Відділення угорської філології

Контакти:

Поштова адреса: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, угорське відділення кафедри філології, 90202 Берегово, пл. Кошута, 6, Україна
Телефон: 0-241-429-76, ячейка 139 (міжміські дзвінки), +380 3141 429 76, ячейка 139 (міжнародні дзвінки)
Факс: (0-241) -234-62.
E-mail: magyartanszek@kmf.uz.ua
Кафедра: аудиторія №223Коротка історія відділення

Кафедра філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ була створена 1998 року після реорганізації кафедри мовознавства. Угорське відділення кафедри філології стало окремою структурною одиницею з вересня 2006 року. Співробітники відділення викладають мовознавчі та літературознавчі дисципліни, а також світову літературу на спеціальностях „угорська мова та література», „англійська мова та література”, „українська мова та література”.

Основні партнери

Інститут мовознавства Академії наук Угорщини (Угорщина), кафедра мови Реформатського університету імені Кароля Гашпара (Угорщина), кафедра угорської мови Наукового університету імені Лоранта Етвеша (Угорщина), Мовна студія «Грамма» (Словаччина), Факультет центральноєвропейських досліджень Університету Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина), Університет імени Яноша Шейе (Словаччина), Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Ужгородський національний університет.

Викладачі кафедри

БЕРЕГСАСІ АНІКО ФЕРЕНЦІВНА, доктор філософії, галузь знань: Мовознаство , завідувач кафедри

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, планування освітнього процесу, методика викладання угорської мови

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038809&paging=1;1000

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Learning to read and write in Transcarpathian schools with Hungarian language instruction | Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172. http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143203.pdf SCOPUS
 2. Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 SCOPUS and WoS
 3. Берегсасі А., Черничко С.: Waste of money or profitable investment? Teaching the Ukrainian language in Hungarian schools in Transcarpathia | Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309. http://nyelvor.c3.hu/period/1413/141303.pdf SCOPUS
 4. Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001
 5. Берегсасі А., Черничко С.: The problems of transliteration and use of personal names of Subcarpathian Hungarians | A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. Magyar Nyelvőr 135 (2011)/4: 414–422. http://nyelvor.c3.hu/period/1354/135402.pdf SCOPUS
 6. Берегсасі А., Черничко С.: Nyelvpolitika: harc a hatalomért (az ukrán államnyelvi törvény apropóján) | Language policy: struggle for power (through the prism of the Ukrainian state language law). Magyar Nyelv 116 (2020)/3: 257–274. http://real.mtak.hu/116834/1/BA_CsI_MNy_20-3.pdf SCOPUS

Головні публікації останніх років:

 1. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.
 2. Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.
 3. Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.
 4. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)
 5. Beregszászi, Anikó: A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában, Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2012), 112 p.
ГАЗДАГ ВІЛЬМОШ ВІЛЬМОШОВИЧ, доктор філософії, галузь знань: Мовознаство

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне контактування, лексичні запозичення

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10030119&paging=1;100

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Gazdag, Vilmos: Szesztra – egy kiveszett szláv jövevényszó regionális újrakölcsönzéséről. Magyar Nyelv 115. évf. 2019: 4. 460-467. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/19-4/GazdagV_MNy_19-4.pdf
 2. Gazdag Vilmos: Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelv 114. évf. 2018: 3. szám 347–359. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/18-3/GazdagV_MNy_18-3.pdf
 3. Gazdag Vilmos: Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Magyar Nyelvőr 140. évfolyam 2016: 1. 107-110. http://nyelvor.c3.hu/period/1401/140109.pdf

Головні публікації останніх років:

 1. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 54-64.
 2. Gazdag, Vilmos: Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. Ungvár, Ukrajna, Beregszász, Ukrajna: RIK-U Kiadó (2018), 124 p.
 3. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak létrejöttéről. HUNGARO-RUTHENICA 2018: VIII pp. 69-77., 9 p. (2018)
 4. Gazdag, Vilmos: Az államnyelvi hatás tükröződése a kárpátaljai magyar hírportálok nyelvhasználatában In: Novák, Anikó (szerk.) KÖLCSÖNÖS ÁTSZÖVŐDÉSEK: A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest, Magyarország: Külgazdasági és Külügyminisztérium, (2017) pp. 185-198.
 5. Gazdag, Vilmos (szerk.): Українсько-угорський словник лінгвістичних термінів (Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár), Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2016), 164 p.
ЧЕРНИЧКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, доктор гуманітарних наук, спеціальність: філологія, професор

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовна політіка, мовні права

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10025913&paging=1;1000

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Fedinec Csilla — Csernicskó István: The People of the “Five Hundred Villages”: Hungarians, Rusyns, Jews, and Roma in the Transcarpathian Region in Austria–Hungary. In: Markian Prokopovych; Carl Bethke; Tamara Scheer eds. Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Leiden: Brill Academic Publishers, 2019. 160–195
 2. Laihonen, Petteri — Csernicskó, István: Expanding Marginality: Linguascaping a Transcarpathian Spa in Sout-Western Ukraine. In: Sjakk Kroon and Jos Swanenberg eds. Language and Culture on the Margins: Global/Local Interactions. New York–London: Routledge, 2019. 145–164.
 3. Ilona Huszti, István Csernicskó & Erzsébet Bárány (2019): Bilingual education:the best solution for Hungarians in Ukraine? / Compare: A Journal of Comparative and International Education. DOI: 10.1080/03057925.2019.1602968
 4. Черничко С., Берегсасі А. (Csernicskó I., Beregszászi A.): Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 2018 https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3
 5. Берегсасі А., Черничко С. (Beregszászi A., Csernicskó I.): Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.
 6. Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I., Fedinec C.): Four Language Laws of Ukraine. International Journal on Minority and Group Rights 23 (2016): 560–582. DOI: 10.1163/15718115-02401004
 7. Черничко С. (Csernicskó I.): A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. Magyar Nyelv  112 (2016)/1: 50–62.
 8. Черничко С., Лайхонен, П. (Csernicskó I., Laihonen P.): Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. Multilingua: Journal of crocc-cultural and interlanguage communication 35/1 (2016): 1–30. DOI: 10.1515/multi-2014-0073
 9. Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I., Fedinec C.): Nyelvpolitika Ukrajnában, 2015. március. Magyar Nyelvőr 2015 (139) /2: 145–156.
 10. Черничко С., Ференц В. (Csernicskó I., Ferenc V.): Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. Nationalities Papers Vol. 42 (2014), No. 3: 399–425. DOI: 10.1080/00905992.2013.867933
 11. Берегсасі А., Черничко С.: Nyelvpolitika: harc a hatalomért (az ukrán államnyelvi törvény apropóján) | Language policy: struggle for power (through the prism of the Ukrainian state language law). Magyar Nyelv 116 (2020)/3: 257–274. http://real.mtak.hu/116834/1/BA_CsI_MNy_20-3.pdf SCOPUS

Головні публікації останніх років:

 1. Csernicskó, István: Nyelvpolitika határok nélkül. MAGYAR TUDOMÁNY 181: 02 pp. 164-176., 13 p. (2020)
 2. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.
 3. Csernicskó, István: Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből: Kárpátalja nyelvi tájképéből, Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2019), 240 p.
 4. Csernicskó, István Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai a kisebbségek nyelvén folyó oktatás területén a Keretegyezmény és a Karta alkalmazásáról készült jelentések tükrében. KISEBBSÉGI SZEMLE III: 4 pp. 27-46., 20 p. (2018)
 5. Csernicskó, István: Право на навчання рідною мовою: Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття, Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2018), 64 p.
КОНТРА МІКЛОШ, доктор філологічних наук, професор

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, вживання угорської мови серед діаспори США

