Кафедра історії та суспільних дисциплін

Контакти
Поштова адреса: 90200 Берегово, пл. Кошута, 6. Закарпаття, Україна, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, кафедра історії та суспільних дисциплін

Телефон: +380-31-41-4-29-68, ячейка 138 (для міжнародних дзвінків), 8-241-4-29-68, ячейка 138 (для міжміських дзвінків)

Факс: +380-31-41-4-29-68 (з-за кордону)
E-mail: tortenelem@kmf.uz.ua
Web: http://kmf.uz.ua

Коротка історія кафедри

Кафедра історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ була створена 1998 року. Кафедра навчає студентів на спеціальностях «історія-географія», «історія-англійська мова» та «історія-угорська мова». З 2008 року розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «історія». За цією спеціальністю також відбувається підготовка на заочному відділенні та відділенні післядипломної освіти. Викладачі кафедри читають дисципліни на всіх спеціальностях інституту, оскільки крім фахових дисциплін, також викладають загальні предмети (світова історія, історія України, історія Угорщини, соціологія, філософія, політологія, економіка, історія культури, основи правознавства, етика, естетика, релігієзнавство). Для студентів-істориків кафедра проводить педагогічну (у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях Закарпаття) та виїзну практики. Археологічна практика (розкопки та збір матеріалу) відбувається в різних місцевостях нашого краю. Музейна та архівна практики відбуваються на базі Музею Берегівщини, а також музею та архіву Закарпатської реформатської церкви.

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ чергової акредитаційної підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020302 Історії*  галузі знань 0203 Гуманітарні науки у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ  

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Історія та археологія підготовки магістрів з спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки у «Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ»

Основні напрями наукових зацікавлень кафедри
історія культури Закарпаття та історія міст і сіл Закарпаття.

Основні заходи, організовані кафедрою

За участі кафедри історії та суспільних дисциплін, починаючи з 1998 року, щорічно відбувається організація заходів, приурочених подіям національно-визвольної боротьби та революції 1848-1849 років. Ці заходи проводяться як в інституті, так і у визначних місцях визвольної боротьби.


Основні партнери

Архів Саболч- Сотмар-Бережського  комітату

Дебреценський Університет

Університет ім. Етвеша Лоранда м. Будопешт

Пряшівський університет

Державний архів Закарпатської області

Основні публікації:

Монографії

Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991-2011). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012.

Braun László: Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között. Poliprint, Ungvár, 2011.

Kozma Miklós: A visszacsatolt Kárpátalja (Napló). Szerk. Brenzovics László. Umgvár, Clio, 2010.

Brenzovics László: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 1939-1944 között, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2010.

Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703–1711. Monográfia. Ungvár-Beregszász, 2008. 276 old.

Csatáry György: Ung megyei közgyűlések anno 1700-1706. Forrásközlés. Ungvár 2008, 182 old

Csatáry György: Komáromy András – az országos levéltáros. Ungvár 2008. 137 old.

Csatáry György: A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910, Ungvár-Beregszász, 2011.

Csatáry György: Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772-1918/44. Ungvár-Beregszász 2012

Csatáry György: Zápszonyi krónika (falutörténet). Kálvin Nyomda Beregszász 2013.

Csatáry György: Szabolcs-, Szatmár- és Zemplén Megyei Iratgyűjtemények a Kárpátaljai Állami Levéltárban (1828-1944) Kálvin Nyomda Beregszász 2013.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai. Forrásválogatás. A bevezető tanulmányt írta, a forrásokat válogatta, fordította és közreadta Váradi Natália. Szerkesztette Galambos Sándor. Lektorálta Valuch Tibor. Nyíregyháza, 2012. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. II. Közlemények, 42.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010). I. kötet Szovjetunió (1945–1991), II. kötet Ukrajna (1991–2010). Poligrafcentr „Líra”, Ungvár, 2013. 316 +128 oldal.

