Történelem és Társadalomtudományi Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90200 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 138-as mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-4-29-68, 138-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: tortenelem@kmf.uz.ua

Web: http://kmf.uz.uaA tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke 1998-ban jött létre. A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék a történelem-földrajz, történelem-angol és történelem-magyar szakokon kibocsátó tanszék volt 2007-ig, ezt követően 2008-tól önálló történelem szakirányú képzés kezdődött. Történelem szakon külön levelező és másoddiplomás képzés is zajlik. A tanszék az intézmény valamennyi szakát kiszolgálja, a szaktantárgyak mellett az általános ismereti tárgyak (ukrán történelem, magyar nép története, szociológia, filozófia, politológia, közgazdaságtan, kultúrtörténet, az ukrán kultúra története, jogi alapismeretek, szakmódszertan, etika, esztétika, honismeret, vallástörténet) oktatása révén. A tanszék a történelem szakos hallgatók számára egyéni és csoportos pedagógiai gyakorlatokat (kárpátaljai általános- és középiskolákban, gimnáziumokban, líceumokban) és terepgyakorlatokat (levéltári, múzeumi, régészeti) is szervez. A régészeti gyakorlat Kárpátalja különböző vidékein zajlik próbaásatásokkal és terepbejárással, gyűjtésekkel. A múzeumi és a levéltári gyakorlat a Beregvidéki Múzeumban és a Kárpátaljai Református Múzeum és Levéltár bázisán zajlik.

tortenelem-tanszek

Az elmúlt években a tanszéken két fő kutatási irányzat alakult is:

  • Kárpátalja kultúrtörténete: a kutatási program keretében a tanszék munkatársai széleskörű tematikai irányvonalak mentén vizsgálják a régió korai, újkori és legújabb kori kultúr- és művelődéstörténetét. A vidék bronzkori- és honfoglalás-kori régészeti kultúráival, vallás- és templomtörténetével, képzőművészeti és építészeti sajátosságaival, temetkezési szokásaival és temetőivel, a történetírás, művelődés és oktatásügy fejlődésével nemcsak a tanszék kollégái foglalkoznak, de számos évfolyam-, bachelor- és diplomamunka témáját képezte.
  • Kárpátalja településeinek története: A kutatási program keretében sor került a településtörténet-írás módszertani alapelveinek megfogalmazására és segédkönyv elkészítésére az ilyen jellegű hallgatói munkák elősegítésére. A településtörténetek készítésével párhuzamosan az adott települések egyháztörténetére is nagy hangsúly kerül, melyhez nagy segítséget nyújt a Kárpátaljai Református Múzeum és Levéltár anyaga. Kárpátalja települései történetének feltárása kimeríthetetlen forrást jelent a kutatók számára, mivel nagyobb városain kívül szinte nincsenek településtörténeti monográfiák.

 

A Tanszék főbb partnerei:

Debreceni Egyetem

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Eperjesi Egyetem

Kárpátaljai Állami Levéltár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

tort2

A tanszék által szervezett legfontosabb rendezvények 2006-tól:

Malenykij robot és a kárpátaljai magyarság, 2006. november 17. (nemzetközi tudományos konferencia, társszervezés a Lehoczky Tivadar Intézettel)

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója, 2006. november 30.–december 1. (Az 50. évforduló tiszteletére szervezett tudományos konferencia)

A közoktatás/kisebbségi oktatás az EU-ban és Ukrajnában.Beregszász, 2007. március 30. (Tudományos konferencia: Történelem szekció)

Az 1956-os forradalom eseményeinek emlékére…, 2008. október 23. (megemlékezés)

Az 1920-as békerendszer és Európa átalakulása, 2010. március 24. (Nemzetközi tudományos konferencia, társszervezés a Lehoczky Tivadar Intézettel)

Rákóczinak dicső kora, 2011. március 24-25. (Nemzetközi tudományos konferencia)

„Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján” 2012. február 29. (könyvbemutató)

„A máramarosi öt koronaváros levéltára” 2012. március 28. (könyvbemutató)

„Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898 – 1910 között” 2012. április 24., (könyvbemutató)

„Így maradok meg hírvivőnek…” 2012. június 14. (Dr. Soós Kálmán, a tanszék első vezetője emlékére összeállított tanulmánykötet-bemutató)

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai” 2012. október 23., (könyvbemutató)

Beregszász Anno, Emlékkonferencia a város alapításának 950. évfordulója alkalmából című konferencia,2013. november 6.

 

 

A tanszék oktatóinak önálló kötetei, monográfiái:

 

Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (19912011). (Monográfia). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 200 oldal

Braun László: Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898–1910 között. (Tanulmány és forrásközlés). Poliprint, Ungvár, 2011. 108 oldal

Szerk.: Brenzovics László: Kozma Miklós: A visszacsatolt Kárpátalja. Napló 1939–1941. (Forrásközlés). KMKSZ, Ungvár, 2010. 280 oldal

Brenzovics László: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 1939–1944 között. (Monográfia). Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2010. 206 oldal

Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703–1711. (Monográfia és forrásközlés). Ungvár–Beregszász, 2008. 280 oldal

Csatáry György: Ung megyei közgyűlések anno 17001706. Forrásközlés. KMKSZ, Ungvár 2008, 182 oldal

Csatáry György: Komáromy András – az országos levéltáros. Forrásközlés. KMKSZ, Ungvár, 2008. 137 old.

Csatáry György: A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326–1910. (Levéltári iratanyag tartalmi kivonata). PoliPrint, Ungvár-Beregszász, 2011. 156 oldal

Csatáry György: Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772–1918/44. (Levéltári iratanyag tartalmi kivonata). PoliPrint, Ungvár-Beregszász 2012. 184 oldal

Így maradok meg hírvivőnek”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné NagyIbolya. Beregszász –Ungvár, II. Rákóczi Ferenc KMF –PoliPrint, 2012. 258 oldal

Csatáry György: Zápszonyi krónika (falutörténet). Kárpátaljai magyar Protestáns Tudományos Egyesület, h.n., 2013. 112 oldal

Csatáry György: Szabolcs-, Szatmár- és Zemplén Megyei Iratgyűjtemények a Kárpátaljai Állami Levéltárban (1828–1944).(Levéltári iratanyag tartalmi kivonata). Beregszász, 2013. 148 oldal

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai. Forrásválogatás. A forrásokat válogatta, közreadja és a bevezető tanulmányt írta Váradi Natália. Szerk.: Galambos Sándor. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 2012. 192 oldal

Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010).(Monográfia két kötetben). I. kötet Szovjetunió (1945–1991), II. kötet Ukrajna (1991–2010). Poligrafcentr „Líra”, Ungvár, 2013. 316 +128 oldal.

 

tort3