Pedagógia és Pszichológia Tanszék

A tanszéken belül két tanszéki csoport működik:

Az Általános pedagógiai és tanítói, valamint az Óvodapedagógiai tanszéki csoport

Elérhetőségeink

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna

Telefon: (00-380-31-41) 4-29-76 mellék: 115

Fax: (031-41) 2-34-62

e-mail: pedagogia@kmf.uz.ua

Web: https://kmf.uz.ua

A tanszék a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének I. szintjén, a Krisztinaváros teremben található.A tanszék oktatói

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Bida Olena tanszékvezető, professzor a pedagógia tudományok doktora, professzor
Margitics Katalin tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Orbán-Lembrik Lídia professzor a pszichológia tudományok doktora, professzor
Orosz Ildikó a főiskola elnöke, tanszéki docens PhD, a pedagógiai tudományok kandidátusa, docens
Szilágyi Iván tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Depcsinszka Ivett tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Berghauer-Olasz Emőke tanszéki docens PhD
Soós Katalin a II. RF KMF Szakgimnáziumának igazgatója, tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Osztrovszka Marianna tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Romanyuk Katerina tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Balogh Lívia adjunktus
Gabóda Éva adjunktus
Hutterer Éva a Tanító szak koordinátora, adjunktus
Kulin Ágnes adjunktus
Gávriljuk Ilona adjunktus
Greba Ildikó A Szociálpedagógus képzés koordinátora, adjunktus
Espán Margaréta az Óvodapedagógus szak koordinátora, adjunktus
Koncz Tímea a Mentálhigiénés segítő szakember képzés koordinátora, adjunktus
Pallay Katalin adjunktus
Csopák Éva az Óvodapedagógus szak koordinátora, adjunktus
Kiss Julianna oktató
Kopriva Attila tanszéki docens a művészettudományok kandidátusa, доцент
Kucsáj Tetjána tanszéki professzor a pedagógia tudományok doktora, docens
Kuzminszkij Anatolij tanszéki professzor a pedagógiai tudományok doktora, professzor

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke 1998-ban jött létre. A tanszék általános feladata a pedagógiai és pszichológiai alapműveltség kialakítása, a pedagógusi hivatáshoz elengedhetetlenül szükséges elhivatottság formálása, a jártasságok, készségek fejlesztése, a tanító- és óvodapedagógus-jelöltek tudásának szakmai-módszertani megalapozása. A tanszék a tanító és óvodapedagógia szakon kibocsátó tanszék, valamint a főiskolán oktatott pedagógia, pszichológia és testnevelés tárgyak oktatását biztosítja valamennyi szak számára.

Fontosabb partnereink

Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem

Ivano-frankivszki Vaszil Sztefanik Egyetem

Ungvári Nemzeti Egyetem

Munkácsi Humán Pedagógiai Főiskola

Ungvári Erdélyi Béla Iparművészeti Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék

Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara

Szent István Egyetem Pedagógiai Kara (Szarvas)

Miskolci Egyetem Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara

Nyugat-Magyarországi Egyetem Óvodapedagógiai Főiskolai Kara

Nyugat-Magyarországi Egyetem Győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

Veszprémi Egyetem Pedagógia Tanszék

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola

A tanszék legfontosabb kutatási projectjei:

Nemzeti kutatási és fejlesztési program a határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulások tükrében

A Zilahi Józsefné – Stöckert Károlyné – dr. Ráczné dr. Főző Klára által kidolgozott nevelés játékkal-mesével nevelési program hatása a gyermekek szókincsére kétnyelvű, ukrán – magyar közegben

A kárpátaljai szórványmagyarság anyanyelvi nevelésének helyzete és magyar nyelvi képzésük módszereinek kiválasztása

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya által meghirdetett Schola Orbis iskolatörténeti adattár gyűjtésében való részvétel

A felnőttképzés lehetőségei és esélyei Kárpátalján

Tehetséggondozás a kárpátaljai egyházi oktatási intézményekben

Népi gyermekjáték és gyermekélet Kárpátalja magyarlakta régióiban

A tanszék fontosabb rendezvényei

A konferenciák, tanulmányi versenyek, módszertani napok szervezése mellett a tanszék kulturális tevékenységet is kifejt, ami ünnepi megemlékezések, zenei programok, író-olvasó találkozók és képzőművészeti tárlatok szervezésében nyilvánul meg:ped_konf-092

Éves rendszerességgel ismétlődő rendezvényeink:

Nemzetközi kórustalálkozó a Rákóczi napok keretében

Húsvéti készülődés

Mesemondó verseny

A sztálinizmus áldozataira való megemlékezés

Tanítási verseny

Adventi várakozás

Sportrendezvények (tanár – diák találkozó, évfolyamok közötti versenyek)

Diáktárlatok

A tanszék által szervezett fontosabb rendezvények, konferenciák:

 • Jubileumi tárlat Garanyi József 85. születésnapja alkalmából – 2006. december
 • A Révész Imre Társaság téli tárlata – 2006. december 21.
 • Képzőművészeti kiállítás Veres Péter festményeiből – 2007. március
 • A közoktatás / kisebbségi oktatás az EU-ban és Ukrajnában. Nemzetközi tudományos konferencia – Beregszász, 2007. március 30.
 • Képzőművészeti kiállítás Tóth Lajos festményeiből – 2007. április
 • Az óvodáskorú gyerekek személyiségfejődésének lehetőségei multikulturális közegben, s ennek perspektívái az uniós tapasztalatok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia  – Beregszász, 2008. március 27–28.
 • Találkozó Balogh István pszichológusprofesszorral – 2008. április
 • A Révész Imre Társaság kiállítása – 2008. január 24.
 • Fekete Tibor festőművész kiállítása – 2008. február 28.
 • Népi textíliák kiállítása – 2008. június 20.
 • H. Csongrády Márta debreceni fotóművész kiállítása – 2008. november 13.
 • Képzőművészeti kiállítás Kopriva Attila munkáiból – 2008. november 20.
 • Karácsonyi tárlat. A Révész Imre Társaság tagjainak munkáit bemutató kiállítás – 2008. december 23.
 • Zalai népi díszítőművészeti kiállítás – 2009. március 4.
 • Erfán Ferenc jubileumi tárlata – 2009. április 3.
 • A Hollósi Simon Alkotótábor kiállítása – 2009. április 29.
 • Turák Angéla grafikusművész tárlata – 2009. június 5.
 • Matl Péter szobrászművész tárlata – 2009. október 22.
 • Mesemondóverseny a Benedek Elek-év alkalmából – 2009. november 30.
 • Találkozó Kányádi Sándor gyermekíróval – 2009. december 16.
 • Téli művészeti tárlat Hrabár Natália és Borecki Jároszlav iparművészek munkáiból – 2009. december 16.
 • Népszokások, tradíciók és szertartások ápolása multikulturális közegben. Nemzetközi tudományos konferencia – Lemberg, 2009. május 23–24.
 • A Révész Imre Társaság tárlata a Magyar Kultúra Napja alkalmából – 2010. január 21.
 • Jubileumi Veres Péter kiállítás –  2010. március 24.
 • Jubileumi tárlat Zicherman Sándor 75. születésnapja alkalmából – 2010. április 8.
 • A nemzeti nevelés állapota és perspektívái napjaink oktatási intézményeiben. Nemzetközi tudományos konferencia – Hmelnick, 2010. április 15–16.
 • Veres Ágota festőművész és ifj. Hidi Endre szobrászművész alkotásainak kiállítása – 2010. április 22.
 • Hozzáférés és méltányosság. A fogyatékkal élők társadalmi integrációja – Beregszász, 2010. november 18.
 • Az oktatás tartalmi megújulása: a 21. század paradigmái. Nemzetközi tudományos konferencia – Beregszász, 2011. május 5-7.
 • A XXI. század paradigmái: az óvodapedagógusok és elemi iskolai tanítók képzésének tartalmi megújítása. Nemzetközi tudományos konferencia – Beregszász, 2011. május 5-7
 • A pedagógiai kultúra az oktatási paradigmák tükrében. Tudományos konferencia. – 2013. február 28 – március 1., Ungvár – Beregszász.