Наукові статті

Bocskor Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásában (1990-1999). – In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. 307-314. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A magyar nép történetének ábrázolása az Ukrajnában megjelent általános- és középiskolai tankönyvekben. – In: Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. I. évfolyam. 2003. 2. szám. 43-61. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A beregszászi zászlóbontás emlékére. Anno 1703. – In: Sic Itur ad Astra. (Fiatal történészek folyóirata). Hungaria Superior. Tanulmányok egy régió történetéhez. XV. évfolyam. 2003/1. 141-145. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Egy kárpátaljai mélyinterjús felmérés tapasztalatairól. Adalékok a régió magyarsága identitástudatának alakulásához. – In: Acta Beregsasiensis, 2003. 3. szám, III. évfolyam. 97-110. old.

Bocskor Medvecz Andrea (recenzió): O. Orosz: A hrusevói kolostor és a cirill szláv könyvnyomtatás kezdetei. – In: Klió. 2004/2. 119-122. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez. Kárpátaljai történelemkönyvek képe a magyar történelemről. – In: Könyv és nevelés. 2004/2. szám. VI. évfolyam. 29-40. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kossuth Lajos és kora az ukrán helytörténetírásban. – In: Közös értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Gabóda Béla és Lipcsei Imre. Ungvár, 2004. 137-150. old.

Andreja Medvec Bocskor: Pokaz isztoricsnih pogyij uhorszkoho narodu v pidrucsnikah isztoriji zahalynooszvitnjih ta szerednjih skil Ukrajini. – In: Mology, oszvita, nauka, kulytura i nacionalyna szamoszvidomiszty: zbirnik materialiv VIII. Vszeukrajinszkoji naukovo-prakticsnoji konferenciji. Kijiv, 12-13 travnya 2005 r.: u 6 t. T. 1. /Aszoc. navcs. zakl. Ukrajini privat. formi vlasznosztyi; Redkol. I.I. Timosenko (vidp. red.) ta in. – Kijiv: Vid-vo Jevropejszkoho un-tu, 2005. 230-233. (А. Медвец: Показ історичних подій угорського народу в підручниках історії загальноосвітніх та середніх шкіл України. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 – 13 травня 2005 р.: У 6 т. Т. 1 / Асоц. навч. закладів України приват. форми власності ; Редкол. І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2005. 230-233.)

Bocskor Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásban (1990-1999) – In: Acta Beregsasiensis, 2006/ V. 1. kötet. 7-13. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (1. rész) – In: Acta Beregsasiensis, 2006/ V. 2. kötet. 100-120. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás az ukrán nemzet- és államalkotó folyamatokban – In: Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. 2007/4. 66-79. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Ukrajnai történelemtankönyvek képe a magyarokról és a magyar történelemről. – In: A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási Füzetek 14. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő: Fischer Ferenc, Ormos Mária, Harsányi Iván. A kötet szerk.: Hornyák Árpád, Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009. 385-411. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (2. rész) – In: Acta Beregsasiensis, 2009/ VIII. 2. kötet. 17-35. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán diákok magyarságképe. – In: Zempléni Múzsa. Társadalomtudományi és kulturális folyóirat. IX. évfolyam 4. (36.) szám – 2009. tél. 21-30. old.

Bocskor Andrea: Módszertani segédlet a Kultúrtörténet c. tantárgyhoz a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Rákóczi-füzetek LXVIII. PoliPrint Kiadó, Beregszász, 2009. 67 old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe (egy kérdőíves felmérés tanulságai). – In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Szerk: Soós Kálmán, Orosz Ildikó. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Beregszász, 2010. 5-33. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A Rzecz Pospolita és korának képe az ukrajnai történelem tankönyvekben. – In: Acta Beregsasiensis, 2010. 9-29. old.

Bocskor Andrea: Ukrán magyarságkép és a magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007). PhD-értekezés, kézirat. Budapest, 2010.

Bocskor Medvecz Andrea: Adalékok a honfoglalás és a magyar államalapítás megítélésének tanulmányozásához (Szemelvények kárpátaljai honismereti művekből). – In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-50. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991-2011). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 200. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Magyarország kultúrdiplomáciai kapcsolatai a független Ukrajnával a kétoldalú szerződések tükrében. – In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012. Szerk: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 9-27. old.

