Кафедра педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II була створена 1998 року. Завданнями кафедри є розробка теоретичних та практичних питань з педагогіки й психології, забезпечення загального розвитку з проблем педагогіки та психології. Кафедра готує випускників зі спеціальностей «початкове навчання» («початкове навчання – дошкільне навчання», «початкове навчання – англійська мова», «початкове навчання – німецька мова», «початкове навчання – візуальне виховання», «початкове навчання – співи та музика») та «дошкільне виховання» («дошкільне виховання – англійська мова», «дошкільне виховання – німецька мова», «дошкільне виховання – візуальне виховання», «дошкільне виховання – співи та музика»), а також на решті спеціальностях інституту викладає такі дисципліни, як педагогіка, психологія, фізкультура.
Основні заходи, організовані кафедрою
Окрім викладацької діяльності, співробітники кафедри беруть участь в організації численних культурних заходів, зокрема виставок робіт із живопису, музичних вечорів, концертів тощо:
•    Постійні та сезонні виставки й презентації робіт з живопису та робіт народного мистецтва
•    Святкові заходи, присвячені визначним датам
•    Міжнародні зустрічі хорів
Основні партнери
•    Ніредьгазький інститут
•     Інститут педагогічних наук Дебреценського університету
•    Науковий університет імені Етвеша Лоранда
•    Інститут імені Самуеля Тешшедіка
•    Факультет педагогіки Університету Святого Іштвана (м. Сорвош)

На кафедрі діє два відділення:
–    Відділення початкового навчання
–    Відділення дошкільного виховання
Відділення початкового навчання

Відділення початкового навчання
Контакти
Адреса: Відділення початкового навчання кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 90202 Берегово, площа Кошута, 6, Закарпаття, Україна.
Tелефон: (00-380-31-41) 4-29-76 ячейка: 115
Факс: (031-41) 2-34-62
e-mail: pedagogia@kmf.uz.ua

Web: http://kmf.uz.ua

Відділення знаходиться в аудиторії Крістіноварош на першому поверсі головного корпусу інституту за адресою: пл. Кошута, 6.

Основні публікації відділення
Orosz Ildikó – Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia. Budapest, Tinta Publisher, 1999.
Orosz Ildikó – Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Nyelv – oktatás – politika. Helyzetkép a kárpátaljai magyar oktatásról. Beregszász, 2001. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Orosz Ildikó: Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. Határmenti együttműködés a felsőoktatásban.  Acta Peadagogica Debrecina, Debrecen, 1997.
Orosz Ildikó: A társadalmi szervezetek szerepe az államalkotó folyamatok stabilizálásának biztosításában a közoktatás szemszögéből. Közoktatás 1998/1. szám, 3-4. o.
Orosz Ildikó: Anyanyelvről, oktatásról egy koncepciótervezet kapcsán. Közoktatás 1998/2. szám, 3-5. o.
Orosz Ildikó: Kisebbségi oktatás Kárpátalján. Nyelvünk és kultúránk 106. szám (1999). 61-77. o.
Orosz Ildikó – Csernicskó István: A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2000.
Orosz Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban.(Kárpátaljai helyzetkép). Budapest, Régió 2001/4. szám, 159-180. o.
Molnár Eleonóra: Egyházi tehetséggondozás Kárpátalján. A Kárpátaljai Református Líceumok létrejöttének története (1993-2003), In: Közoktatás, 2003/2-3. szám, 9-13. o.
Molnár Eleonóra: Kárpátaljai Református Líceumok a statisztikai adatok tükrében, In: Közoktatás, 2003/4-5. szám, 9-10. o.
Balla Andrea: Nagydobrony családnevei a XX. század elejétől napjainkig. Acta Beregsasiensis 2009/1. szám.
Balla Andrea: Nagygejőc földrajzi nevei. Közoktatás, 2005/1. szám, 30 o.
Balla Andrea: Köszönés- és megszólításformák Nagygejőc községben. Acta Beregsasiensis 2008/1. szám, 24-30. o.
Balla Andrea: Перепис угорських імен на російське/ українське у селі Великa Добронь // Acta Beregsasiensis 2008/1. szám, 127-131. o.
Berghauer-Olasz Emőke: A válási traumák tükröződése a gyermekrajzokban. Közoktatás, évfolyam, 1. szám. 24 old. Poliprint, Ungvár.
Berghauer-Olasz Emőke: A gyermekrajzok fejlődésének sajátosságai, Közoktatás, XI. évfolyam, 2-3. szám. 40 old. Poliprint, Ungvár.
Berghauer-Olasz Emőke: A válás hatása a gyermekre, TDK Konferenciakötet, 2005/ TDK Konferencia, Poliprint, Ungvár 2003.
Berghauer-Olasz Emőke: A presematikus szakasz ember-, ház- és faábrázolás, Közoktatás, XII. évfolyam, 1. szám. 24 old. Poliprint, Ungvár.
Berghauer-Olasz Emőke: Az ember-, ház-, és faábrázolás fejlődése az elvált szülők gyermekeinél Közoktatás, XII. évfolyam, 2-3. szám. 40 old, Poliprint Ungvár.

