Angol Tanszéki Csoport

Elérhetőségek:

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Angol Nyelv és Irodalom Tanszéki Csoport,90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Kárpátalja, Ukrajna.

Telefon: +380 3141 429 76, +380 3141 429 76, 124-es mellék (külföldről),

illetve 8241-429-76, 124-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).

Fax: (8-241) -234-62.

E-mail: filologia@kmf.uz.ua

Web: http://kmf.uz.ua

A tanszéki csoport a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének II. szintjén, a Dabas teremben található.A tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszéke 1998-ban jött létre a Nyelvészeti Tanszéki Csoport átszervezésével. Az Angol Tanszéki Csoport a Főiskola  Filológia Tanszékének része.  A 2005/2006-os tanévig Nyelvészeti Tanszék néven működött, 2006 szeptemberében vált önálló egységgé. A főiskola megalapítása óta folyik angol nyelv oktatás az intézményen belül. A szakcsoport felelős az angol nyelv oktatásáért minden szakon és szakpáron, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A szakcsoport célja, hogy az angol nyelvtanár képzés terén színvonalas oktatást biztosítson, valamint megalapozza az angol, mint idegennyelv-elsajátítását a többi szakon. Csoportunk az angol szakon kibocsátó tanszék.

Tanáraink túlnyomó többsége főállású oktató, több tanársegéd intézményünk korábbi végzőse, és jelenleg oktori képzésben vesznek részt ukrajnai vagy magyarországi egyetemeken. Emellett részt vesznek az ERASMUS+ oktatói mobilitási programokban is, melynek keretein belül határon túli egyetemen is tartottak már előadásokat.

A tanszék oktatója Dr Granville Pillar, anyanyelvi tanár, aki 2015. vendégtanárként kezdett oktatni a tanszéken, majd 2018.- ól állandó jelleggel.

Továbbá, két önkéntes amerikai állampolgár, Eric és Stacey Hoeksema, heti rendszerességgel tartanak nyelvi és országismereti foglalkozásokat az első évfolyam angol szakos hallgatói számára az Amerikai klub keretén belül.

Fontosabb partnereink

Csoportunk a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködés keretében kapcsolatot tart fenn a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszékével, az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Multikulturális Oktatás és Fordítás Tanszékével, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézettel, valamint más ukrajnai és magyarországi intézménnyel. A csoport tanárai rendszeresen vesznek részt a megyei, illetve országos angol nyelvi versenyek bíráló bizottságában és a Kis Tudományos Akadémia munkájában is.

A csoport fő kutatási irányai

A tanszéken két módszertani csoport működik: az angol nyelvi és irodalmi csoport. Kutatási irányai:

  • idegen nyelvek és kultúrák oktatási módszerei többnyelvű környezetben
  • idegen nyelvek oktatása különbözőoktatási intézményekben
  • az irodalmi szövegek felhasználásának lehetőségei az idegennyelvoktatásban
  • a szakmai idegen nyelv és fordítás oktatásának módszerei
  • angol nyelvi tanárképzés kisebbségi környezetben

Évente megrendezésre kerülő rendezvényeink

Az angol csoport évente megrendezi a Spelling Competition című helyesírási versenyét.  E program keretein belül különböző évfolyamon tanuló angol szakos hallgatók mérik össze tudásukat. A már hagyományos Karácsonyi Ünnepségre is sor kerül évente, melynek keretein belül az angol szakos diákok ünnepi énekeket, angol táncokat, színi előadást, dalokat, verseket, adnak elő karácsonyi hangulatot teremtve. Ilyenkor a második évfolyamos hallgatók által forgatott ünnepi videót is megtekinthető.

2015 óta, a tanév záró rendezvényeként, az Angol Tanszéki Csoport Tudományos Diákköri Konferenciát szervezet. Az esemény célja, hogy segítséget nyújtson a főiskola angol szakos hallgatóinak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezáltal arra törekszünk, hogy idegennyelvi előadáskészségüket fejlesztve, hallgatóink kedvet kapjanak a további tudományos kutatáshoz, és leendő kutatók, tudományos munkatársak válhassanak belőlük. Az előadásokat értékelő bizottság pontozza.