Bocskor Andrea: II. Rákóczi Ferenc és kora a kárpátaljai ukrán helytörténetírásban 1991-től napjainkig. – In:Rákóczinak dicső kora. Tanulmánykötet. Szerk.: Csatáry György. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 193-205.old.

Andrea Bocskor-Karolina Darcsi: Hungarian Parties in Transcarpathia (Ukraine). In: Minorities studies №15/2013. Ed. By: Győző Cholnoky, Zoltán Kántor, András Ludányi, Eszter Herner-Kovács. 69-81 pp.

Bocskor Medvecz Andrea: A két világháború közötti Magyarország története az ukrajnai történelemtankönyvekben.Könyv és nevelés, XV. évfolyam 2013/3. szám. 121-133. old.

Braun László. Velünk élő múlt. Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Acta Hungarica XIX-XX. évfolyam. Ungvár, 2010. 72-101. old.

Braun László. Bercsényi Miklós. Acta Beregsasiensis 2010/1. IX. évfolyam, 1. kötet. 171-176. old.

Braun László. Kálvin János Társadalmi és politikai nézetei. Acta Beregsasiensis 2010/2. IX. évfolyam, 2. kötet. 63-74. old.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József: Merre visz a cigány út? Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján. // REGIO. Kissebség, politika, társadalom. 21. évfolyam, 2010. 1. szám. 44-95. old.

Braun László – Csernicskó István – Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. PoliPrint Kft. Ungvár, 2010. 118. old.

Браун Л. Л., Герцог Ю. В. Освіта дітей-ромів Закарпатської області: стан, проблеми, шляхи їх розвязання. Історичне минуле та перепис населення у 2001 році. // Освіта Закарпаття. Науково-методичний журнал. № 14, 2011. стор 12-15.

Браун Л. Л. Перспективи розвитку співпраці між навчальними закладами Закарпатської області та прикордонними країнами. Європейська школа обміну досвідом. Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщини-Словаччина-Румунія-Україна. Міжнародна конференція в м. Ужгород, 11 травня 2011 р.

Браун Л. Л. Традиційні історичні погляди та нові шляхи у викладанні предмета „Історія України” в загальноосвітніх навчальних закладах. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХХХVIII. Івано-Франківськ, 2011. стор. 16-21.

Braun László. Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között. Rákóczi-füzetek LXXXV. PoliPrint Kft. Ungvár – 2011. 108. old.

Braun László: Szolidaritás és közösségvállalás. In: „Így maradok meg hírvivőnek”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. II. Rákóczi Ferenc KMF – PoliPrint, Beregszász-Ungvár, 2012. 50-58. old.

Braun László: Egy királyi házasság és előzményei. A XI. század első felének dinasztikus kapcsolatai a Kijevi Rusz és a Magyar Királyság között. Acta Beregsasiensis 2012/1. XI. évfolyam, 1. kötet.

Császár István: A társadalmi élet megítélése Kárpátalján a brezsnyevi érában (korabeli sajtó alapján) Acta Beregsasiensis, 2008, VII. Évf. 2. kötet, 60-71. old.

Császár István: Szociológiai felmérés a brezsnyevi időszakról Jánosiban, Közoktatás, 2008, XIII. Évf. 1-2. szám, 34-37. old.

Császár István: Magyar-magyar kapcsolatok prezentációja a Kárpáti Igaz Szó napilapban a brezsnyevi időszak alatt (Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye viszonylatában), in. „Így maradok meg hírvivőnek..” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerkesztő: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPront, Ungvár, 2012.

Császár István: „A 72-es beadvány” és résztvevőinek rövid ismertetése, in. „A 72-es beadvány.” Nemzetiségi és oktatáspolitika a 60–70-es években a Szovjetunióban. Szerkesztők: Darcsi Karolina, Dobos Sándor. PoliPront, Ungvár, 2013

Csatáry György: A 19. század végi- 20. század eleji Beregszász történelmi épületei

Csatáry György: A máramarosi koronavárosok privilégiumairól. /„Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán (Tanulmányok Soós Kálmán emlékére) Ungvár, Poli Print. 2012.