Відділення дошкільного виховання
Контакти

Адреса: Відділення дошкільного виховання кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 90202 Берегово, площа Кошута, 6, Закарпаття, Україна
Телефон: (00-380-31-41) 4-29-76 ячейка: 136
Факс: (031-41) 2-34-62
e-mail: pedagogia@kmf.uz.ua
Web: http://kmf.uz.ua
Відділення знаходиться в аудиторії Чодосорвош на першому поверсі головного корпусу інституту за адресою: пл. Кошута, 6.

Основні публікації відділення
Ádám Erzsébet: A zenei nevelés helye és szerepe a pedagógusi munkában. Acta Beregsasiensis 2009. VIII. évf. 2. sz. 137-143. p.
Ádám Erzsébet: Kezdő pedagógusok felkészítésének lehetőségei a gyakorlati munkára. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból. Szent István Egyetem Pedagógiai Kar – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár. 2009. ISBN 978-966-7966-80-5. 9-21. p.
Ádám Erzsébet: Pályakezdő óvodapedagógusok pályaképe. Вісник прикарпатського університету. Педагогіка XIX-XX. Івано-Франківськ, 2008. 3-8. p.
Ádám Erzsébet: Iskolai játszmák. Közoktatás XIII. évf. 2008/1-2. sz. 14-16. p.
Ádám Erzsébet: A Salánki Középiskola története. Közoktatás XIII. évfolyam, 2006/4-5. 21-22. p.
Ádám Erzsébet: Képességek és készségek kialakítása és fejlesztése a tanórákon. Közoktatás XIII. évfolyam, 2006/1. 14-17. p.
Balogh Lívia: A magyarországi egyetemek kihelyezett tagozatain folyó oktatás eredményességének /hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján – Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján, Ungvár – Beregszász 2006. 157. o.
Balogh Lívia: Az államnyelv elsajátításának ára a nemzeti identitás feladása? // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, випуск XVII-XVIII. Івано-Франківськ, 2008. С. 10-18.
Balogh Lívia: Kárpátaljai magyar iskolai értesítők adatbázisa –in.: Acta  Beregsasiensis 2009.VIII. évf.1.sz.,Ungvár.
Balogh Lívia: Reformpedagógiai irányzatok Kárpátalján a két világháború között. in. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból, Ungvár, PoliPrint Kiadó, 2009.
Лівія Балог – Елеонора Молнар. Що впливає на вибір мови навчання // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогія і психологія: збірник статей. – Ялта: РВВКГУ; – 2008. – Вип.19. – Ч.1.- С.196-204.
Balogh Lívia: Фольклор як передумова збереження національної ідентичності. // Вісник Прикарпатського університету. Серія Педагогіка: Випуск XXVIII-XXIX, Івано-Франківськ, 2009. – С. 3-7.
Gabóda Éva: Kézimunka. Módszertani segédanyag óvodapedagógus főiskolai hallgatók számára. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2008. 40 oldal
Gabóda Éva: A lakodalmi szokások és azok hagyományőrző szerepe egy kárpátaljai kisközségben. In. Gabóda Béla – Lipcsei Imre szerk. Közös gondolatok. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból. PoliPrint Kiadó, Ungvár. 2009. 99-118.
