Kiadói RészlegA II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege

A főiskola kiadványai 1996-ban jelentek meg először. Ezek főleg az itt oktató tanárok monográfiái és tudományos munkái voltak. 1996 és 2000 között ezen kiadványok száma nem érte el a tucatot, vagyis évente 2-3-at sikerült megjelentetni. A 2000-es év fontos eseményt hozott a főiskolai jegyzet- és könyvkiadásban, tudniillik napvilágot látott az intézmény oktatói gárdájának és hallgatóinak tanulmányait tartalmazó tudományos folyóirata, az Acta AcademiaeBeregsasiensis. A következő jelentős dátum e téren: 2005, amikor is az Apáczai Közalapítvány pályázatot hirdetett magyar nyelvű szak- és tankönyv kiadására. Az itt elnyert támogatásból, ebben az évben sikerült megjelentetnie a főiskolának 24-féle jegyzetet, tankönyvet, tanulmányt – egyenként 300-300 példányban. Ekkor született döntés arról is, hogy a továbbiakban a főiskola kiadványai Rákóczi-füzetek néven – a megfelelő sorszámmal ellátva – jelenjenek meg.

Az Apáczai Közalapítvány könyvkiadási pályázatát a következő évben is meghirdette, és ezen a főiskola újra támogatást nyert. Ezért felvetődött az a gondolat, hogy létre kell hozni a főiskolán belül egy kiadói részleget. Ez a részleg létre is jött, és 2006 őszétől működik különálló egységként, de nem önálló jogi személyként. Ekkor született döntés arról is, hogy minden nyomdai úton kiadandó sajtóterméket, jegyzetet, füzetet, könyvet stb. a kiadói részleg készítsen el, valamint vegyen részt a különböző pályázatokon. Ennek érdekében a részleg a következő státusú munkatársakkal alakult meg: 1 félállású tördelő, 1 félállású szerkesztő, 1 teljes állású korrektor és 1 félállású vezető.

2007-től a Szülőföld Alap is hirdetett pályázatokat a határon túli magyar könyvkiadás támogatására, és ezen a kiadói részleg általában kisebb-nagyobb támogatásokat nyert el. A pályázati támogatásoknak köszönhetően a kiadói részleg megalakulása óta évente 20-25 kiadványt jelentet meg, általában 250-300 példányban, a Rákóczi-füzetek sorozat pedig közelíti a 100. számot. E kiadványok túlnyomó része elsősorban a főiskolai oktatást segítő jegyzet és tankönyv, de van közöttük számos tudományos munka, monográfia. A kiadói részleg egyik legnagyobb vállalkozása a kárpátaljai iskoláknak szánt magyar-ukrán és ukrán-magyar kisszótár előkészítése és kiadása volt. A magyar-ukrán szótárt támogatás nélkül, saját anyagi forrásból, az ukrán-magyar kisszótár egy részét a Szülőföld Alap támogatásával, másik részét pedig szintén saját anyagi forrásból sikerült megjelentetni. Ezen szótárak egy részét az iskolák kapták meg ajándékba. Ugyancsak a kárpátaljai iskolák részére jelentetett meg a kiadói részleg második osztályos angol és ukrán könyveket. A kiadói részleg termékei között szerepelnek közös munkák is, így például két tanulmánykötet jelent meg a Szarvasi Főiskolával, egy pedig a Nyíregyházi Főiskolával közösen.

A részleg emblematikus kiadványa továbbra is az Acta Academiae Beregsasiensis című tudományos folyóirat, amely jelenleg a XIII. évfolyamába lépett, és 2006-tól évente 2 kötettel jelentkezik 300-300 példányban. Az Acta 2013-tól Ukrajnában bejegyzett, ISSN-nel rendelkező, a társadalomtudományokra, a pedagógia és filológia tudományaira koncentráló folyóirat lett, amely egyre népszerűbb az ukrajnai és a magyarországi tudósok, PhD-hallgatók körében. 2014-től jelenik meg a főiskola új tudományos évkönyve, a LIMES, amely magyar, ukrán, orosz, angol, német nyelven nyújt publikálási lehetőséget nemcsak kárpátaljai magyar és más anyanyelvű tudósoknak, tanároknak, diákoknak.