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003858&paging=1;1000

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Kontra, Miklós: A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója, Magyar Nyelv 114: 1 pp. 1-22., 22 p. (2018)
 2. Kontra, Miklós: A vernakuláris nyelvváltozat tisztelete: Trudgill, Peter, Dialect Matters: respecting vernacular languauge: Columns from the Eastern Daily Press, Magyar Nyelv 113: 1 pp. 100-107., 8 p. (2017)
 3. Kontra, Miklós: Megjegyzések kétnyelvű magyarok hely- és személyneveiről. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 39 pp. 33-40., 8 p. (2017)
 4. Kontra, Miklós, Matthew J. Gordon, Labov: A Guide for the Perplexed. Magyar Nyelv 110: 4 pp. 472-478., 7 p. (2014)

Головні публікації останніх років:

 1. Kontra, Miklós: Felelős nyelvészet, Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2019) , 263 p.
 2. Kontra, Miklós: A cigándi amerikások emlékezete. MAGYAR TUDOMÁNY 180 : 2 pp. 298-302. , 5 p. (2019)
 3. Kontra, Miklós: Az Óperenciás tengeren túl: magyar identitás a diaszpórában. MAGYAR TUDOMÁNY 2017 : 5 pp. 636-640. , 5 p. (2017)
 4. Kontra, Miklós (szerk.): A magyar nyelv Horvátországban. Budapest, Magyarország, Eszék, Horvátország : Gondolat Kiadó, Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet (2016) , 309 p.
 5. Kontra, Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja, Szlovákia : Fórum Kisebbségkutató Intézet (2010) , 235 p.
КОВТЮК ІШТВАН ЯНОШОВИЧ, к.ф.н.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми двомовності, граматика угорської мови

Головні публікації останніх років:

 1. Kótyuk István: A szervetlen mondatösszetétel. In. Gazdag Vilmos–Karmacsi Zoltán–Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások, I. kötet Nyelvtudomány, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Autdor-Shark, Ungvár, 2016. 106–112.
 2. Ковтюк И. Про питання перекладу з української мови на угорську і з угорської мови на українську. In: Márku Anita, Hires-László Kornélia (szerk.) Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark, 2015. 44–68.
 3. Kótyuk István: Украинские заимствования в уҗанском венгерском говоре. Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22. Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke. Nyíregyháza, 2007. 340
 4. Kótyuk István: Mondattani elemzések. Segédkönyv a magyar nyelvtan tanulmányozásához. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007.
 5. Kótyuk István: Anyanyelvünk peremén. Nyelvészeti tanulmányok. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993.
ПЕНЦКОФЕР ІВАН ІВАНОВИЧ, к.ф.н.

Сфера наукових зацікавлень: література, літературна критика, література Закарпаття

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071820&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Tudósportré egy popnemzet falán – Papp Endre: Görömbei András – Együtt, 2020. tavaszi szám
 2. Az üvegharang (tanulmányok, esszék, kritikák) – Szépirodalmi Figyelő Alapítvány Budapest, 2019. (324 o.)
 3. Penckófer János: Személyesség, önéletírás-jelleg, „kárpátaljai olvasat” Balla László életműve alapján. In. In: Nagy-Kolozsvári, Enikő; Kovács, Szilvia (szerk.) Multiculturalism and Diversity in the 21st century: International Academic Conference Berehove, March 27-28, 2018. 298–300.
 4. Penckófer János: Piknik és vendéglátás. Kárpátokon innen és túl. In Meszelt falakon túl Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport Hodinka Antal Intézet Beregszász, 2014.
 5. A ráközelítés tudománya (Szűkítések, keretek és a tárgyi hűség gondja egy megírandó, új irodalomtörténet környezetében) Hitel, 2011
КЕЙС МАРГАРИТА ЮРІЇВНА, к.і.н.

