Számvitel és Auditálás Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90200 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Számvitel és Auditálás Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 128-as mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-4-29-68, 128-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com

Web: http://kmf.uz.ua

Tanszék: Balla Gyula terem (121.) 

Tanszéki oktatók:

Dr. Bacsó Róbert, gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens, tanszékvezető

Prof. Dr. Orlov Igor, gazdaságtudományok nagydoktora, professzor

Dr. Szemjon Viktória, gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens

Dr. Kohut Júlia, gazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens

Pataki Gábor, tanársegéd, tanszéki koordinátor

Kovács Henetta, tanársegéd

A tanszék története:

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gazdaságtudományi Tanszéke az intézményünk legfiatalabb tanszéki egysége, amely először a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszéki csoportjaként működött, majd pedig 2010-ől önálló egységként, Könyvvitel és Auditálás Tanszék néven folytatta munkáját.

A tanszékhez kapcsolódó ukrajnai licenzációval rendelkező könyvvitel és auditálás szak 2007-es elindítása az intézménynek azon stratégiai döntésével megegyező lépés volt, mely szerint a jövőben a tanárképzés mellett olyan, a munkaerőpiac által elvárt, speciális ukrajnai szakismeretet igénylő képzési kínálattal is meg kell jelenni, melyet magyar nyelven, a kárpátaljai magyar diákok máshol nem tudnak elérni. Az előzetes elvárásoknak megfelelően magas volt a jelentkezési arány, viszont a következő években bevezetett független teszt rendszer már rontotta a magyar hallgatók beiskolázási esélyeit. Ennek ellenére a szak, a 2010-es akkreditálásig folyamatosan viszonylag magas létszámban fogadott be hallgatókat (1. ábra).

1. ábra: Beiskolázási arányok 2007-2010 között a II. RF KMF-n

Sajnos, a 2010-es ukrajnai akkreditációs folyamatok nem tették lehetővé a képzés további folytatását. Ezt követően kibocsátó jelleggel folytatódott az oktatás a Könyvvitel és auditálás szakon.

A 2014/2015-ös tanévre sikerült az oktatói állomány minősítési szintjén javítani, s eleget tenni a folyamatosan változó és nehezedő ukrán licensz-feltételeknek, így 2015-ben újra engedélyt kapott az intézményünk arra, hogy Ukrajnában államilag elismert közgazdász képzést indítson. A szak neve a felsőoktatási törvény értelmében: Számvitel és adóügy.

Az engedély kései jóváhagyása folytán a 2015/2016-os tanévben már nem sikerült első évfolyamot indítani, így az évkönyv megjelenésének az idején a sikeres felvételire, így az újbóli szakindítására vár a tanszék.

Annak ellenére, hogy időszakosan nem rendelkezik az oktatási egységünk akkreditált képzéssel, a tanszéknek van oktatási bázisa. A 2014/2015-ös tanévben a Gazdasági Tanszék szervezése alá került a 2001 óta működő Gazdálkodási- és menedzsment szak, amelyet a Rákóczi Főiskola a Nyíregyházi Egyetemmel közös képzési struktúrában szervez, Magyarországon elismert állami oklevelet (BSc), Ukrajnában pedig államilag nem akkreditált képzésnek minősülő tanúsítványt ad ki.

A szak iránt folyamatosan magas igény volt jellemző. A 2015/2016-os tanévet 96 hallgató kezdte el, a kétezres évek elejétől folyamatosan 30 fő körüli átlagos jelentkezővel számolva (x/a és xb ábra).

2/a. ábra: Beiskolázott hallgatók létszámának alakulása 1999-2015 között.
2/b. ábra: A 2015/16-os tanév hallgatói állománynak megoszlása évfolyamonként.

A közös képzés elmélyült szintjét az is mutatja, hogy a helyi oktatókon túl – a hasonló kihelyezett képzések relációjában – viszonylag magas a társintézeti oktatók aránya a képzésben, ami azt jelenti, hogy a nyíregyházi kollégák heti rendszerességgel járnak át a Főiskolánkra oktatni, félév végén vizsgáztatni.

A magyarországi és Európai Uniós gazdasági elméleti ismereteken túl fontosnak tartjuk, hogy az ukrán számviteli, adózási, aktuális gazdaságpolitikai kérdésekben is jártasok legyenek a hallgatóink, ezért az utóbbi években kötelezően választható tantárgyak keretében növeltük az ukrán specialitású képzési struktúrát. Célunk a jövőben, hogy növeljük a helyi munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségét azzal, hogy szakmai ukrán nyelvismeretben, valamint helyi számviteli tudással jobban felvértezve növeljék tudásokat. Továbbá, középtávú lehetőségként jelenhet meg, látva, hogy a magyarországi oktatási rendszer átszervezése a duális képzés irányába mozdul el, az is, hogy elméletiből egyre inkább gyakorlatorientált, piacképes képesítéssel hagyják el intézményünket hallgatóink.

Az intézményeink közötti együttműködést bemutatva és a gazdálkodási szak megtett útjára emlékezve, 2016 tavaszán tanszékünk egy nagyobb szabású nemzetközi tudományos konferenciát szervezett, ahová a Kárpát-medence több egyeteméről, valamint ukrajnai felsőoktatási intézményeiből érkeztek előadók. A konferencia címe: „Gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésében”.

Ebben az időszakban társszervezőként jelentünk meg a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által szervezett „Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások” címmel megrendezett szakmai konferenciájában. A rendezvény célja az volt, hogy képzést és üzleti találkozót biztosítson olyan kárpátaljai magyar kis- és középvállalkozások számára, akik már a jelenben, illetve a jövőben nyitnának export érdekeltségek irányába.

A tanszék oktatói 5 monográfiát, 7 külföldi publikáció, 42 db tudományos cikket és 3 szakmai cikk, valamint 20 konferencia tézis jelentettek meg 2011 óta. Részt vettünk Kárpátalja gazdaságfejlesztési koncepciójának a megalkotásban, az Egán Ede terv elkészítésében.

A tanszék az elmúlt években folyamatosan bővítette intézményközi kapcsolati rendszerét, így emelnénk ki, hogy szakmai együttműködések alakultak Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Tanszékével, valamint Magyarországon a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel.