Відділення англійської філології

Контакти:

Адреса для листування: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, Кафедра філології, відділення англійської філології, площа Кошута, 6, 90202 Берегово, Закарпаття, Україна
Телефон : +380 3141 429 76, +380 3141 429 76, (+124 для міжнародних дзвінків) а також 031-41-429-76, (+124 для міжміських дзвінків по Україні).
Fax: (031-41) -234-62.
E-mail: filologia@kmf.uz.ua
Кафедра: аудиторія «Дабаш»Історія та діяльність відділення англійської філології

 Закарпатський угорський педагогічний інститут засновано 1996 року. На той час можна було одночасно здобувати фах за двома суміжними спеціальностями. Кафедру мовознавства створено у 1998 році. Викладали п’ять мов: англійську, українську, угорську, німецьку та французьку. 2006 року кафедра мовознавства перейменована на кафедру філології і розділена на три відділення: англійської, угорської та української філології. Співробітниками відділення англійської філології є викладачі англійської та німецької мов. Кафедра забезпечує викладання англійської мови на всіх спеціальностях денної і заочної форм навчання. Мета кафедри – забезпечити якісну освіту в галузі підготовки викладачів англійської мови, а також здійснювати належний рівень викладання англійської мови як іноземної на інших факультетах.

Життя кафедри очима студентів

Більшість викладачів є штатними працівниками, кілька асистентів (К. Фодор, К. Гнатик, Л. Сіладі) – колишні випускники закладу – нині є аспірантами у різних вишах України або Угорщини. Викладач німецької мови Ілона Лехнер захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша. У 2015 році на кафедру запрошено викладача англійської мови як іноземної, доктора філософії, ірландця Гранвіля Піллара, який з 2018 року є штатним працівником закладу. Американські волонтери Ерік та Стейсі Хуксема щотижня проводять заняття з англійської мови та англокраїнознавства для студентів першого курсу в рамках Американського клубу.

Викладачі беруть участь у програмі мобільності ERASMUS+, у рамках якої читають лекції в закордонних університетах, зокрема в Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша в Угорщині. Співробітники відділення є учасниками вітчизняних та міжнародних конференцій, зокрема в Києві, Львові, Ужгороді та вишах Угорщини (Будапешт, Мішкольц, Залаегерсег), Румунії (Клуж-Напока), Австрії (Відень), Хорватії (Загреб, Суботиця), Бельгії (Брюссель), Словаччини (Комарно), США (Нью-Йорк); публікуються у вітчизняних та закордонних фахових журналах; видають підручники та монографії.

На кафедрі функціонують дві методичні групи: мовна та літературна. Основні напрямки досліджень:

 • методи навчання іноземних мов та культур у багатомовному середовищі;
 • підготовка викладачів англійської мови для навчальних закладів з мовами національних меншин;
 • історія зарубіжної літератури та аналіз літературного твору;
 • можливості застосування творів художньої літератури у процесі навчання іноземних мов;
 • актуальні проблеми перекладу та практика перекладу.

У рамках міжнародної освітньої та наукової співпраці відділення підтримує контакти з кафедрою англійської прикладної лінгвістики Печського національного університету (Угорщина), кафедрою полікультурної освіти та перекладу факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти та іншими закладами України та Угорщини. Викладачі є членами журі обласних та республіканських олімпіад з англійської мови та Малої Академії наук України. Вони мають тісні стосунки з асоціацією угорських учителів Закарпаття.

Викладачі дбають про талановите молоде покоління майбутніх фахівців – викладачів англійської мови, щороку готуючи їх до участі у роботі Колегіуму ім. Ілони Зріні.

У таблиці №1 наведено список студентів спеціальності, які упродовж останніх років були стипендіатами Колегіуму ім. Ілони Зріні.

Навчальний рік Студент Науковий консультант
2000-2002 Фодор Катерина науковий керівник: Сабов Тібор, консультант: Густі Ілона
2001-2003 Гіреш Емевка науковий керівник: Ковтюк Іштван, консультант: Фабіан Марта
2005-2008 Ковач Сільвія науковий керівник: Брензович Маріанна, консультант: Лізак Катерина
2006-2009 Надь-Коложварі Еніке науковий керівник: Ковтюк Іштван, консультант: Фабіан Марта
2008-2010 Бірта Ласло науковий керівник: Густі Ілона
2013-2015 Шітев-Матей Рейка науковий керівник: Густі Ілона
2016-2017 Ковач-Бакош Олександра Кітті науковий керівник: Густі Ілона
2016-2017 Шіпош Жужанна науковий керівник: Барань Адальберт
2017-2020 Качур Аннамарія науковий керівник: Густі Ілона

Таблиція №1. Список студентів спеціальності «англійська мова та література», стипендіатів Колегіуму ім. Ілони Зріні (джерело: База даних відділення англійської мови та літератури кафедри філології)

У 2009 р. студентка відділення  Надь Еніке взяла участь у XXIX Національній науковій студентській конференції Угорщини і зайняла перше місце. Національною науковою студентською радою вона була нагороджена золотою медаллю «Pro Scientia». Науковий керівник Ковтюк Іштван та консультант Фабіян Марта отримали диплом Національної наукової студентської конференції Угорщини.


 

 

 

 


У 2019/2020 навчальному році розпочато підготовку магістрів зі спеціальності «англійська мова та література». Наразі навчається 27 студентів денної та заочної форм навчання (18 студентів на першому та 9 на другому курсі).

Кафедрою організовано три міжнародні наукові конференції:

8–10 листопада 2002 року проведено Міжнародну наукову конференцію «Викладання іноземних мов у середовищі національних меншин». На пленарному засіданні виголошено доповіді відомих фахівців, зокрема, доктора Угорської академії наук, професора Маріанни Ніколов. Збірник тез доповідей конференції вийшов друком у 2004 році (Густі, 2004).

10–11 квітня 2014 року проведено Міжнародну наукову конференцію «Сучасні тенденції викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики у XXI столітті: відповідь на виклики» у двох секціях: «Мовна педагогіка» та «Прикладна лінгвістика».

