Apáczai Csere János Könyvtár

Cím: UA-90202, Beregszász, Kossuth tér 6.
Postai cím: 90 200 Beregszász, p.f. 33., Kárpátalja, Ukrajna
Telefon: (+380-31-41)-2-28-96/120 mellék
Fax: (+380-31-41)-2-34-62
E-mail: konyvtarig@kmf.uz.uaA II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) oktatási, tudományos, információs és kulturális alegysége, amely egyben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (továbbiakban: KMF) információs központjának része. A könyvtár a KMF oktatási-nevelési valamint tudományos-kutatói tevékenységéhez biztosítja az irodalmat és egyéb információkat. Mivel a KMF nem ukrán állami tulajdonú felsőoktatási intézménye, ezért a könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár kategóriába tartozik. Státuszát  Ukrajna törvénye „A könyvtárról és könyvtárügyről”, valamint a KMF alapszabálya és belső rendeletei szabályozzák.

A Könyvtár rövid története

A könyvtár alapjait 1994-ben rakták le, amikor a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) felkérésére a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett speciális képzésével elindult a magyar nyelvű felsőfokú oktatás Kárpátalján. Első könyveink, folyóirataink az alapítóktól (KMFA, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) származtak. Maga a könyvtár a Beregszászi Református Egyháztól bérelt épület földszintjén kapott helyet, három teremben.

1996-tól, amikor a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (jogutód: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) önállósult, könyvtárunkban már kialakult a kölcsönzői és az olvasótermi részleg. A dinamikus hallgatói létszám emelkedése következtében 2002-re szűkössé vált a három teremből álló tér, így nemcsak a helyben olvasás, de az állománygyarapítás új dokumentumainak elhelyezése is akadályokba ütközött. Ezen áldatlan állapotok változtatására, az adott épületen belül, már nem volt racionális lehetőség.

Minőségi ugrást jelentett a könyvtár működésében, amikor Beregszász megyei jogú város önkormányzata 2002-ben a főiskola tulajdonába adta a város főterén álló, egykori Bereg Megyei Törvényszék épületét és 2005 tavaszán elkezdtük a könyvtár teljes állományának áthelyezését az új oktatási épületrész harmadik szintjére. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa 2005. szeptemberi határozata alapján felvettük az Apáczai Csere János Könyvtár nevet. A hivatalos avatóünnepségre 2005. október 27-én került sor.

Amikor II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola keretén belül 2014-ben létrehozták a Felsőfokú Szakképzési Intézetet, amely számára új épületrész lett felhúzva, akkor ide került át a könyvtár Folyóirat-olvasó és médiatár részlege. 2015-ben a campusunk belső udvarában lefolytatott jelentős infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a könyvtár eddigi egységes kölcsönzői részlegét választottuk szét. Így jelenleg a könyvtár két alegysége: a szakirodalmi- és a szépirodalmi kölcsönző a harmadik szintről a földszintre került, s a harmadik szinten csak a központi olvasóterem, a kézirattár, valamint a gyarapítási és publikációtári feldolgozó részleg maradt.

Mivel a termeink felújításához magyarországi megyék közgyűlései és városi önkormányzatai is hozzájárultak, ezért részlegeink termei róluk kapták neveiket.

A központi olvasóterem

Az oktatási campus harmadik szintjén, a Vas megye nevét viselő teremben található. Főleg az egypéldányos dokumentumokat, illetve a kézikönyveket, adattárakat, szótárakat, oktatási anyagokat, térképeket, atlaszokat fogadja be. Számuk jelenlegi állapot szerint meghaladta a 22 ezret, s ezek szabadpolcos rendszerben használhatók. Az olvasóterem galériai részén tíz számítógép ad lehetőséget az olvasóknak az információk azonnali feldolgozására, illetve a 2021-es naptári évben 22 digitális adatbázis érhető el helyben. A terem alsó részében található az elkülönített csendes olvasói részleg. Az osztály olvasóinak térítés ellenében fénymásolási lehetőséget is biztosít a könyvtár 8:00 és 17:00 között (közép-európai idő szerint), ebédszünet nélkül.