Gabóda Éva: A felső-tisza-vidéki magyar tannyelvű óvodák helyzete a kataszteres adatbázis tükrében. In. Orosz Ildikó szerk. Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében. PoliPrint Kiadó, Ungvár. 2007. 82-92. o. ISBN 978-966-7966-58-4
Gabóda Éva: Beregdéda táncélete a 20. században. Ethnica. Debrecen, 2003. 156-159. o.
Gabóda Éva: A televízió hatása az óvodások játékaira. Közoktatás, 2001/1. szám, 18-19. o.
Gabóda Éva: Mozgásos játék az óvodában. Közoktatás, 2001/2. szám, 14. o.
Gabóda Éva: Óvodai nevelés Kárpátalján a számok és az óvodaszekció munkájának tükrében. Közoktatás, 2001/3. szám, 10-11. o.
Gabóda Éva: Szeretethiány – agresszivitás. Közoktatás, 1998/1. szám, 15. o.
Gabóda Éva: A gyermek megfigyelése játék közben. Közoktatás, 1998/2. szám, 23. o.
Gabóda Éva: Ki meséljen itt? (Meséről, gyermekversről szülőknek). Közoktatás, 1997/1. szám, 15-26. o.
Gabóda Éva: Természetközelben (Óvodai környezet- és természetvédelmi nevelés). Közoktatás, 1997/2. szám, 22-23. o.
Gabóda Éva: Mese és vers helye a jeles napokon. Közoktatás, 1996/1. szám, 19-20. o.
Gabóda Éva: Gurul a labda (Óvodások játékai egy felmérés tükrében). Közoktatás, 1996/3. szám, 27-28. o.
Greba Anna: A testnevelés elmélete és módszertana (J. A. Polotajkó profeszor előadásainak magyar fordítása). Várható megjelenése 2009.
Greba Anna: Gimnasztikai és rendgyakorlatok szaknyelve és vezetéstechnikai módszerei (főiskolai jegyzet óvodapedagógiai és tanítói szak részére). Várható megjelenése 2008.
Greba Anna: Rövid magyar- ukrán, ukrán- magyar testnevelési kéziszótár (segédanyag óvodapedagógiai szak és tanítói szak részére). Várható megjelenése 2008.
Hutterer Éva: Місце народної гри в навчальному процесі. Педагогіка – випуск ХXVIII-XXIX,Івано-Франківськ, 2009
Hutterer Éva: A Felső-Tisza-vidék magyarságának hitélete, kulturális, nyelvi és néprajzi állapota egy empirikus vizsgálat alapján. In: Magyarok a Tisza-forrás környékén. Tanulmánykötet. – Poliprint, Ungvár, 2007.
Hutterer Éva – P. Punykó Mária: Egyedem, begyedem, tengertánc. Kárpátaljai gyermekmondókák. Kiadta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv-és Taneszköz Tanácsa, Beregszász, 2004.
Hutterer Éva: A születéshez kapcsolódó szokások Ráton. In: Szív látta, szem bánta… Kárpátaljai honismereti írások. Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász
Hutterer Éva: Népi játékok és jelentőségük. In: Közoktatás, Beregszász, 2001/3.
Hutterer Éva: Halottas szokások a kárpátaljai Ráton. In: Honismeret 6., Budapest, 1994.
Prófusz Marianna: Kincsünk, a beregi szőttes. Pánsíp, 1994/1 nov.-dec. 23-25 old,19951 25-27 old.
Prófusz Marianna: Kincsünk, a beregi szőttes.  „Szem látta, szív bánta…”, Kárpátaljai honismereti tanulmányok, Szerkesztette: P.Punykó Mária, Hatodik Síp Alapítvány- Mandátum kiadó, Budapest, Beregszász, 1996.