Серед пленарних доповідачів були доктор Угорської академії наук, професор Пейтер Медєші (Будапештський університеті мені Лоранда Етвеша, Угорщина), професор Маріаннa Ніколов (Університет Печа, Печ), доктор педагогічних наук, професор Едіт Контра (Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина), Джеррольд Франкет (Посольство США в Києві) та кандидат педагогічних наук, доцент Ілдико Орос. Збірник тез доповідей конференції вийшов друком у 2018 році (Густі–Лехнер, 2018).

This slideshow requires JavaScript.

27–28 березня 2018 року кафедра філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II вперше організувала спільну Міжнародну наукову конференцію разом із кафедрою полікультурної освіти та перекладу факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Дводенний захід, який проводився в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II в Берегові, об’єднав викладачів, науковців, студентів та магістрантів 16 країн (Канада, США, Німеччина, Польща, Угорщина, Сирія, Йорданія, Японія, Індонезія тощо). Серед пленарних доповідачів були доктор Угорської академії наук, професор Пейтер Медєші (Будапештський університеті мені Лоранда Етвеша, Угорщина), доктор філософії у філологічних науках, доцент Вікторія Лебович (Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина), доктор габілітований, професор Ілдико Ванчо (Університет Костянтина Філософа в Нітрі). Серед доповідачів були науковці із різних європейських вишів, зокрема: Paula Virag та Irina Liuba Horvat (Румунія), Dr Artur Wołek і Dr Michal Wawrzonek (Польща), Masayuki Koga (Японія), Dr Éva Illés та Dr Edit H. Kontra (Угорщина), Dr Ildikó Vancsó (Словаччина), Noémi Szabó, Éva Csillik, Viktória Peleskei, Darin Nshiwi, Failasofah Failasofah, Aziez Feisal, Alkhrisheh Hazim, Afshar Naeimeh та викладачі Ужгородського національного університету – Мишко Світлана, Тодорова Наталія, Ляшина Алла, а також науковці інших вишів України.

Робота конференції проводилася паралельно у шести секціях з таких тем: «Мультикультурна освіта і викладання іноземних мов», «Мовна політика та мовне планування», «Мовний ландшафт – теорія і практика», «Прикладне мовознавство», «Мовні навички у ХХІ столітті», «Теорія і практика перекладу – тенденції та перспективи розвитку», «Історичні та політичні основи міжнародних відносин».

This slideshow requires JavaScript.

Тези доповідей опубліковано у виданні за редакцією Е. Нодь-Коложварі та С. Ковач (Берегово, 2018).


Викладачі кафедри

БЕРЕГСАСІ АНІКО ФЕРЕНЦІВНА, доктор філософії, галузь знань: Мовознаство , завідувач кафедри

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, планування освітнього процесу, методика викладання угорської мови

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038809&paging=1;1000

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Learning to read and write in Transcarpathian schools with Hungarian language instruction | Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172. http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143203.pdf SCOPUS
 2. Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 SCOPUS and WoS
 3. Берегсасі А., Черничко С.: Waste of money or profitable investment? Teaching the Ukrainian language in Hungarian schools in Transcarpathia | Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309. http://nyelvor.c3.hu/period/1413/141303.pdf SCOPUS
 4. Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001
 5. Берегсасі А., Черничко С.: The problems of transliteration and use of personal names of Subcarpathian Hungarians | A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. Magyar Nyelvőr 135 (2011)/4: 414–422. http://nyelvor.c3.hu/period/1354/135402.pdf SCOPUS
 6. Берегсасі А., Черничко С.: Nyelvpolitika: harc a hatalomért (az ukrán államnyelvi törvény apropóján) | Language policy: struggle for power (through the prism of the Ukrainian state language law). Magyar Nyelv 116 (2020)/3: 257–274. http://real.mtak.hu/116834/1/BA_CsI_MNy_20-3.pdf SCOPUS

Головні публікації останніх років:

 1. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.
 2. Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.
 3. Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.
 4. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)
 5. Beregszászi, Anikó: A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában, Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2012), 112 p.
БАНЯС ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, канд.філол.наук, доцент

Напрям наукової діяльності: літературознавство, проблеми сучасного літературознавства

Список публікацій: ORCID:

Основні публікації:

 1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мистецько-світоглядне новаторство поеми «Христос на оливній горі» Жерара де Нерваля. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 27. «Астропринт». Одеса, 2018, с. 59-73.
 2. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія; видання 2-ге, виправлене]. — К.: «Арт Економі», 2018. — 208 с. ISBN 978-617-7289-78-3.
 3. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія]. — К.: ПП «Фірма “Гранмна”», 2017. — 208 с. ISBN 978-966-2726-53-4.
 4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги «Поетика події у французькій драматургії 80-90 років XX ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 2 (84). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
 5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Історії без продовжень» (Розмірковування, навіяні монографією Наталії Доценко «Принципи інтермедіальності у прозі Патрика Модіано»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 1 (83). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
 6. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (78). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 3-16.
 7. Баняс Н. Ю. Тілесність у романі «Бурштинова ніч» Сільві Жермен. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (69). ППВ «Нове слово». Харків, 2012, с. 9-13.
 8. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Зачароване коло» по-нашому. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (67). ППВ «Нове слово». Харків, 2011, с. 169-170
 9. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (63). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 15-18
БАНЯС НАТАЛІЯ ЮЛІАНІВНА, канд.філол.наук, доцент

Напрям наукової діяльності: проблеми сучасного літературознавства, англійська література ХХ-ХХІ ст.