A szakirodalmi kölcsönzői részleg

Ez a részleg a földszinti Pápa teremben található. Jelenleg ez az osztály bővül a legdinamikusabban, mivel az alapállomány bővítésével egyre több kötet kerül a kölcsönözhető kategóriába. A 2020. június 30-i állapotok szerint ez megküzelítette a 40 ezer kötetegységet. Egyben ez a részleg látja el minden dokumentum honosítását és itt végezhetik el az olvasói beiratkozást is az intézménnyel jogviszonyban álló személyek. E részlegen elsősorban a tankönyveket és a szakkönyveket lehet kölcsönözni.

A szépirodalmi kölcsönzői részleg

Ugyancsak a földszinten található a részleg, a Békéscsaba teremben. Ez a legfiatalabb osztálya a könyvtárnak. Létrehozását a folyamatosan bővülő dokumentum-állomány mellett az is indokolta, hogy az olvasók számára szabadpolcos hozzáférést, akadálytalan böngészési lehetőséget biztosítsunk. Jelenleg a részleg állománya meghaladta a 20 ezer példány. Bár a részleg állományának zöme magyar nyelvű, ezen kívül ukrán, angol, német, olasz és francia nyelven is találnak olvasóink könyveket.

A folyóirat-olvasó és médiatár

Az osztály 2014-ben lett áthelyezve a Felsőfokú Szakképzési Intézet által használt épületrészbe, ahol a földszinti 104. teremben található. A megnevezéséből is kitűnik, hogy ez az osztály többfunkciós feladatot lát el. A részleg állománya hármas tagolású: az államnyelven és az anyanyelven megjelenő időszaki kiadványok, ill. az auditív és audiovizuális adathordozók struktúrája. A folyóirat-állomány jelenleg meghaladta a 35 ezer dokumentumegységet, amelyből 71 cím belföldi (ukrajnai) előfizetés. Külföldi előfizetéssel nem rendelkezünk, ám a Sapientia Hungariae Alapítványon közreműködésével az anyaországból rendszeresen megkapjuk a következők kiadványokat: Esély, Filmvilág, Földgömb, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, Rubicon, Új Pedagógiai szemle, Magyar Krónika, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr.

Az információs társadalom korában elengedhetetlen, hogy a könyvtár lehetőséget nyújtson a hagyományos, prelegáló oktatási módon túl is, s technikai demonstrációt támogató eszközöket biztosítson olvasói, illetve az intézmény tanárai és hallgatói számára egyaránt. Erre ad lehetőséget a részleg technikai felszereltsége, mely jelenleg 2 991 darab digitális (auditív és audiovizuális) adathordozót, egy televíziókészüléket, VHS-, CD- és DVD-lejátszót, 10+2 LED-es monitorral ellátott olvasói számítógépet, s egy számítógépes kivetítőt foglal magába.

 Kézirattár

A harmadik szinten, a Nógrád megye nevét viseli a terem, ahol elhelyezésre került ez a részleg. Az állomány magába foglalja mindazon szak- és diplomadolgozatokat, amelyek a főiskola fennállása alatt íródtak BSc, SSc és MA szinten egyaránt, továbbá a tanárok disszertációinak egy-egy kézirati példánya is itt került elhelyezésre. A kézirat-formátum nem teszi lehetővé kölcsönzésüket, ám szakmai és tudományos szempontból történő hozzáférésüket helyben használatra biztosítjuk.

Régi kiadványok és tankönyvek tára

Ezt a funkciót nem külön részlegben oldottuk meg, mivel arra az alapterületünk már nem adott lehetőséget, így az immár 2543 példányt kitevő régi kiadványokat a Vác előadóteremben helyeztük el zárható szekrényekben. Ezek ugyanolyan rendben használhatók, mint az alapállomány.