Висновок експертної комісії підготовки бакалаврів зі спеціальністі 6.010102 Початкова освіта (013 Початкова освіта) у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II

Випускники кафедри педагогіки і психології
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Гаті (Ботко) Моніка, Дебрецені Маріанна, Гержені Андрея, Крайник Крістіна, Романець Магдалина, Шюто Єва, Мітре Уйварі Ілдіко, Вароді Юдіт
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Шош (Баков) Андрея, Балог Беата, Беловіч Марія, Дудинські Єва, Гал Тімея, Генці Аніко, Дєрке (Шімон) Діана, Гіреш Каталін, Гомокі Еріка, Манді Йолан, Матяш Агота, Нодь Андрея, Нодь Марія, Пал Дерцені Каталін, Рац Каталін, Русінне Севлеші Еніке, Селеш Єва

1998
Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Бокончош Сільвія, Кішгеді Ілдіко, Ковач Каталін, Кедебець Ангела, Ліпчеі Андрея, Моккоі Жужанна, Варга Марія, Вербіаш-Петраш Тереза

1999
Випускники спеціальності «початкове навчання»

Панько (Нодь) Еріка, Костнер Андрея, Горват Ілона, Фодов Вікторія, Форгон Тімея, Міца Каталін, Нодь Ержебет, Етвеш Жужанна, Сабо Єва, Сабо Маргіт, Сіладіне Бороні Гізелла, Товт Вікторія

2001 (червень)
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Антал Едіна. Огар Беата, Абрань Діана, Бодов-Катко Єва, Чейпеш Маріанна, Енгел Вікторія, Фекете-Перчі Нора, Філе Аніко, Йовзан Юлія, Кормочі Золтан, Ковач Еріка, Кутоші Моніка, Моккоі Беата, Олас Тімея, Попович Жужанна, Петрушка Маріанна, Чурман-Пушкаш Аніко, Раті Еріка, Лефлер Рожа Йолан, Літинець (Шкробак) Чілла, Ірко Сурняк Маріанна,Туровці Андрея, Ваш-Вологіна Леонора, Вейг Моніка

2001 (липень)
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Ботарі Нора, Боднар Чілла, Енгслер-Ботош Каталін, Гайош-Дерцені Єва, Горшані Тімея, Келнер Маріанна, Матей Габріелла, Мештер Андрея, Етвеш Габріелла, Ріман Андрея, Товт Ангедіка, Товт Еріка

2002 (диплом спеціаліста)
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Молнар Андрея, Фейшуш Ілона,Кочмар Гергель, Штефан Маріанна, Сюч Маріанна, Шутов Адетта

2003 (диплом спеціаліста)
Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Бойзук Вікторія, Чок Юдіт, Давід Іветт, Домокош Моніка, Годван Ірен, Годо Ірен, Лендєл Єва, Нодь Маріанна, Пийтер Тюнде, Сабов Зіта, Захарович Еріка, Захарович Роберта, Молнар (Журкі) Габріелла
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Марку Аніко, Ченгері Андрея, Домокош Анна, Ембер Оршоя, Ференці Каталін, Філе Жужанна, Гіреш Ласло Корнелія, Горват Діана, Ілейш Єва, Імре Єва, Калман Аніко, Кертийс Жужанна, Левченко Елеонора, Токач-Леврінц Марія, Мітро Генріетта, Молнар Ангела, Молнар Ференц, Нодь Дєнді, Райплик-Горват Жужанна, Томпа Зіта