Список публікацій: ORCID:

Основні публікації:

 1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Загадка роману «Процес» Франца Кафки. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 29. «Астропринт». Одеса, 2019, с. 72-78.
 2. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф та оніризм у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (85). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2017, с. 3-15.
 3. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтична концепція «двосвіття». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (80). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2015, с. 28-36.
 4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтизм: реформа всього. Перша половина XIX ст. як епоха змін: культурних, мистецьких, ментальних, світоглядних. Збірник наукових праць. XV Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору». Карпатський інститут підприємництва університету «Україна». Хуст, 2015, с. 487-492.
 5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Сон у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (77). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 18-30.
 6. Баняс Н. Ю. Проблеми формування та підвищення навчальної мотивації під час вивчення англійської мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 20. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2012, с. 15-20.
 7. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Нові підходи та засоби оптимізації процесу навчання іноземної мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 17. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2011, с. 218-225
 8. Баняс Н. Ю. Повість «Місія» Івана Франка: немодерністська похмурість. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (62). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 72-74
 9. Баняс Н. Ю. Тактильність як основний засіб пізнання світу в поезіях Олега Лишеги. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (59). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 173-175
 10. Баняс Н. Ю. Поезія «Не дій заздалегідь…» Пауля Целана: дві інтерпретації. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (57). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 153-156

 

БАРАНЬ АДАЛЬБЕРТ БЕЙЛОВИЧ, канд.філол.наук, доцент

Напрям наукової діяльності: воєнна тематика у прозі Угорщини, США та Росії ХХ століття.

Список публікацій: ORCID: 0000-0002-9950-5601

Основні публікації:

 1. Барань А., Особливості зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, Сша й Угорщини ХХ століття (за романами Василя Гроссмана «Життя і доля», Джеймса Джонса «Віднині і повік», Імре Кертеса «Знедоленість»). // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33 (у друці).
 2. Барань А., Барань Є. Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. / гол. ред. Є. Б.Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2020. Вип. 30. 13–22.
 3. Барань Адальберт, Сприйняття авторської позиції Василя Гроссмана та місце його роману «Життя і доля» у контексті російської військової прози ХХ століття. // Тезисы докладов участников симпозиума Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca, 2018. 20–21.
 4. Ukrán irodalmi antológia. Антологія української літератури в перекладі угорською. Bárány Béla, Bárány Erzsébet (szerk.) – Барань А., Барань Є. (ред.). Закарпатський угорський інститут ім. Ференца РакоціІІ. Видавництво: Ліра, 2015. 435 c.
 5. Bárány Béla, Традиции «Войны и мира» Л. Н. Толстого в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». // Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Soós Kálmán, Orosz Ildikó, Csernicskó István, Barkáts Jenő (szerk.). VIII. évfolyam, 2. kötet. Ungvár: PoliPrint, 2009. 215–229.
БАТІ СІЛЬВІЯ ЗОЛТАНІВНА, д-р філософії, доцент

Напрям наукової діяльності:  багатомовність, втрата мови, мовний ландшафт

Список публікацій: ORCID:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10024960

 

Основні публікації:

 1. Bátyi, Szilvia and Viktória Ferenc (2020). Hungarian. Linguistic Minorities in Europe Online1 (1): 1–19. doi:10.1515/lme.11062978.
 2. Bátyi Szilvia (2019a). Tódor-Erika Mária – Tankó Enikő – Dégi Zuzsanna (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I–II. (Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2018. 243 P., 271 P.). Alkalmazott Nyelvtudomány2019 (2): 1–6.
 3. Bátyi, Szilvia, Farran Bashar, Ismail Anna, Popova Mariia, Sa ’ed Hala, and Smari Ibtissem (2019). ECOC2023 – Are We Ready? The Linguistic Landscape of the High Street of Veszprém. Alkalmazott Nyelvtudomány2019 (2): 1–18.
 4. Bátyi Szilvia (2019b) (szerk.). A Nyelv – tanítás, tanulás, reprezentáció, feldolgozás. Pszicholingvisztikai Tanulmányok 6. Language – Teaching, Learning, Representation, Processing. Studies in Psycholinguistics 6. Veszprém: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar.
 5. Bátyi, Szilvia, and de Bot, Kees (2017). Editorial. Studies in Second Language Learning and Teaching7 (1): 13–17. doi:10.14746/ssllt.2017.7.1.1.
 6. Bátyi, Szilvia (2017a). The Role of Attitudes in the Development of Russian as a Foreign Language: A Retrospective Study. Studies in Second Language Learning and Teaching 7 (1): 149–167. doi:10.14746/ssllt.2017.7.1.8.
 7. Bátyi, Szilvia (2017b). The Impact of Attitudes on Language Retention of Russian as a Foreign Language in Hungary: Some Lessons to Be Learnt from Attrition Studies. In Simone, E Pfenninger and Judit, Navracsics (eds.) Future Research Directions for Applied Linguistics. Bristol: Multilingual Matters. 265–285.
 8. Bátyi, Szilvia (2015a) Foreign Language Attrition: Elicited TOT Phenomena. In Navracsics, Judit; Bátyi, Szilvia (szerk.) Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. First and Second Language: Interdisciplinary Approaches. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 47–60.
 9. Bátyi Szilvia (2014b). Az attitűd és a nyelvtanulás két esete. In Navracsics Judit (szerk.) Transzdiszciplináris üdvözletek. Budapest: Gondolat Kiadó. 141–152.
 10. Navracsics, Judit, Gyula Sáry, Szilvia Bátyi, and Csilla Varga (2014). Testing Linguistic Awareness among Learners of Hungarian. In Pawlak, M and Aronin, L (szerk.) Essential Topics in Applied Linguistics and Multilingualism. Svájc: Pringer Verlag. 111–128. doi:10.1007/978-3-319-01414-2_7.
ВРАБЕЛЬ ТОМАШ ТОМАШОВИЧ, канд.філол.наук, доцент

Напрям наукової діяльності:  перекладознавство, прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів, теорія мовленнєвої комунікації

Список публікацій: ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5837-5153

Основні публікації:

 1. Англомовний художній діалогічний дискурс / Т.Т. Врабель // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія філологія [редкол.: І.В. Сабадош, В.В. Барчан та ін.]; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Вип. 15. – Ужгород, 2007. – С. 94-99. – Бібліогр.: С. 98-99, 15 позицій.
 2. Стратегії передачі емоцій у дискурсі англомовних художніх творів / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології: зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 19-31. – Бібліогр.: С. 29-31, 29 позицій. – ISBN 978-966-2195-75-0.
 3. Іншомовна комунікативна компетенція: змістово-методичний аналіз / Т.Т. Врабель // Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість: Матеріали конф. / редкол.: М.І. Гнатюк, В.В. Грищук; МОН України, Національний університет “Острозька академія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2011. – С. 424-432. – Бібліогр.: С. 431-432, 21 позиція.
 4. Прагматичні аспекти перекладу у світлі міжкультурної комунікації / Т.Т. Врабель // Мова і світ: дослідження та викладання: Матеріали конф. /   від. ред. Олег Семенюк; МОН, Молоді та Спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка / Наукові записки. – Випуск 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В Вінниченка, 2011. – С. 382-385. –. – Бібліогр.: С. 385. – ISBN 966-8089-24-3.
 5. Лінгвокогнітивні та дидактичні аспекти міжкультурної комунікації у сфері бізнесу / Т.Т. Врабель // Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та територіального розвитку регіонів: зб. наук. пр. / від. ред. І.І. Черленяк; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород. Видавництво Закарпатського державного університету, 2011. – С. 200-209. – Бібліогр.: 207-209. – ISBN 978-966-2075-28-1.
 6. Вербальна реалізація міжкультурної комунікації у перекладі / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: ЗакДУ, Ліра, 2011. – С. 33-44. – Бібліогр.: С. 43-44, 20 позицій. – ISSN 2079-0708.
 7. Відображення мовленнєвих стереотипів у прагматичній парадигмі мови / Т.Т. Врабель // Проблеми романо-германської філології: : зб. наук. пр. / від. ред. М.М. Полюжин; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – С. 27-31. – Бібліогр.: С. 31, 2 позиції. – ISSN 2079-0708.
 8. Важнейшие проблемы исследования концептов в современной лингвистике / Т.Т. Врабель,  М.Д. Химинец // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. Акад. Наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. Гос. Ун-т им Г.Р. Державина, Рос. Ассоц. Лингвистов-когнитологов. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – С. 313-321. – Библиогр.: С. 320-321, 17 позиций. – ISBN 978-5-89016-823-8.
 9. The Culture of Speech in Cross-Cultural Communication / Т.Т. Vrabel // Acta Academiae Beregsasiensis: Науковий вісник / гол. ред.: І. Орос, Й. Сікура; Міністерство освіти і науки України, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ – Берегово: Вид-во Валерія Падяка, 2013. Том ХІІ. №2. – C. 277-279. – Бібліогр.: С. 279, 5 позицій. – ISSN 2310-1954.
 10. Підготовка перекладачів як посередників у міжкультурній комунікації / Т.Т. Врабель // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» № 1 (11) 2020 – Мукачево, 2020. – С. 197–199.
ГЛАДОНИК ГЕРГЕЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, асистент

Напрям наукової діяльності:  лінгвокраїнознавство

Список публікацій: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0478-320

Основні публікації:

 1. Gergely Hladonik – Borrowings of the English Language – Old English Borrowings. Dynamics of the Development of World Science. Abstracts of IV. International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2019
 2. Gergely Hladonik – Verbs of Reporting in Academic Discourse. “Science, Society, Education: Topical Issues and Development Prospects”. IV. International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine. 2020
 3. Гладоник Гергель Васильович – Borrowings of the English Language – Middle English Borrowings. XIII. Міжнародної наукової конференії. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 823 : Германська філологія. Чернівці. 2020
 4. Gergely Hladonik – Verbs of Reporting in Academic Writing – Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2020. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11). Мукачево. 2020
ГНАТИК КАТАЛІН БЕЙЛІВНА, викладач

Напрям наукової діяльності:  методика викладання англійської мови, методика викладання угорської мови як іноземної, формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови

Список публікацій: ORCID:  ORCID 0000-0003-4975-6266

 1. Гнатик К.Б. Організація та аналіз результатів експеріментальної перевірки педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2020 – Вип. 25 Том 2 с. 32-35

DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/25-2.6

 1. Гнатик К.Б Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземних мов. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020 – Вип 73(1) с.58-61

DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.12

 1. Гнатик К.Б.-Лізак К.М. Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11)’ 2020. Вид-во МДУ, с.60-62

DOI 10.31339/2413-3329-2020-1(11)-60-63

 1. Гнатик К.Б Семантично-етимологічний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови як філософської і психолого-педагогічної категорії. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2019 – Вип. 19 Том 1 с. 69-73

DOI https//:doi.org./10.32843/2663-6085-2019-19-1-15

 1. Гнатик К.Б Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 6 (93). с.73-82

DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-73-82

 1. Гнатик К.Б Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching.Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія» Випуск 2(8)’ 2018. Вид-во МДУ, с.52-55.

DOI 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-52-55

 1. Hnatik K. A magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges buktatói nyelvtanulói szemmel In. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (Szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29.”Rik-U” Kft., Ungvár, 2019  111-119 o.
 2. Hnatik K. New Winds in Foreign Language Teaching in Transcarpathia In. Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia (Szerk.): Multikulturalizmus és diverzitás a században: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27-28. Absztraktkötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2018 117-123o.
ГОРЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА, д-р філол.наук, доцент

Напрям наукової діяльності:  літературознавство

Список публікацій: ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3406-7559

Основні публікації:

 1. Horenko, O. Advanced English for Mathematicians. Textbook//Third, extended edition. Transcarpathian Hungarian College – „RIK-U” LLC. Berehove-Uzhhorod, 2020.- C.184
 2. Горенко О. Антропонімічний вимір постмодерної літератури. Монографія//ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове-Ужгород, 2020 – С.94
 3. Горенко О. Дискурсивний потенціал власого імені на межі міфологічного та релігійного світоглядів//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 18./ Гол. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ТОВ «Поліграфцентр «Ліра», 2020.– С.271- 278. ISSN 2617-3921