Сфера наукових зацікавлень: етнографія, народні вірування та народна медицина, інтеретнічні фольклорні зв’язки

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050290&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Kész, Margit: “Sok szép imádságot leírtam.”: Archaikus imák a szakrális nép kéziratos füzetekben Ugocsa megye magyar falvaiban. In: Jakab, Albert Zsolt; Peti, Lehel (szerk.) Aranymadár: Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kolozsvár, Románia: Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, (2019) pp. 79-91.
 2. Sok szép imádságot leírtam”. Archaikus imák a szakrális népi kéziratos füzetekben Ugocsa megye magyar falvaiban. In: Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: IDEA Nyomda, 2019. 79–92.
 3. A szakrális kommunikáció verbális megnyilvánulása Kárpátalján a 21. században. –In: Néprajzi Látóhatár, Debrecen XXI./2. 2012. 5-33
 4. Irodalom tankönyv az általános oktatási rendszerű magyar tannyelvű középiskolák 8. osztály számára. Csernyivci „Bukrek” 2008

Gyógyító hagyomány Kárpátalján Úgy ne ártson néked… Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – Ungvár, 2006

КОРМОЧІ ЗОЛТАН ЗОЛТАНОВИЧ, PhD

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовний ландшафт, дитяча мова

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10028457&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе”, Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján, Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, p.156
 2. Karmacsi Zoltán: Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.
 3. Karmacsi Zoltán: Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.
 4. Karmacsi, Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Márku, Anita; Tóth, Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2017) pp. 54-60.
 5. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2007, p. 144
МАРКУ АНІТА ЛАСЛІВНА, доктор філософії, галузь знань: Мовознаство

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мова інтернетного спілкування, викладання угорської як іноземної мови

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029234&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Márku, Anita: A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása a kárpátaljai iskolákban: tantervek. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 165-178.
 2. Csenicskó István, Márku Anita szerk. 2019. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019., 240 pp.
 3. Márku Anita 2018. Transcarpathian Hungarians as new speakers in the social network. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok Acta Hungarica a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 86–94. old.
 4. Марку Аніта – Черничко Степан 2018. Соціо- й психолінгвістичні аспекти дослідження переключення кодів угорців Закарпаття. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 118–122. old.
 5. Márku, Anita: „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben, Ungvár, Ukrajna: Polihraftsentr “Lira” (2013)
ДУДИЧ КАТЕРИНА ІВАНІВНА, PhD

Сфера наукових зацікавлень: діалектологія, проблеми мовної свідомості та мовної поведінки

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043548&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. // Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár: Autdor-Shark. 2019. 150-164.
 2. Dudics Lakatos Katalin. „…én is nyelvjárásban beszélek”. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 11: 2. (2018) 112-114.
 3. Dudics Lakatos Katalin. “A szomszéd település beszédstílusa nem olyan fejlett, mint a miénk…” Kárpátaljai falusi és városi fiatalok környezetük nyelvhasználatáról. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Ungvár: RIK-U Kiadó, 2018. 59-68.
 4. Dudics Lakatos Katalin. Nyelvek, nyelvváltozatok – kárpátaljai magyar pedagógusok In: Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) A véges végtelen: Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára Szombathely: Savaria University Press, (2017) 47-57.
 1. Dudics Lakatos Katalin. A nyelvjárások megítélése a kárpátaljai magyar oktatásban In: Czetter, Ibolya; Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Szombathely – Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, (2016) 317-316.
МАДІ ГАБРІЕЛЛА ЯНОШІВНА

Сфера наукових зацікавлень: проблеми багатомовності, відображення багатомовності в літературі

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10063398

Головні публікації останніх років:

 1. Gabriella Mádi: The effects of language contact in a Hungarian minority novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature, Ildikó Vančo / Rudolf Muhr / István Kozmács /Máté Huber (eds.). Berlin / Wien u.a., Peter Lang Verlag, 2019.
 2. Gabriella, Mádi: Simone E. Pfenninger – Judit Navracsics (eds.): Future Research Directions for Applied Linguistics. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) p. 219-221.
 3. Mádi Gabriella: A balladától a paródiáig (Marcsák Gergely: Fekete-Tisza, recenzió), in Együtt 2019/5.
 4. Mádi Gabriella: Nyelvi kontaktushatások egy magyar kisebbségi regényben: Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regénye alapján. In Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban. Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. Németh Zoltán – Magdalena Roguska (szerk.). Nitra, 2018: 95-100.
 5. Gabriella Madi: Allusions as a means of intertextuality in Ernest Hemingway’s The Old Man and the Sea. Сучасні дослідження з Англійської філології 2016/ 57-61.
МОВНУШ ДОРА ШАНДОРІВНА