Darcsi Karolina: A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. In: „Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010”, Poli Print 63-87pg.

Bayerné Sipos Mónika – Darcsi Karolina: Recenzió Kupa László: „Kisebbségi autonómia–törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben” című tanulmánykötetről. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évfolyam, 3. kötet. 2010, 189-191. p.

Darcsi Karolina: Az ukrán közigazgatás reformjának lehetséges hatásai a kárpátaljai magyar érdekképviseletre. In: „Így maradok meg hírvivőnek” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Poli Print, Ungvár, 2012. 75-93. old.

Darcsi Karolina: A kettős állampolgárság kérdése az ukrán sajtóban. In: „Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012”, Poli Print, Ungvár, 97-125. old.

Darcsi Karolina: A 2012-es ukrajnai Parlamenti választások és a kárpátaljai magyarság. In: Kisebbségkutatás. 2012/4

Dobos Sándor: A Kárpátaljai Állami Levéltár forrásanyagai Beregszász utcaneveinek első hiteles említéseiről. In: Együtt, 2010/1. sz., Ungvár, 103-111. old.

Dobos Sándor: Bereg vármegye főispánjának fondja Beregszász XVIII. századi utcaneveiről. In: Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2010/IX. évfolyam, 1. kötet, 165-170. old.

Dobos Sándor: Levéltári források Beregszász természetes és első mesterséges utcaneveiről. In: Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2011/X. évfolyam, 1. kötet 113-127.

Dobos Sándor: Beregszász története a helyi historiográfiában. In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-42. old.

Dobos Sándor: Helységnévváltozások Kárpátalján, a területén végbe ment hatalomváltások tükrében. In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 93-108. old.

Dobos Sándor: Helységnévváltozások Kárpátalja területén (1898–2010). In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Studia Folkloristica et Ethnographica 57. Szerk.: Bartha Elek, Forisek Péter. Debrecen, 2013. 85-103. old.

Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerkesztők): II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, 2012.

Darcsi Karolina – Dobos Sándor (szerkesztők): „A 72-es beadvány.” Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60-’70-es években a Szovjetunióban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének konferenciakötete. PoliPrint, Ungvár, 2013.

Kész Barnabás: „Egy földön, egy hazában” Hon- és népismeret kárpátaljai fiataloknak. PoliPrint Kiadó, Ungvár-Beregszász, 2009.

Kész Barnabás: Tájak, hagyományok. In.: Baranyi Béla (szerk.) A Kárpát-medence régiói. Kárpátalja. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009, 392-420 p.

Kész Barnabás: A salánki lakosság etnikai és vallási arculatának tükröződése a település temetőkultúrájában. Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 5-45 p.

Kész Barnabás: Egy parasztköltő a hadifogságban. Zán Béla fogolytábori jegyzetfüzete. Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 91-105 p.

Kész Barnabás: Kádármesterek Salánkon. Néprajzi Látóhatár, 2012, 1. sz., 143-154 p.

Kész Barnabás: Dzsublik – egy kegyhely születése. Néprajzi Látóhatár, 2012, 2. sz., 33-38 p.

Molnár D. Erzsébet: A donbászi munkaszolgálat. Adalékok a szovjet rendszer Kárpátalján érvényesülő nemzetiségpolitikájához. In: Közpolitika, Századvég, 2003. február, 56-60.old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok Kárpátalja legújabb kori történetéhez. In: Közoktatás, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2003. december, 14-18. old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok a nemzetiségpolitika alakulásához Kárpátalján (1947-1952). A donbászi munkatáborok résztvevőinek visszaemlékezéseiből. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos közleményei, Beregszász, 2003, 82-97. old.

Molnár D. Erzsébet: Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005, 5-9. old.

Molnár D. Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján  a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947-1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In: Kárpátalja, Társadalomtudományi tanulmányok, szerk.: Beregszászi Anikó, Papp Richárd, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005. 86-101. old.