DOI: 10.24144/2617-3921.2020.18.271-278

 1. Горенко О. Історія і література: Ріп ван Вінкль – погляд із минулого. Матеріали Міжнародної наукової конференції Політика пам’яті та «Битви за минуле» Державна установа «Інститут Всесвітньої історії НАН Київ.:25 червня 2020 року
 2. Горенко О. Горизонти деконструкціі імені у романі Дж. Гарднера „Грендель” КНУ ім. Т.Шевченка Літературознавчі студії, вип.37. Київ, 2013, С.174-180
 3. Горенко О. Антропонімічна палітра роману П.Коельо як гештальт. KНУ ім.Т.Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу. вип.38. Київ 2012, С.166-172
 4. Горенко О. Антропонімічний вимір американського романтизму. Монографія, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2008 р. – C.312
 5. Горенко О.П., Пригодій С.М. Американський романтизм. Полікритика Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ “Либідь” , 2006 р. – С.440 Гриф МОН України
 6. Горенко О.,Висоцька Н., Каустов А. Література Західноєвропейського Середньовіччя. /під. ред. Висоцької Н.О.: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу “Історія зарубіжної літератури”. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2003.-464 с. Гриф МОН України
ГУСТІ ІЛОНА ІШТВАНІВНА, д-р філософії, доцент

Напрям наукової діяльності:   методика викладання англійської мови, професійно-методична підготовка вчителів англійської мови, рефлективне навчання англійської мови, читання як рецептивний навичок

Список публікацій: ORCID:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037071&fbclid=IwAR3sYCyWb8bKXJuC5bx2jELvDZQZzpCkAsNEizlChx-JomES8vpdYWI5JYw

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Huszti, I., Csernicskó, I., & Bárány, E. (2019). Bilingual education: the best solution for Hungarians in Ukraine? Compare: A Journal of Comparative and International Education. First published online: 25/04/2019. Available at: https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968

Основні публікації:

 1. Huszti, I. (2020). A comparative analysis of foreign language curricula in the independent ukraine (from 1998 to 2020). Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series, 32, 30-39. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 32. ISSN 2518-1408 http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/207753/207904
 2. Huszti, I. (2020). Az ukrajnai idegen nyelvi tanterv. Modern Nyelvoktatás, 26(1-2), 101-121.
 3. Huszti, I. (2019). Observation tasks as used in pre-service English teacher training. Acta Academiae Nyiregyhaziensis, 3, 81-92.
 4. Huszti, I. (2017). The language proficiency of English teachers in Transcarpathian Hungarian schools. In M. P. Fabiyan / М.П. Фабіян (Ed.), Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15, сс. 289-296. Ужгород: «Аутдор-Шарк».

Huszti, I. (2016). Взаємозвязки між читанням вголос та розумінням прочитаного тексту [Relationships between reading aloud and reading comprehension]. In: В.І. Смоланка, В.І. Андрейко, В.М. Бондаренко, І.І. Вовканич, О.М. Дюгованець, О.Ю. Качмар, І.Я. Тодоров, & І.І. Черленяк (Eds.), Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2016 року, м. Ужгород) (pp. 145-148). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». (184с.) ISBN 978-617-7333-26-4

ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА, д-р філол.наук, професор

Напрям наукової діяльності:    перекладознавство

Список публікацій: ORCID:

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Демецька В. Адаптивна модель перекладу в психолінгвістичному вимірі. Adaptive Model in Translation: Psycholinguistic Dimension. PSYCHOLINGUISTICS, 26(2). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/690 (Web of Science, Scopus). doi: 10.31470/2309-1797-2019-26-2.
 2. HOLUBENKO, Nataliia; DEMETSKAYA, Vladislava. Category of Modality Through the Prism of Multipole Approaches in the Modern Translation Theory. Journal of History Culture and Art Research, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 303-317, june 2020. ISSN 2147-0626. Erişim Adresi: <http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2500

Erişim Tarihi: 12 aug. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2500

 1. Demetskaya V. Polymodality of the Military-Political Narration and Diversification of Translation Strategies in the Context of Modern Cross-Cultural Communication// Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures / ed. R. Kiełtyka, A. Uberman. Bern: The Peter Lang Publishing Group, 2019, P.59-69. DOI 10.3726/b15753.

Основні публікації:

 1. Демецька В. Англійські літературні жанри: граматичний та інтерпретаційний аспекти. Навч. посіб. для студ.-філологів вищ. закл. освіти. Херсон : Вид-во ХДУ, 2013.- 238с. (у співавторстві з Ю.Л.Главацькою)
 2. Демецька В. Проповідь у перекладі: адаптація vs репродукція. Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Педагогіка, Психологія. Вип. 34. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2017. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus)центр КНЛУ, 2017.
 3. Демецька В. Еквівалентність і адекватність відтворення прагматичних текстів у перекладі. Наукові записки: [зб. наук. праць / ред. В. Ожоган]. – Вип. 104 (1). – Кіровоград: Вид-во РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 35-39. Серія «Філологічні науки (мовознавство)».
 4. Демецька В. Дискурс и текст в переводе. Когниция, коммуникация, дискурс. Междунар.сб.научн.трудов/ Ред. И.С.Шевченко, В.И.Карасик. – Харьков: ХНУ, 2010. – Вып.2. – С.6-17.

http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no2-2010/sevcenko-i-s

ЛЕХНЕР ІЛОНА ГУСТАВІВНА, д-р філософії, доцент

Напрям наукової діяльності:   когнітивна лінгвістика, міжкультурна лінгвістика, концептуальна теорія метафори, методологія викладання іноземних мов

Список публікацій: ORCID:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10044902

Основні публікації:

 1. Лехнер Ілона: Роль концептуальних метафор у концептуалізації поняття “гріх” в угорській мові.  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (Мовознавство). Випуск 30. 2020. С.120‒129.
 2. Lechner, Ilona: Az erkölcs fogalma politikai kontextusban. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 212‒
 3. Lechner, Ilona „Nem vagyok egy Teréz anya.” – Erkölcsi eszményképek személyneveinek metonimikus használata a magyar nyelvben. ACTA HUNGARICA – AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA XXIII. évf. pp. (2018) 121‒
 4. Lechner, Ilona. A relevanciaelmélet érvényesülése fordítás során Európai Uniós szövegeket vizsgálva. In: Márku, Anita; Tóth, Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2017) pp. 73‒
 5. Huszti Ilona, Lechner Ilona (szerk.) Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics Beregszász, Ukrajna: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2015), 247 p.
ЛЕВРІНЦ МАРІАННА ІВАНІВНА, д-р пед. наук, доцент

Напрям наукової діяльності:  методика викладання іноземних мов, підготовка вчителів іноземних мов

Список публікацій: ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2206-7113

Основні публікації:

 1. Леврінц, М. (2020a). Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове: ТОВ «РІК−У».
 2. Леврінц, М., Кузьмінський, А. (2019). Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House.