A kiadói részleg tervezi meg és készíti el minden évben a főiskola szóróanyagait, plakátjait, meghívóit, leckekönyveit. Ezen kívül a kiadói részleghez tartozik a főiskola honlapjának – kmf.uz.ua – szerkesztése, frissítése is. Számos kiadvány ezen a honlapon is elérhető, letölthető.

A kiadói részleg kiadványainak nagy része a főiskola könyvtárába, tanszékeire, egy része más intézmények könyvtáraiba, egy kis hányaduk pedig – jelképes összegért –, az intézmény jegyzetboltjában árusításra kerül.

Az alábbi táblázat a főiskola eddigi kiadványait tartalmazza (az adatok 2005-től tekinthetők pontosaknak)

Sorszám

Cím Szerző(k)

Kiadás éve

1

Acta Beregsasiensis III. A KMF tudományos évkönyve

2003

2

Kárpátalja Társadalomtudományi tanulmányok

2004

3

Acta Beregsasiensis IV. A KMF tudományos évkönyve

2004

4

Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben Huszti Ilona

2004

5

…itt mennyit ér a szó?  (Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról) Beregszászi A., Csernicskó I.

2004

6

Felvételi tájékoztató 2005

2005

7

Írásbeli felvételi feladatok matematikából

2005

8

Felvételi feladatgyűjtemény történelemből

2005

9

Írásbeli felvételi feladatok ukrán nyelv és irodalomból

2005

10

Írásbeli felvételi feladatok matematikából (tanítói szak)

2005

11

Írásbeli felvételi feladatok biológiából

2005

12

Írásbeli felvételi feladatok angol nyelvből

2005

13

Írásbeli felvételi feladatok magyar nyelvből és irodalomból

2005

14

A földrajz írásbeli felvételi vizsga típusfeladatai

2005

15

Nyelv és oktatás a 21. század elején Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

2005

16

Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében Molnár József, Molnár D. István

2005

17

Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai I.-III. Három füzet

2005

18

A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján… Orosz Ildikó

2005

19

Szemináriumi és gyakorlati témák, feladatok magyar nyelvtanból nem magyar szakosok számára Karmacsi Z.

2006

20

Feladatgyűjtemény magyar nyelvtanból (hangtan, szókészlettan, jelentéstan) tanítói és óvodapedagógia szakos hallgatók számára Karmacsi Z.

2006

21

Külországok gazdaságföldrajza Fodor Gy.

2006

22

Method guide for first year english major students in English Home Reading Bárány B.

2006

23

Exercises in practical English Grammar Huszti I.

2006

24

A Föld éghajlati sokszínűségének bemutatása klímadiagramok segítségével Molnár J.

2006

25

The Great Gatsby Csorba M.

2006

26

A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése Beregszászi A., Csernicskó I.

2006

27

Biogeográfia Komonyi É.

2006

28

Українсько – угорсько – англійський розмовник Margitics K., Hires E., Hires K.

2006

29

Дидактичні ігри на уроках української мови в угорськомовних школах Margitics K.

2006

30

English in topics for first – second year students Bárány B.

2006

31

A közoktatás története Gabóda B.

2006

32

Ökológia Komonyi É.

2006

33

Irány a felvételi! (Segédkönyv angol szakra felvételizőknek) Huszti I., Fábián M.

2006

34

Modal Verbs Games Csorba M.

2006

35

Методичні поради з сучасної української літературної мови для студентів спеціальностей “Початкове навчання” і “Дошкільне виховання” Bárány E., Libák N.

2006

36

Сучасна українська літературна мова Bárány E., Libák N.

2006

37

Методичні рекомендації по розвитку зв”язного мовлення для шкіл з угорською мовою навчання Margitics K.

2006

38

Урок української мови в початкових класах угорськомовних шкіл Margitics K.

2006

39

A glossary of literary terms Fejér K.

2006

40

Nemzeti méltóságunk forrása Deák F.

