Földtudományi és Turizmus Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék 90200 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.

Telefon: +380 3141 429 76, 134-es mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-429-76, 134-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).

Fax: (8-241) -234-62.

E-mail: jozsi@kmf.uz.ua

Rövid ismertető a Földtudományi és Turizmus Tanszékről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke közvetlen elődje, a Földtudományi Tanszék, 2006 októberében lett létrehozva a Matematika és Természettudományi Tanszék keretein belül működő Földrajzi Munkacsoport önállósításával. 2014. szeptemberi rektori rendelet alapján szervezték át a tanszéket Földtudományi és Turizmus Tanszékké. Az így létrejött szervezeti-oktatási egység feladatainak színvonalas ellátását huszonegy oktató biztosítja, közülük hárman DSc fokozattal, illetve professzori kinevezéssel, tízen pedig PhD, illetve kandidátusi fokozattal rendelkeznek.

A Földtudományi és Turizmus Tanszék biztosítja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz és a turizmus szakos hallgatóinak mind az elméleti, mind a gyakorlati jellegű szakmai képzését.

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek a tanszék helyiségei és a hozzá rendelt hat szaktanterem adnak helyet. A korszerű geológiai, geodéziai és meteorológiai műszerek mellett (polarizációs mikroszkópok, lézerteodolit, infravörös hőkamera) a tanszéki kutatómunkának érezhető lendületet adtak a 2017-ben és 2019-ben üzembe helyezett drónok, amelyek a megfelelő szoftveres háttérrel és GIS-laborral a nagyléptékű és -pontosságú felszíni vizsgálatokat szolgálják. A Biológia és Kémia Tanszékkel közösen modern atomabszorpciós spektrofotométert és lángfotométert működtetünk, 2019-ben pedig a közös műszerpark röntgendifraktométerrel és voltaméterrel bővült, így újabb távlatok nyíltak a kőzettani kutatások, valamint a talaj- és vízszennyeződés vizsgálata terén is.

A színvonalas képzés fontos összetevője az ásvány- és kőzettár, amely több mint 1400 tételt tartalmaz és folyamatosan bővül. Ezen kívül, 2016-ban nyitottuk meg a ma már közel 1600 tételből álló, számos ritkaságot tartalmazó Barkáts Jenő Ásványtárat, amely látnivalóként sem utolsó.

Jelentős fejlődésen ment keresztül a turizmus képzés bázisát alkotó 2 szaktanterem felszereltsége is, amelyekhez tankonyha, gyakorlóbár és szállodai gyakorló részleg társul.

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet is folytatnak. Ez zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi, illetve turisztikai feltárására irányul. Ezt jól támasztja alá a tanszéki munkatársak által megjelentetett mintegy 700 konferencia előadás és előadás kivonat, poszter, szakcikk, monográfia és oktatási segédanyag, melyek a következő tematika köré csoportosulnak:

  • Kárpátalja demogeográfiai viszonyai;
  • Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza;
  • Az éghajlatváltozás detektálása megyénkben;
  • A humánerőforrások és képzésük helyzete;
  • Vulkáni komplexumok Kárpátalján;
  • Környezetvédelmi problémák;
  • Térségi geofizikai vizsgálatok;
  • A turizmus kárpátaljai sajátosságai;
  • Kárpátalja turisztikai erőforrásai.

A tudományos kutatások mellett, vagy azok részeként, a Tanszék tudományszervezői szerepet is vállal. 2020-ban immáron harmadszor (olimpiai rendszerben, 2012 és 2016 után) vállalkozik nemzetközi társadalomföldrajzi konferencia megrendezésére, ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszéke és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke közreműködésével. A rendezvénysorozat célja alkalmas fórumot kínálni a szűkebb és tágabb térség szűkebb és tágabb értelemben vett társadalomföldrajzi kutatásainak bemutatására, az ezeket érintő szakmai eszmecserére, valamint a személyes kapcsolatok építésére.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke szoros és gyümölcsöző tudományos és oktatási kapcsolatokat ápol más felsőoktatási intézmények hasonló profilú alegységeivel. Kiemelt jelentőségű számunkra a Lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetem Földrajz Karának tanszékeivel, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézete és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete tanszékeivel folytatott együttműködés. Nagy jelentőséggel bírnak számunkra a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetével, valamint Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetével ápolt kapcsolatok.

 

Oktatóink:

Dr. Molnár József,tanszékvezető, docens

Dr. Dnyisztrjanszkij Miroszláv, professzor

Dr. Dávid Lóránt Dénes, professzor

Dr. Scsuka Halina, professzor

Dr. Izsák Tibor, tanszékvezető helyettes, docens

Dr. Fodor Gyula, rektor-helyettes docens

Dr. Berghauer Sándor, koordinátor, docens

Dr. Gönczy Sándor, koordinátor, docens

Dr. Ihnatisin Vaszil, docens

Dr. Moca Andrij, docens

Dr. Molnár D. István,koordinátor, docens

Dr. Vince Tímea, docens

Dr. Tarpai József, docens

Papp Géza, koordinátor, tanár

Sass Enikő, tanár

Oláh Natália,koordinátor, tanár

Tóth Attila, koordinátor, tanár

Virván Olga, tanár

Gergely Lívia, tanár

Nagy Tibor, tanár

Beca Szvitlána, tanár