Web of Science

 1. Samoilenko,O., Dubaseniuk, O., Orosz, I., Levrints, M., Stratan-Artyshkova, T., Gunko, T. (2020). Training an andragogue as a specialist in adult education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12 (2), 237−250.-
 2. Леврінц, М. (2020b). Модернізація вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі прогресивних ідей американського досвіду. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
 3. Levrints(Lőrincz),  (2020c). Learning to teach effectively. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
 4. Леврінц, М. (2012). Профорієнтація та допрофесійна педагогічна підготовка як основа формування мотивації майбутніх учителів іноземних мов в Угорщині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 24, 92–94.
 5. Леврінц, М. (2014). Цілі в структурі мотивації професійно-педагогічної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 30, 82–84.
 6. Levrints (Lőrincz), M. (2018). Relationship between communication style and effective teaching. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, 2(43), 147–151 (2 міжнар. наук. баз).
 7. Леврінц, М. (2019a). Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 3 (87), 154−165 (4 міжнар. наук. бази).
 8. Леврінц, М. (2019b). Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2(65), 170−176 (1 міжнар. наук. база).
ЛІЗАК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА, старший викладач

Напрям наукової діяльності:   переклад, прекладознавство,

Список публікацій: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7873-0535

Основні публікації:

 1. Гудманян А.Г., Мишко С.А., Габчак Н.Ф., Лізак К.М.  Міжнародний туризм. International Tourism. //Підручник для студентів за напрямом підготовки “Туризм” та “Міжнародні відносини” В-во ГРАЖДА. – Ужгород, 2013. – с.223.
 2. The Relation between Breadth and Depth of Vocabulary Knowledge and EFL Learner’s Speaking Performance. In: Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014. – 19-21pp.

p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

 1. Politically Correct Language in Modern British Press // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2015.– С.87-95.

ISBN 978- 617-7132-3 2 -4

 1. Мишко С.А., Вовканич І.І., Лізак К.М. Австралія: Континент, острів, краіна. A Continent, an Island, a Country. Навчальний посібник (англійською мовою). Вид.друге, доповнене.- Ужгород: Гражда, 2015. – 268 С.
 2. Мишко С.А. Вовканич І.І., Ляшина А.Г., Лізак К.М. Australia and New Zealand. Підручник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  – 527 С.
 3. On the Translation of Education Terminology// Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ПП «Аутдор Шарк», 2017.– С.82-88.
 4. Лізак К.М.. Мишко С.А. Особливості перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російські мови.//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 18./ Гол. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ТОВ «Поліграфцентр «Ліра», 2020.– С.101- 111. ISSN 2617-3921
  DOI: 10.24144/2617-3921.2020.18.101-111
НАДЬ-КОЛОЖВАРІ ЕНІКЕ АДАЛЬБЕРТІВНА, старший викладач

Напрям наукової діяльності:   британська та американська літератури, англійська дитяча література, методика викладання англійської мови як іноземної

Список публікацій: ORCID:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044944&view=simpleList

Публікації в Scopus або Web of Science:

Берегсасі А., Надь-Коложварі Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.

Основні публікації:

 1. Nagy-Kolozsvári E.: Interkulturális kompetenciák fejlesztése idegen nyelvű gyermekirodalom segítségével. In.: Nagy-Kolozsvári E., Kovács Sz. (szerk): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Nemzetközi tudományos konferencia, konferenciakötet. Beregszász, 2018. március 27–28. 420pp.
 2. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom, egy régi-új módszer az idegennyelv-oktatásban. In: Karmacsi Z., Máté R. (szerk): Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „Rik-U” Ungvár, 2018. pp. 156-162.
 3. Nagy-Kolozsvári E.: Gyermekirodalom és kreatív angoltanítás kisiskolás korban. In: Hires-László Kornélia (szerk): Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Ungvár, 2016. 219-227 pp.
 4. Nagy-Kolozsvári E.: Módszertani ajánlások angol nyelvű szépirodalom tanórai alkalmazásához. In: Actual Problems of International Relations and International Business Ungvári Nemzeti Egyetem, konferenciakötet. Ungvár, 2016. október 27. 166-169 pp.
 5. Nagy-Kolozsvári E.: Children’s literature in second language education. (könyvrecenzió) In: Modern Nyelvoktatás XXI. évf., 4. szám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015. 70-73 pp.
ПІЛЛАР ГРЕНВІЛ, д-р філософії, доцент

Напрям наукової діяльності:   

Список публікацій: ORCID:  

Основні публікації:

 1. An empirical investigation into the effects of integral multi-sensory input on language development. Proceedings of the International Conference, Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Beregszász, Ukraine, Challenges for Public and Higher Education in the 21st Century in Central and Eastern Europe in the Light of Educational Reforms. 2019 March 28-29, pp.353-365.
 2. Co-editor, The Outrageous Idea of the Missional Professor – International Edition. Paul M. Gould. Bonn, Germany: Verlag für Culture und Wissenschaft, 2019.
 3. A critique of hemispherology, modality preference and learning styles. Proceedings of the International Conference, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Beregszász, Ukraine, and Uzhhorod National University, Ukraine, Multiculturalism and Diversity in the 21st 27-28 March, 2018, pp.308-314.
 4. Toward a bilingual framework: Exploiting the intrinsic complementary role of the mother tongue in foreign language teaching and learning. English Language and Literatures in English 2016. Budapest: Károly Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, L’Harmattan Publishing, 2018, pp.287-308.
 5. Toward a synerlinguistic approach to language teaching and learning in developing communicative competence. Proceedings of The Eighth Edition of ELLE International Conference, Parcium Christian University, Oradea, Romania, and Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, Hungary. 20 April 2018.
 6. Video-text versus audio-text as stimulus for L2 instruction and assessment. Proceedings of the International Conference, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Beregszász, Ukraine, ‘Modern Trends in Foreign Language Teaching and Applied Linguistics in the Twenty-first Century: Meeting the Challenges’, 11-12 April, 2014, pp.196-209.
 7. A neuroscientific perspective of language processing in transforming input into intake. Proceedings of The Third Edition of ELLE International Conference, Parcium Christian University, Oradea, Romania. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 13-15 September 2013, pp.37-48.
 8. A framework for testing communicative competence. ELLE International Conference, Partium Christian University, Romania, 16-17 September 2011. The Round Table: Partium Journal of English Studies, Volume II Fall Issue, pp.24-37.
 9. Communicative testing: Toward a framework for testing oral language proficiency. In Galó Miklós (Ed.). A Human Erőforrás Szerepe, Fejlesztésének, Hasznosításának Lehetőségi az Európai Unióban: Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei (20) 2004, pp.88-91. Nyíregyháza,
 10. Toward a neurally-inspired methodology for integrated multi-channel L2 learning and teaching. In M. Ajtay-Horváth (Ed.) Endeavours 1: Occasional Papers in Applied Linguistics, Literature, Civilization and Methodology 2003. (pp.144-165). Nyíregyháza, Hungary: Bessenyei György Könyvkiadó.
 11. Multi-channel language learning: Paralanguage and the integrative use of video in developing L2 communicative competence. NovELTy: A Journal of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary, 2003, 10(2), pp.77-96.
 12. Review: Forintos Éva. (2002) Australia: a Walkabout (An Australian Studies Course Book). Veszprem University Press; Veszprem. NovELTy: A Journal of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary, 2003, 10(1). p.97.
 13. The developing role of paralinguistics in foreign language learning. In G. Hermann-Brennecke & W. Geisler (Eds.) Zur Theorie der Praxis und Praxis der Theorie des Fremdsprachenerwerbs (Series: Hallenser Studien zur Anglistik und Amerikanistik)1998, (pp. 83-99). Münster: LIT Verlag.
 14. Body Communication and the use of video in language teaching. Language. Curriculum Support Directorate, NSW Department of Education and Training, 1998, Vol. 3/2 (pp.1-2).
СІЛАДІ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, ст. викладач

Напрям наукової діяльності:   застосування стратегій навчання мови при вивченні іноземних мов.

Список публікацій: ORCID:  0000-0002-9710-2286

Основні публікації:

 1. «Іншомовна Освіта в Європейському Освітньому Просторі.» Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (8)’ 2018, Мукачево, ст. 167-1
 2. «Теоретичні основи застосування стратегій навчання іноземної мови.»Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (9)’ 2019, Мукачево, ст. 210-213.
 3. „Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során.” Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11)’ 2020 cт. 188-190
 4. «Іншомовна освіта в забеспеченні комунікативної культури особистості в школах Угорщини». Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти». Херсонської обласної ради Педагогічний альманах збірник наукових праць випуск 43 (cт.61-69)
 5. “Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовних школах Закарпаття”. II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Збірник тез доповідей. Мукачівський державний університет, 2018, ст. 154-157.
 6. “The use of language learning strategies in general”. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». Збірник тез доповідей. Мукачівський державний університет, 2019, ст. 289-291.
 7. “A nyelvtanulási stratégiák mint módszer alkalmazása az idegennyelv tanulásban és tanításban”. II Міжнародна науково-практична конференція ” Виклики XXI століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти”. Збірник наукових робіт. м. Берегово 2019, ст 409-417.
 8. “The Influence of Social Background on Learning a Foreign Language”. Advances of Science. Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019, ст 237-245.
 9. «Формування іншомовної комунікації учнів загальної середньої школи і освітні технології.» «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівцівв умовах євроінтеграції.» Збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачівський державний університет, 2019, ст 443-445.

’Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools’8. évf. 2. köt. / 2009 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolatudományos évkönyve. PoliPrint Kft. Ungvár 2009, 163-176 old.

ФАБІЯН МАРТА ЮЛІЇВНА, ст.викладач

Напрям наукової діяльності:   методика викладання англійської мови, методика викладання англійської мови у початкових класах , двомовність

Список публікацій: ORCID:  

Основні публікації:

 1. Listening strategies used by mono- and bilingual majors of English at the F. Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute. In. Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia (Szerk.): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27-28. Absztraktkötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2018. p. 127-131.
 2. Idegennyelv-tanulás és nyelvi környezet: Receptív készségek vizsgálata egynyelvű és kétnyelvű környezetben élő nyelvtanulók körében. In. Kozma Tamás, Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban: A IX Országos Neveléstudományi Konferencia előadásai. Aula Kiadó, Az MTA Pedagógiai Bizottságának sorozata, Budapest, 2010. p. 84-92. /
 3. Holló Dorottya: Értsünk szót! Kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás. Könyvszemle. Let’s understand each other. Book Review. In: Modern Nyelvoktatás, XVI. évfolyam 2–3. szám, 2010. augusztus, Modern Language Education, Vol. 16 No. 2–3. August 2010
 4. Erzsébet Bárány – Márta Fábián – Ilona Huszti Developing receptive skills in two modern languages: some facilitating and hindering factors In. Matices en Lenguas Extranjeras. Numero 4, Diciembre 2010. 27 p. / p. 1-16.

Differences between the processes and outcomes in third graders’ learning of English and Ukrainian in Hungarian schools of Beregszász. In M. Nikolov (Ed.), Early learning of modern foreign languages: Processes and outcomes. Series: Second Language Aquisition. Bristol: Multilingual Matters, 2009, pp. 166 -180.

