Földtudományi és Turizmus Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék

90200 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.
Telefon:
+380 3141 429 76, 134-es mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-429-76, 134-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).
Fax:
(8-241) -234-62.
E-mail:
jozsi@kmf.uz.ua
Web:
http://kmf.uz.uaRövid ismertető a Földtudományi és Turizmus Tanszékről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszéke 2006 októberében jött létre rektori rendelet alapján. A Tanszék oktatóinak többsége korábban az annak előzményeként a Matematikai és Természettudományi Tanszéken működött Földrajzi Munkacsoport keretein belül dolgozott. Nem sokkal létrehozását követően a Földtudományi Tanszék vezetésével Dnyisztrjanszkij Miroszlav professzort, a földrajztudomány doktorát bízták meg, akit e tisztségben 2012-ben Molnár József, PhD, a földrajztudomány kandidátusa követett. A tanszéki oktatók mindegyike rendelkezik PhD fokozattal, hárman közülük emellett a földrajztudomány kandidátusai. 2014 szeptemberétől rektori rendelet alapján az egység nevét Földtudományi és Turizmus Tanszékre módosították, ezzel is jelezve, hogy ellátja a Kárpátaljai Magyar Főiskolán indult „molodsij szpecialist” (ifjú szakember) képzési szinten a turisztikai szolgáltatások szak oktatásának szakmai részét, továbbá, a bázisán folyik a BSc szintű turisztikai képzés engedélyeztetése. A Tanszék kibocsátó a földrajz szakon.

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek a Tanszék helyiségei, a hozzá rendelt három szaktanterem, valamint egy szertár adnak helyet. A földtani, környezetföldtani és talajtani kutatásokhoz modern atomabszorpciós spektrofotométer és lángfotométer áll rendelkezésre. Az ásvány- és kőzettani vizsgálatokhoz polarizációs mikroszkóp, precíziós vágógép, a térinformatikai, illetve térképtani képzéshez 17 számítógéppel felszerelt GIS-labor, valamint korszerű lézerteodolit biztosított. A tanítást, illetve szemléltetést 4 számítógép, 2 laptop, 2 számítógépes kivetítő és 1 írásvetítő, számos meteorológiai műszer, valamint a Kárpát-medence ásványait és kőzeteit bemutató gyűjtemény segíti.

 

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földtudományi Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet folytatnak. Ez zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi feltárására irányul, és a következő tematika köré csoportosul:

  • Vulkáni komplexumok Kárpátalján;
  • Az éghajlatváltozás detektálása megyénkben;
  • A Tisza Huszt-Tiszaújlak szakaszának komplex környezeti vizsgálata;
  • Kárpátalja demogeográfiai viszonyai;
  • Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza;
  • A humánerőforrások és képzésük helyzete;
  • A turizmus kárpátaljai sajátosságai;

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke szoros és gyümölcsöző tudományos-oktatási kapcsolatokat ápol más felsőoktatási intézmények hasonló profilú alegységeivel. Kiemelt jelentőségű számunkra a Lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetem és az Ungvári Nemzeti Egyetem Földrajz Karának tanszékeivel, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékével és a Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoportja tanszékeivel folytatott együttműködés.