2006

41

Lord of the Flies Csorba M.

2006

42

A földtan alapjai Gönczy S.

2006

43

Acta Beregsasiensis V. A KMF tudományos évkönyve

2006

44

Közös értékeink Tanulmánykötet

2006

45

ÉVKÖNYV 1996-2006

2006

46

Rövid fogalomtár a hangtan tanulmányozásához Csernicskó István

2006

47

Szemináriumi és gyakorlati témák, feladatok hangtanból Csernicskó István

2006

48

Felvételi tájékoztató 2006

2006

49

Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján Orosz Ildikó

2006

50

Politológia Kovács Miklós, Darcsi Karolina

2006

51

Magyar – ukrán kisszótár Szerk.: Kótyuk István

2006

52

Acta Beregsasiensis 2006/1 A KMF tudományos évkönyve

2006

53

Acta Beregsasiensis 2006/2

2006

54

Közös út a RF KMF és a Szarvasi Főiskola közös tanulmánykötete

2006

55

Acta Beregsasiensis 2007/1

2007

56

Felvételi tájékoztató 2007

2007

57

Acta Beregsasiensis 2007/2 angol nyelvű különkiadás

2007

58

Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás Karmacsi Zoltán

2007

59

The Theory of English Csorba, Huszti, Ivancsó

2007

60

Mondattani elemzések. Segédkönyv a magyar nyelvtan tanulmányozásához Kótyuk István

2007

61

Ukrajna természeti földrajza Izsák Tibor

2007

62

„Hiába repülsz te akárhová…”
Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához
Csernicskó I., Márku A.

2007

63

Biogeográfia Dr. Krocskó Gyula

2007

64

Állattan Dr. Krocskó Gyula

2007

65

Általános és szervetlen kémia Szemrád E., Csoma Z., Melnyicsok A.

2007

66

Matematikai analízis feladatokban I. Kulin J., Pákh György

2007

67

Matematika óvodapedagógusoknak Kulin Judit

2007

68

Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében Orosz Ildikó

2007

69

Ukrán – magyar kisszótár  Українсько – угорський словничок Szerk.: Dzsanda Galina

2007

70

Szellemi kaland az értékek világában Deák Ferenc

2007

71

Acta Beregsasiensis 2008/1

2007

72

Az évfolyam- és diplomamunka szerkezete, kivitelezése és védése Barkáts Jenő

2007

73

A Beregszászi járás természeti földrajza Izsák Tibor

2007

74

Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában Csatáry György

2007

75

Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején Gönczi Andrea

2007

76

Acta Beregsasiensis 2008/2

2007

77

Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren Pallay Ferenc

2007

78

A függetlenségtől a narancsos forradalomig Orosz Ildikó

2007

79

Szociológia Kovács Miklós

2008

80

Fejlődéslélektan Berghauer-Olasz Emőke

2008

81

Tanulmányok a XX. sz. irodalmából Bárány Béla

2008

82

Fogalomgyűjtemény a “Külországok gazdságföldrajza” c. tantárgyhoz Fodor Gyula

2008

83

Biokémiai gyakorlatok Komonyi Éva

2008

84

Cataloque of methodology courses at the english department of II. Rákóczi Ferenc Transcarpathian Hungarian College os Higher Education Huszti Ilona

2008

85

Szófajtan és morfológia Csernicskó István, Karmacsi Zoltán

2008

86

Hangtan Csernicskó István, Híres Kornélia

2008

87

An Introduction to Linguistics Híres Emőke

2008

88

A mai magyar nyelv táblázatokban és ábrákon Karmacsi Zoltán

2008

89

Közgazdaságtan Szpásszky Gábor

2008

90

Маркетинг Szpásszky Gábor

2008

91

Fizika és a geofizika alapjai (segédlet önálló munkához) Barkáts Jenő

2008

92

Természeti értékeink. Kárpátalja védett növényei, gombái és állatai Kohut Erzsébet, Izsák Tibor