Intézményi elektronikus könyvtár

2013-tól működtetjük a Calibre (ebook management) rendszerében az intézményi elektronikus könyvtárat, ahová azon tankönyvek, felsőoktatási segédletek, szakkönyvek kerülnek fel, amelyekből csak egy példánnyal rendelkezünk, vagy amelyikből egyáltalán nincs papíralapú dokumentumunk, de az oktatáshoz elengedhetetlenek. Jelenleg E-könyvtárunk 1040 dokumentumot tartalmaz, ami azonban a folyamatos feldolgozás miatt szinte naponta bővül. Ukrajna 1993. 12. 23-án kelt 3792-XII. számú „A szerzői jogról és ehhez kapcsolódó jogokról” szóló törvényének 22. cikkelye szerint a digitális könyvtár állományába kerülő anyagok csak oktatási és tudományos célra történő, és nem kereskedelmi, felhasználásra lettek közzétéve, s a munkák szerzőit minden esetben kötelesség feltüntetni, lehivatkozni. A dokumentumok teljes szövegének továbbadása szigorúan tilos.

Nyitva tartás (közép-európai idő szerint)

Részleg hétfő kedd szerda csütörtök péntek
Központi olvasóterem 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–16:00
Szakirodalmi kölcsönző 8:00–16:00 Zárva 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00
Szépirodalmi kölcsönző 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 Zárva 8:00–16:00
Folyóirat-olvasó és médiatár 8:00–16:00 8:00–16:00 Zárva 8:00–16:00 8:00–16:00
Kézirattár Zárva Zárva Zárva 10:00–15:00 Zárva

A könyvtár jelenleg 580,20 m2 területet használ a Kossuth tér 6. szám alatti épületben és hat részleggel rendelkezik:

  • Központi olvasóterem
  • Szakirodalmi kölcsönző
  • Szépirodalmi kölcsönző
  • Folyóirat-olvasó és médiatár
  • Kézirattár
  • Gyarapítási és publikációtári feldolgozó részleg.

Összesen 137 ülőhellyel várjuk olvasóinkat az alábbi bontásban:

  • központi olvasóterem = 78
  • folyóirat-olvasó = 42
  • szépirodalmi részleg = 9
  • különgyűjtemény = 8

A két olvasóteremben 22 db számítógép áll az olvasók rendelkezésére, ahol 22 digitális adatbázis érhető el, valamint a könyvtár által 2013-tól működtetjük a Calibre (ebook management) rendszerében az intézményi elektronikus könyvtárat.

Könyvtárunk alapítása óta az ETO rendszerben tartja nyilván az állományát, amelynek könyvalapú részegysége teljes mértékben fel van dolgozva, s így az e-Corvina Integrált Könyvtári rendszer segítségével valójában a világ bármely részéről elérhető és kereshető katalógusunk.

Állományuk a 2023. augusztus 31-i állapot szerint

 

Kiadvány típusa

Db/szám

A teljes könyvtári állomány Minden típusú információhordozó 140 223
Ebből: Könyv 82 616
Időszaki kiadvány 44 609
Nem publikált dokumentum (diplomamunkák kéziratban) 3 765
Audiovizuális információhordozók 3 030
A könyvek teljes állományából: Szakirodalom 45 498
Szépirodalom 16 454
Tankönyvek, oktatási kiadványok 17 629
Különgyűjtemény 2 798
Nem papíralapú, elektronikus dokumentumok Intraneten elérhető E-kiadvány (Calibre ebook management) 1 241
Publikációtári online dokumentum 2 165
A beiratkozott olvasók száma 794

A könyvállomány kölcsönözhető része: Cca. 60.395, nem kölcsönözhető része: Cca 22.221

Saját belföldi időszaki kiadványi /szakfolyóirat és egyéb/ előfizetésünk a 2023. év második félévére 30 címet tesz ki.