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання рідної мови національних меншин

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10064938

Головні публікації останніх років:

 1. Mónus Dóra: Drámapedagógiai módszerek az anyanyelvoktatásban. Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. ”RIK-U” Kft, Ungvár, 2018, 254–258.
 2. Mónus Dóra – Dancs Krisztina Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációja tükrében. In. A Bagolyvár Bábcsoport hozadéka Kárpátalján. Kálvin Nyomda, Beregszász, 2016. 108–111.
 3. Mónus Dóra: A szituációs játék szerepe a beszédkészség fejlesztésében az általános iskolai anyanyelvórán. Közoktatás, XXI. évf. 2016/2. szám
 4. Mónus Dóra: A bemutató beszéd. „Ott van a haza, hol a haszon” Trezor Kiadó, Budapest, 2015, 179–181.
ЧОРДАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Сфера наукових зацікавлень: література, літературна критика, література за межами Угорщини

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052958&paging=1;100

Головні публікації останніх років:

 1. Csordás László: Az idegen feltalálása (Elméleti keretezés Szilágyi István regényeinek újraolvasásához), PARTIUM (DEBRECEN) 27: (2) 2019, pp. 71-86.
 2. Csordás, László: Egy írói életmű rejtekútjain [Márkus Béla: Szilágyi István] HELIKON (KOLOZSVÁR) 30 : 11 pp. 14-15., 2 p. (2019)
 3. Csordás, László: Sztereotípiák rögzítettsége és eloldozottsága: (Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang) SZÉKELYFÖLD – TERRA SICULORUM 22: 10 pp. 59-86., 28 p. (2018)
 4. Csordás, László: A tér, ahol élünk: (Vári Fábián László: Vásártér) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ: 5 pp. 104-108., 5 p. (2018)
 5. Csordás, László: Bezárkózás vagy határátlépés? (A regény és a kárpátaljai magyar irodalom a rendszerváltás után) In: Falusi, Márton (szerk.) A kortárs irodalomértelmezés perspektívái. Budapest, Magyarország: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, (2017) pp. 75-84., 10 p.
ЧУРМАН-ПУШКАШ АНІКО СТЕПАНІВНА

Сфера наукових зацікавлень: викладання угорської як іноземної мови

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методика викладання окремих мов та літератури; організація мовного планування та освіти;
 • вимірювання ефективності навчання рідної мови серед учнів угорськомовних класів середніх шкіл Закарпаття;
 • розвиток української мовної політики та мовної ситуації українських меншин;
 • мовна свідомість угорських старшокласників та вчителів середніх шкіл Закарпаття;
 • угорсько-українські міжмовні контакти, російсько-українські лексичні елементи в закарпатських угорських говірках;
 • мовна соціалізація дітей, вихованих у змішаних сім’ях Закарпаття;
 • вплив туризму на мовний ландшафт Закарпаття;
 • особливості використання угорської мови на Закарпатті, двомовні явища; вплив цифрового спілкування на використання мови; методичні питання викладання угорської мови як іноземної на Закарпатті;
 • вивчення літературного зображення багатомовної ситуації; поява мовної реальності у закарпатських угорських літературних творах;
 • угорська література за кордоном (закарпатська угорська література, трансільванська угорська література), теорія літератури, чужий досвід;
 • розвиток, періоди та характеристика закарпатської угорської літератури;
 • народні вірування та медицина на Закарпатті; архаїчні, апокрифні молитви; інноваційні методи та методи навчання грамотності.

Щорічні заходи

Фаховий день студентів; День угорської мови; День угорської літератури на Закарпатті; Адвентський день благодійного ремесла; День угорської прози; Міжнародний день рідної мови; День угорської писемності; Конкурс з угорського правопису