ФЕРЕНЦ ВІКТОРІЯ СТЕФАНІВНА, д-р філософії, ст.викладач

Напрям наукової діяльності:   соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, мовна політіка, мовні права

Список публікацій: ORCID:  

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Ferenc, Viktória, Petteri Laihonen & Taina Saarinen: Dynamics of international and national in Finnish and Hungarian higher education 1990-2020. In: Pasi Ihalainen & Antero Holmila (eds.): Debating Internationalisms. A European History of Concepts Beyond Nation States. Berghahn Books, New York, Oxford. ( to be published)
 2. Bátyi, Szilvia & Viktória Ferenc: Hungarian. In: Lenore Grenoble, Pia Lane & Unn Røyneland (eds.): Linguistic Minorities in Europe Online. A Born-Digital, Multimodal, Peer-Reviewed Online Reference Resource. De Gruyter Mouton, (2020), 1–19.
 3. Csernicskó, István & Viktória Ferenc: Transition in language policy of Ukraine (1989–2014), In: Laihonen, Petteri – Sloboda, Marián – Zabrodskaja, Anastassia (eds.): Sociolinguistic transition in former Soviet and Eastern Bloc countries. Recent developments two decades after the regime change, Peter Lang’s series Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion, Prague (2016), pp. 349–
 4. Csernicskó, István & Viktória Ferenc: Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. Nationalities Papers 42 (2014), No. 3: pp. 399–425. DOI: 10.1080/00905992.2013.867933

Основні публікації:

 1. Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után [Transcarpathia on The Move: Social Changes and Interethnic Relations After the Euromaidan]. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest (2020).
 2. Kovály Katalin – Ferenc Viktória: „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. [“We are Mixed Together Here”: Decision-Making Strategies of Ethnically and Denominationally Mixed Families in The Hungarian Diaspora in Transcarpathia]. REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 28 (2020), 1, 70-105. DOI: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.299
 3. Ferenc Viktória – Vita Emese: Intézményi és szülői szempontok az óvodaválasztásban. [Institutional and Parental Aspects in Kindergarten Choice]. Kisebbségi Szemle 2019/1, 7-32.
 4. Ferenc Viktória: A magyar tudományos nyelv – nyelvökológiai megközelítésből [Hungarian Scientific Language from Ecolinguistic Approach]. Magyar Tudomány 179 (2018), 3, 360–372.
 5. Ferenc Viktória: Az oktatási rendszer kulcsszereplői: pedagógusok Kárpátalján az ukrán válság éveiben [Key players of the education system: teachers in Transcarpathia in the years of the Ukrainian crisis]. Metszetek 7 (2018), 1, 165-196. DOI 10.18392/metsz/2018/1/7
 6. Ferenc Viktória – Nánási-Molnár Anita: Kik választják a magyar óvodákat Kárpátalján? Szülői motivációk kárpátaljai ukránok és magyarok körében a 2013-14-es forradalmi események után [Who choose minority Hungarian kindergartens in transcarpathia? Motivations of Ukrainian and Hungarian parents after the euromaidan]. Kisebbségi Szemle 3 (2018), 2, 87-111.
 7. Beretka Katinka, Ferenc Viktória, Kovács Eszter, Tóth-Batizán Emese Emőke: Magasan képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai [Migration paths of highly educated minority and diaspora Hungarians]. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 26 (2018), 4, 180-218.
 8. Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián (szerk.): Magyar óvodásnak lenni jó! Jelentés a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében végzett kutatásról [It’s Good To Be A Hungarian Preschooler! Report On The Research Carried Out Within The Framework of the Carpathian Basin Kindergarten Development Program]. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest, (2018).
 9. Attila Papp Z., Viktória Ferenc, János Márton, Tünde Morvai, György Szerbhorváth, Csilla Zsigmond: Genezys 2015: Minority Hungarian Youth in the Carpathian Basin ‒ Research Summary. Hungarian Journal of Minority Studies Vol 1, (2017), 113-140.
 10. Ferenc Viktória: Kik lesznek a jövő pedagógusai? – egyéni tényezők és intézményi hatás a kárpátaljai magyar nyelvű pedagógusképzésben. Kisebbségkutatás 2015/4. 89-123.
 11. Ferenc Viktória: Ami a nemzetközi mérésekben nem látszik: tanulói kompetenciák Kárpátalján [Unseen in international assessments: student competencies in Transcarpathia]. Kisebbségkutatás 2 4. sz. 188-221.
 12. Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak [Our Language Rights And Opportunities. A Guide And Information For The Practical Application Of The Language Law For Hungarians In Transcarpathia]. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest (2014).
ФОДОР КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА, викладач

Напрям наукової діяльності:   методика викладання англійської мови, інформаційні технології у процесі викладання англійської мови

Список публікацій: ORCID:  ORCID 0000-0002-5086-0944

Основні публікації:

 1. “Використання інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови у середній загальноосвітній школі”. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (8)’ 2018, Мукачево, ст. 167-1 DОІ 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-167-169
 2. “Нові підходи до викладання іноземної мови в Угорщині “. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (9)’ 2019, Мукачево, ст. 221-224.DOI31339/2413-3329-2019-1(9)-220-223
 3. “Дефінітивний аналіз соціокультурної компетентності в контексті підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови”. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», Випуск 9/2019, Том 2. м.Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019, ст. 102-106. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-19-2-23
 4. “Підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови до організації комунікативного процесу як основа формування соціокультурної компетентності”. «Духовність особистості: методологія, теорія і практика». Збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 6 (93). с.280-289.DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-280-289
 5. “Компоненти, критерії, показники та рівні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови”. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи». 2020 – Вип 73. – Том 2. с.104-107(співавторство, Лізак К.М.) DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2020.73-2.24
 6. “Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції”. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 11)’ 2020,  Мукачево, ст. 81-83. (співавторство, Лавренова М. В.) DOI31339/2413-3329-2020-1(11)-
 7. “Методологічні основи формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції “. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», № 24, Том 2. м. Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020 . с.145-148. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/24-2.29
ЯБЛОНЬКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, викладач

Напрям наукової діяльності:  словниковий запас, викладання іноземних мов, багатомовність

Список публікацій: ORCID:  

Основні публікації:

 1. Ferenc Viktória – Jablonykó Anatolij: Magyarként egy ukrán egyetemen. Kultúraközi kommunikáció magyarok és ukránok között az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Acta Beregsasiensis. Vol. VII, № 2. Ungvár: PoliPrint, 2008. – pp. 20-27.
 2. Jablonykó Anatolij: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol szakos hallgatóinak szókincse. Acta Beregsasiensis. Vol. VII, № 2. Ungvár: PoliPrint, 2008. – pp. 28-39.
 3. Jablonykó Anatolij: Urban Dictionary. Modern Nyelvoktatás. 16/4, 2010 – pp. 89-90.

Наші випускники