltve átfogó intézkedéseket dolgoz ki az elfogadott biztonsági, munkahelyi egészségügyi és munkakörnyezeti előírások, valamint a kollektív szerződés Munkavédelem pontjának szakaszában foglaltak megvalósítása érdekében.

Bevezető eligazítást tart az alkalmazottak számára a munkavédelemi és munkabiztonsági szabályok betartásáról.

Megszervezi:

 • a tisztviselők munkavédelmi ismeretének felmérését.

Előkészíti a főiskola általános munkavédelmi kérdéseivel kapcsolatos utasítás- és rendelettervezeteket.

Ellenőrzi:

 • a hatályos munkaügyi jogszabályok, ágazatközi, ágazati és egyéb szabályok betartását, valamint az alkalmazottak munkaköri leírásában foglalt munkavédelmi normatívák végrehajtását.           – az állami felügyeleti hatóságok rendeleteinek végrehajtását, valamint az erre felhatalmazott munkaközösségek és szakszervezetek munkavédelmi kérdésekkel kapcsolatos javaslatainak és beadványainak megvalósítását;
 • az alkalmazottak időszerű felkészítését és eligazítását,
 • a nehéz fizikai munkát végző és veszélyes körülmények között dolgozó munkavállalók számára a törvény által előírt juttatások és kártérítések biztosítását;
 • a kiskorúak, nők és fogyatékkal élők foglalkoztatását a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
 • előzetes (a foglalkoztatás előtt) és időszakos (a foglalkoztatás ideje alatt) orvosi vizsgálatok lefolytatása a nehéz fizikai munkát végző, illetve az egészségre ártalmas vagy veszélyes munkakörülmények között dolgozó munkavállalók esetében, vagy amennyiben szakemberek felvételére van szükség;
 • a munkavédelemmel kapcsolatos intézkedések, utasítások, rendeletek, végrehajtását, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített munkahelyi balesetek és szerencsétlenségek okainak megszüntetésére irányuló intézkedések megvalósítását.

Elérhetőségek:

 • Osztályvezető: Maszljanik Vaszil Vasziljovics
 • E-mail: masljanik.vasil@kmf.org.ua
 • Tel.: +380956825071
 • Cím: Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér, 6, 445-ös iroda