2008

93

Vízföldrajz Molnár József-Berghauer Sándor

2008

94

A fizika és geofizika alapjai (Főiskolai jegyzet) Barkáts Jenő

2008

95

Módszertani segédlet terepgyakorlatokhoz Krocskó Gyula, Kohut Erzsébet

2008

96

A fizika és biofizika alapjai (jegyzet) Barkáts Jenő

2008

97

A fizika és biofizika alapjai (segédlet önálló munkához) Barkáts Jenő

2008

98

A fizika és biofizika alapjai (segédlet gyakorlati foglalkozásokhoz) Barkáts Jenő

2008

99

Tanterv és tanösvény (Földrajz BSc, Történelem BSc, Ukrán BSc+SSc, Tanító BSc, Óvodapedagógia BSc, Biológia BSc+SSc, Angol BSc, Számvitel és auditálás BSc, Matematika BSc, Magyar BSc+SSc) Barkáts Jenő

2008

100

Államvizsgaprogram (Angol BSc, Földrajz BSc, Magyar BSc, Ukrán BSc)

2008

101

Українська мова. 2 клас Margitics Katalin

2008

102

Ділова українська мова Margitics Katalin

2008

103

Developing motivation of EFL pre-service teachers Csorba Marianna

2008

104

Algebra és számelmélet Bódi Béla

2008

105

Hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken. A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében Csernicskó István, Hires László Kornélia, Márku Anita

2008

106

English with You and Me Fábián Márta, Hires Emőke

2008

107

A radiobiológia alapjai Barkáts Jenő

2008

108

Az Üveghegyen innen (Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés) Szerk.: Csernicskó I., Kontra Miklós

2008

109

Közös gondolatok. Válogatás a Szent István  Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból Szerk.: Gabóda Béla, Lipcsei Imre

2009

110

Acta Beregsasiensis 2009/1

2009

111

Módszertani segédlet a Kultúrtörténet c. tantárgyhoz a nappali és levelező tagozatos hallgatók részére Bocskor Andrea

2009

112

Állattani gyakorlatok. Gerincesek Zselicki István

2009

113

Állattan (gerinctelenek) Illár Lénárd

2009

114

LECTURES IN THEORETICAL PHONETICS
OF THE ENGLISH LANGUAGE
AND METHOD-GUIDES FOR SEMINARS
Vrábel Tamás

2009

115

THE USE OF LEARNER READING ALOUD IN THE ENGLISH LESSON: A LOOK AT THE MICRO AND MACRO LEVELS OF ORAL READING Huszti Ilona

2009

116

Általános talajtan- és talajföldrajz-gyakorlatok Csoma Zoltán

2009

117

Remények és aggodalmak. A kárpátaljai magyarság a malenykij robottól az ukrajnai választásokig. Soós Kálmán (szerk.)

2009

118

Tudománytörténet Szemrád Emil

2009

119

Guidelines for year paper and thesis writing Huszti Ilona, Lizák Katalin, Lőrinc Marianna

2009

120

Acta Beregsasiensis 2009/1

2009

121

Acta Beregsasiensis 2009/2

122

„Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni”. A nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben. Híres K.

2010

123

Навчально-методичний комплекс з курсу “Загальна психологія” Литвинова К.А.

2010

124

LECTURES IN THEORETICAL ENGLISH GRAMMAR AND METHOD-GUIDES FOR SEMINARS Vrábel T.

2010

125

Педпрактика (pedagógiai gyakorlat) Литвинова К.А.

2010

126

Táj- és történelmi almafajták Kárpátalján Komonyi Éva

2010

127

Ukrajna etnikai és nyelvi sokszínűsége: elemző áttekintés (urán nyelven) Csernicskó, Melnyik

2010

128

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

З МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Bárány Erzsébet

2010

129

Kárpátalja szociális és gazdasági problémái

az agráripari beruházásokban

Szpásszky Gábor

2010

130

NYELVOKTATÁS: MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK Huszti Ilona

2010

131

A mi nyelvünkről mindenkinek Csernicskó

2010

132

Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján Braun L., Csernicskó I., Molnár J.

2010

133

Az algebra alapjai Bódi Béla

2010

134

Analitikus geometria Pallay Dezső

2010

135

Az OpenOffice.org Calchasználata Pallay Ferenc

2010

136

Acta Beregsasiensis 2010/1

2010

137

Acta Beregsasiensis 2010/2

2010

138

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László

2011

139

A máramarosi öt koronaváros levéltára

1326-1910

Csatáry György

2011

140

Közös horizont A Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. RF KMF tanárainak tanulmánygyűjteménye

2011

141

Magyar főiskola Ukrajnában A II. RF KMF évkönyve 1996-2011

2011

142

Acta Beregsasiensis 2011/1

2011

143

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

2011

144

Ukrán-magyar, magyar-ukrán testnevelési szakszótár Greba Anna, Zaharovics Ildikó

2011

145

A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája (2001-2011)

2011

146

Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban

A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

Szerk.: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán,

Márku Anita

2011

147

A neveléstörténet klasszikusai – életútjuk és műveik pedagógusképe Györgyiné Koncz Judit

2011

148

Acta Academiae Beregsasiensis 2012/1

2012

149

Acta Academiae Beregsasiensis 2012/2

2012

150

A II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola

Lehoczky Tivadar Intézetének

tanulmánygyűjteménye

2012

Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor

2012

151

Általános pszichológia. Módszertani segédanyag Berghauer-Olasz Emőke

2012

152

Két évtized távlatából (tanulmánygyűjtemény) Orosz Ildikó

2012

153

Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez

(1991-2011)

Bocskor Medvecz Andrea

2012

154

Географія населення

(текст лекцій)

(Népességföldrajz. Főiskolai jegyzet ukrán nyelven)

Анісімова Г.М.

МолнарЙ.Й.

Молнар Д. С.С

2012

155

Humánfiziológiaia

feladatgyűjtemény

biológia szakos diákok számára

Ivancsó Ernő, Barkáts Norbert

2012

156

„Így maradok meg hírvivőnek…”Tanulmányok Soós Kálmán emlékére Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya

2012

157

Az Ungvári

Úrbéri Törvényszék Levéltára

(1772-1918)

Csatáry György

2012

158

A fizika és geofizika alapjai.

Segédlet önálló munkához

Barkáts Jenő

2012

159

Radiobiológia II.

A radiometria alapjai

Barkáts Jenő

2012

160

Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv Csernicskó István

2012

161

„Rákóczinak dicső kora”

Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója alkalmából. Beregszász, 2011. március 24.

Szerk.: Csatáry György

2012

162

Acta Academiae Beregsasiensis 2013/1

2013

163

„Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben. Márku Anita

2013

164

Mezőgazdasági alapismeretek Komonyi Éva

2013

165

A 72-es beadvány. Nemzetiségi és oktatáspolitika a 60-70-es években a Szovjetunióban II. RFKMF Lehoczky Tivadar Intézet

2013

166

Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban (1945-1991). I. Szovjetunió (1945-1991) Szamborovszkyné Nagy Ibolya

2013

167

Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban (1945-1991). II. Ukrajna (1991-2010) Szamborovszkyné Nagy Ibolya

2013

168

Структура халькогенідних склоподібних напівпровідників (монографія) Боркач Є. І.

2013

169

Acta Academiae Beregsasiensis 2013/2

2013

170

A világflóra virágos növényei terméseinek és magvainak alakkörei Szikura József

2014

171

Book of abstracts (CERECO Conference) Biológiai Tanszék

2014

172

Біоекологічні та біотехнологічні основи збереження генофондуArnica montana L. в Закарпатті (монографія) Надь Б. Б.

2014

173

Acta Academiae Beregsasiensis 2014/1

2014

174

LIMES 2014

2014

175

Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови Михайло Сюсько

2014

176

Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene.Nemzetközi tudományos konferencia előadásai.

Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність.Матеріали міжнародної наукової конференції.

Szerk.: Bárány E., Csernicskó I.

2014

177

Kolloidkémia Bárány Sándor

2014

178

Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: értékek és kihívások. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásvázlatai.

2015

179

Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból Szerk.: Márku Anita és Hires-László Kornélia

2015