Молнар Д. Єлизавета: З історії розбудові радянської системи на Закарпаття (1944-53). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. 290-293., м. Київ: Видавництво Європейського Університету, 2005.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. In: Állam és nemzet a XIX-XX. században. Szerk.: Bodnár E. – Demeter G., Debrecen 2006, Egyetemi Kiadó, 126-135. old.

Molnár D. Erzsébet – Tóth Zsuzsa: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról donbászi kényszermunkára. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk származásunk volt…”. Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944-45-1955. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt., Pécs, 2009.

Molnár D. Erzsébet – Bakura Sándor – Dupka György – Kovács Elemér – Kovács Erzsébet –Tóth Zsuzsanna: „Otthon a könny is édes” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010, 47-63. old.

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, Poli Print, Ungvár, 2010. 33-47. old.

Molnár D. Erzsébet: A szovjet rendszer kiépítésének korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. In: MEDIÁRIUM (kommunikáció-egyház-társadalom), a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, Debrecen, 2011. V. évf. 3 sz. 42-60. old.

Molnár D. Erzsébet: A „malenykij robot”-ra elhurcolt felső-Tisza-vidéki magyarok (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. Poli Print, Ungvár, 2012. 43-59. old.

Molnár D. Erzsébet: „Embert aszaló intézet Szolyván”. Deportálások a Nagyszőlősi járásból a szovjet rendszer kiépítésének idején (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. Poli Print, Ungvár, 2012. 59-71. old.

Molnár D. Erzsébet: A polgári lakosság Magyarországról és a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról történő kényszermunkára hurcolásának összehasonlító elemzése. In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Poli Print, Ungvár, 2012. 132-145. old.

Rácz B. (2006): Archeometriai kutatási lehetőségek Kárpátalján. Közoktatás – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIII. évfolyam, 2006/2-3: 21-22

Rácz B. (2006): Az ember őskori története a kárpátaljai történelem tankönyvekben. Hibák és hiányosságok.Közoktatás – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIII. évfolyam, 2006/1: 9-10

Rácz B. (2006): Egyedi kőbalta a beregszászi Csepka-hegyről. Acta Beregssiensis, V. évfolyam, 2. kötet: 155-156

Rácz B. (2007): Világnézeti nevelés az ember származására vonatkozó elméletek bemutatásakor. Közoktatás – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. XIV. évfolyam, 2007/1: 5-6

Rácz B. (2008): A benei Kisvártető késő-paleolit lelőhely régészeti anyagának nyersanyagvizsgálata. Acta Beregsasiensis. VII. évfolyam, 2. kötet: 144-153

Rácz B. (2008): Pattintott kőeszköz-nyersanyagok felhasználásának előzetes eredményei a paleolitikumban a mai Kárpátalja területén. Archeometriai Műhely. 2008/2: 47-54

Rácz B. (2009): A Nagymuzsaly-A lelőhely pattintott kőeszköz-gyűjteményének nyersanyagtípusai. Acta Beregsasiensis. VIII. évfolyam, 1. kötet: 205-212

Рац А.Й. (2009): Закарпатські обсидіани: міфи та реальність. 1 частина: дані спеціальної літератури. Acta Beregsasiensis. VIII. évfolyam, 2. kötet: 273-278 (Рац А.Й. (2009): Закарпатські обсидіани: міфи та реальність. 1 частина: дані спеціальної літератури. В: Acta Beregsasiensis. Том VIII, № 2, 273-278)

Rácz B. (2009): Kárpátalja paleolit nyersanyag-felhasználási régióinak elsődleges nyersanyagai. ΜΩΜΟΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Szerk.: Ilon Gábor. Szombathely 2009: 321-326

Mester, Zs., Rácz, B. (2010): The spread of the Körös Culture and the raw material sources in the northeastern part of the Carpathian basin: a research project. In: Kozłowski, J. K., Raczky, P. (eds.), Neolithization of the Carpathian basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös Culture. Kraków-Budapest, 2010, p. 23-35.

