Kiadói Részleg

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege nem önálló jogi személy, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kiadói tevékenységet ellátó szervezeti egységeként működik.

Célja a Főiskola szellemi teljesítményének, oktatási és tudományos eredményeinek közreadása egységes, a minőségi követelményeknek megfelelő nyomtatott és/vagy elektronikus kiadványok formájában, valamint a Főiskola oktatói, kutatói és hallgatói számára színvonalas publikálási lehetőség széles körű biztosítása.

A Kiadói Részleg tevékenységét, működési rendjét elsősorban Ukrajna törvénye A kiadói tevékenységről (Закон України «Про видавничу справу»), a Főiskola alapszabályzata és intézményi (belső) rendeletek határozzák meg. A Kiadói Részleg saját működési szabályzattal bír, melyet a Főiskola Tudományos Tanácsa hagy jóvá, és a rektor rendeletével lép hatályba.

A Kiadói Részleg feladatai, kiadói tevékenységének alapvető formái:

  • A Főiskolán folyó oktatással kapcsolatos szerzői művek (tankönyvek, oktatói jegyzetek, oktatási segédanyagok) nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő kiadása.
  • A Főiskolával munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban, továbbá hallgatói jogviszonyban álló szerzők által írt tudományos művek, kiadványok és egyéb szerzői művek megjelentetése.
  • A Főiskola lektorált folyóiratainak szerkesztése, nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő kiadása az intézmény kutatóközpontjaival és tanszékeivel együttműködve.
  • A Főiskola oktatási és tudományos feladataihoz kötődő hivatalos és reprezentatív anyagok (leckekönyvek, diplomák, oklevelek, felvételi plakátok és füzetek, tanévnyitók és -zárók programfüzetei stb.) szerkesztése, megtervezése és kiadása.
  • A szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységként már korábban megjelent, Kárpátalja történetéhez, tudományos és kulturális életéhez kapcsolódó kiadványok (írott örökség) nyomtatott formában való újramegjelentetése, -kiadása.

Dokumentumok:

A főiskola kiadványai:

Elérhetőségeink:

Részleg neve: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege

Tel.: 00(380) 31-41-4-28-29/163-as mellék

E-mail: kiado@kmf.uz.ua; kiadoi.reszleg@kmf.org.ua

Cím: Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.