Rácz B. Kőzetnevek kettős értelmezése a nyugati és az egykori szovjet, mai orosz-ukrán geológiai szakirodalomban, terminológiai javaslatok/Double interpretation of rock names in the western geological terminology compared to the former soviet and current russian-ukrainian practice; terminological suggestions. Archeometriai Műhely 2010/3: 203-208

Rácz B. Nyersanyag-gazdálkodás a Beregszászi-dombvidék paleolit településein. GESTA. A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata. 2010. IX: 30-39

Rácz Béla: Az Ungvár–Saján paleolit nyersanyagrégió keleti részének potenciális kőeszköznyersanyagai. Acta Academiae Beregsasiensis, X. évfolyam, 2011/2: 137-153

Rácz B. Kárpátaljai obszidiánok: szakirodalmi adatok és terepi tapasztalatok. Környezet – Ember – Kultúra. A természettudományok és a régészet párbeszéde. Szerk.: Kreiter Attila – Pető Ákos – Tugya Beáta. Budapest 2012: 353-362

Rácz B. Kárpátalja paleolitikuma a petroarcheológiai kutatások előzetes eredményeinek tükrében. „Így maradok meg hírvivőnek…”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére (szerk.: Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya). PoliPrint Kiadó, Ungvár – 2012: 145-156.

Rácz, B.: Main raw materials of the Palaeolithic in Transcarpathian Ukraine: geological and petrographical overview. In: Mester, Zs. (ed.): The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions. Kraków-Budapest, Polish Academy of Arts and Sciences-Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University, 2013, p. 131-146., ISBN 978-83-7676-138-1

Рац, А.: Сировина палеолітичного місцезнаходження з Мукачева. В: Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею (ред.: Кобаль Й.В.). Випуск XIII. ІВА, Ужгород 2013, ст. 45-50

Szakál Imre: Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/1

Szakál Imre: Földbirtokreform és kolonizáció Kárpátalján a két világháború között. Források és kutatási lehetőségek in.: PhD konferencia a Magyar Tudomány Napja tiszteletére – Konferencia kötet. megjelenés alatt. Kiadásért felel: Balassi Intézet –Márton Áron Szakkollégium

Szakál Imre: Telepítéspolitika Kárpátalján 1919 és 1939 között a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár forrásainak tükrében in.: Studia Historica Debreceniensis I. Szerkesztette: Lukács Anna, Debrecen 2012.

Szakál Imre: „…Nem tehetnek ők sem róla, hogy közénk kerültek” Az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai telepítéspolitikájának néhány aspektusa. In.: „Így maradok meg hírvivőnek..” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerkesztő: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPront, Ungvár 2012.

Szakál Imre: Podkarpatszka Rusz jelentősebb pártjainak szereplése a nemzetgyűlési és tartományi választásokon 1924 és 1938 között. In.: Acta Beregsasiensis 2009/1 Polirint Ungvár 2009.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Az iskolaügy alakulása a Szovjetunióban a második világháború utáni években (1944-53), Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évf. 2010/1

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya:Az iskolairányítás szakmai átalakítására tett próbálkozás a Szovjetunióban (1982-91), Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évf. 2010/2

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya:Területi változások Köztes-Európában a második világháború „környékén” (1935-1945), Közoktatás, XVII. évf. 2011/1-2

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Az 1941. évi náci Németország Szovjetunió elleni támadásának megjelenése a jelenlegi ukrajnai iskolai történelemtankönyvekben, Háború és nemzeti önismeret. 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. Szerk.: Bartha Eszter, Krausz Tamás. (Ruszisztikai Könyvek XXXII.) Russica Pannonicana, Budapest, 2011

Самборовски-Нодь Ібоя: Зміни в поглядах, які визначають зміст навчання історії, Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. 2011. Вип. XXXІX.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Két évtized tükrében. Az iskolai történelemtanítás helyzetének alakulása Ukrajnában.  (1991-2011). „Így maradok meg hírvivőnek”. In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Beregszász-Ungvár, II. Rákóczi Ferenc KMF-PoliPrint, 2012.

Самборовски-Нодь Ибоя: Изложение нападения нацистской Германии на Советский Союз в современных украинских школьных учебниках. Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. XI. évf. 2012/1

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Kárpátalja történeti fejlődése. A Kárpát-medence földrajza. Főszerk.: Dövényi Zoltán. Akadémiai Kiadó, Bp., 2012.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: A történelemtankönyv és ami mögötte van (Az ukrajnai történelemtankönyvek szerep-meghatározásai). Könyv – kommunikáció – kompetencia. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye, Szabadka, 2012.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Mire használható valójában Az iskolai történelemtankönyv? (Elismert és látens szerep-meghatározások az ukrajnai történelemtankönyvekben). In Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. XI. évf. 2013/1. p.39-50.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Az olasz egység és diplomáciai háttere. Közoktatás, XVIІI. évf. 2013/1-2. p.21-25.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya:  „A látszat és a mi mögötte volt.” Az oktatáspolitika irányvonalai a Szovjetunióban az 1960–70-es években. In „A 72-es beadvány” Nemzetiségi és oktatáspolitika a ’60–’70-es években a Szovjetunióban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének konferenciakötete. Szerk.: Darcsi Karolina, Dobos Sándor. Ungvár, PoliPrint Kiadó, 2013. p. 36-51.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya: Államépítés és oktatásügy. A független Ukrajna oktatáspolitikája 1991–2010 között. In Évkönyv 2013. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2013. p. **** ISSN 2217-8198

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya:  „S így múlik el a birodalom dicsősége”, avagy milyen is vagy, kisebb hazám, valójában? Tóth István: A peremvidék világbirodalma. Méry Ratio Kiadó, Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2013. 464. p. In Pro Minoritate 2013. Tél, p.126-129.

Váradi Natália: „Dokumentumok az 1956-ban Veszprémből a Szovjetunióba hurcolt egyetemistákról az Ukrajna Állambiztonsági Hivatal levéltárából”, Veszprémi Szemle, Várostörténeti Folyóirat. Várostörténeti Közhasznú Alapítvány.2013/13.sz.

Váradi Natália: „56-os magyar forradalmárok az ungvári börtönben”. Acta  Beregsasiensis, Beregszász Tudományos Évkönyv, kiadó: II.RFKMF,2013. (megjelenés alatt áll)

Váradi Natália: „A kárpátaljai egyházak helyzete az 1950-es évek végén és a 60-as években”, „ így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Kiadja: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Poliprint, Ungvár, 2012.

Váradi Natália: 1956-os forradalom a KGB iratai alapján”, Honismeret, 2011/ XXXІX/1., Budapest, 2011.

Váradi Natália: „1956-os deportálások a Szovjetunióba (a KGB dokumentumai alapján)”, Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2010.

Váradi Natália: „1956-os forradalommal kapcsolatos iratok a KGB levéltárában”,Debreceni Egyetem, Debrecen, 2010.

Váradi Natália: „The Plight of Hungarian Denominations in Subcarpathia at the Time of the 1956 Hungarian Revolution”, The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe, Budapest, 2009

Váradi Natália: „1956 a korabeli kárpátaljai sajtó tükrében”, Debreceni Szemle, Debrecen, 2008

Váradi Natália: „Deportálások Kárpátaljára, valamint a Szovjetunióba az 1956-os forradalom és szabadságharc ideje alatt”, Nyíregyháza, 2007

Váradi Natália: „Az 1956-os forradalom kárpátaljai visszhangja”, Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány, 2006

Váradi Natália: „1956 Kárpátalján” Együtt c. Kisebbségkutatás Könyvek, Lucidus Kiadó, 2006

Váradi Natália: „Az 1956-os forradalom elfojtását Kárpátaljáról irányították” Honismeret, 2004/6.sz.,Budapest

Váradi Natália: „Az 1956-os forradalom a kortársak visszaemlékezéseiben” Közoktatás c. folyóirat, 2003/2-3.sz., Beregszász