2004 (диплом спеціаліста)
Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Антал Чілла, Фозекош Тімея, Фелдгазі Єва, Гонці Ержейбет, Міца Беата, Молнар Мелінда, Орос Каталін, Сімку Аніта
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Адам Ержейбет, Балог Єва, Беззег Каталін, Дерцені Ірен, Дубяк Вікторія, Гіді Томаш, Костнер Едіна, Ковтун Кароль, Марко Каталін, Орос Анна, Рояк (Ковач) Беата, Самбурська Марія, Товт Єва

2005 (диплом спеціаліста)
Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Балог Габріелла, Берта Вікторія, Гейці Андрея, Гіді Ф. Маргіт, Котона Маргіт, Костю Зіта, Ковтюк Габріелла, Магдинець Габріелла, Молнар Валерія, Нец Сільвія, Орос Емоке Жужанна, Пайзу (Ковач) Ілдіко, Ріман Грета, Роман Аніта, Сабо Рената, Семере Андрея, Зазулич Сільвія
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Бак Андрея, Боршош Маргарита, Галас Ельвіра, Кемень Єва, Клацик Брігітта, Сілваші (Роман) Діана, Сурняк Чілла, Токач Дєрді, Войнагі Андріана, Вантуш Юдіт, Захарович Вероніка, Кертвеєші Рита

2006 (диплом спеціаліста)
Випускники спеціальності «дошкільне виховання»
Балог Вероніка, Борно Вікторія, Боднар Віола, Ердеі Еріка, Габовда Ібоя, Гайла Андріана, Югоі Дєнді, Копор Єва, Оганесян Амалія, Рейвес Андрея, Шебоу Діана, Тороцкезі Вікторія, Товт (Кун) Каталін, Жупик Лейла
Випускники спеціальності «початкове навчання»
Геров Клара, Кіш Наталія, Кноблок Єва, Костю Чілла, Кутоші Ержейбет, Меддєші Діана, Мезев Маргіт, Нодь Бейло, Неймет (Єнеі) Габріелла, Пап Єва, Шовш Беата, Вілагош Отілія

2007 Випускники спеціальності «дошкільне виховання» (диплом спеціаліста)
Адам (Дівінець) Андріана, Балог Дєнді, Домокош (Даниловська) Каталін, Франц Неллі, Копос Ірен, Мийсарош Дєнді, Матей Тюнде, Нодь Тімея, Поп Вікторія, Шандор Рената, Шебок Крістіна, Соні Іветт
Випускники спеціальності «початкове навчання» (диплом спеціаліста)
Фейсе Йолан, Ференці Єва, Франц (Ступчук) Сільвія, Головач Аніта, Гегедуш Агота, Гіреш (Нодь) Тімея, Їжак Аніта, Кіш (Товт) Вікторія, Молнар Єва, Поллогі (Лендєл) Жужанна, Семере Габріелла
Випускники спеціальності «початкове навчання – англійська мова» (диплом бакалавра)
Генці Еріка, Йовзан Юліанна, Калман Гойнолко, Сабо Єва, Тор Жужанна, Товт Крістіна

2008 Випускники спеціальності «дошкільне виховання» (диплом бакалавра)
Ач (Дерцені) Каталін, Борнемісса Беата, Данч Еріка, Деак Моніка, Гал Габріелла, Гейче Рената, Гомокі Магдалина, Імстічеі Клеопатра, Йоні Беттіна, Яров Пірошка, Ломога Юдіт, Леврінц Каталін, Мурін Каталін, Нейметі Жужанна, Перпек Галас Андрея, Петра Жужанна, Шімон Еріка, Шомі Агнеш, Саніслав Чілла
Випускники спеціальності «початкове навчання» (диплом бакалавра)
Бакош Габор, Балог Шандор, Балог Марія, Біров Моніка, Фрінг Ержейбет, Дерцені Аніко, Габор Каталін, Гергель Єва, Гуяш Дєрдь, Гуяш Крістіан, Гойду Сільвія, Гнатик Дєнді, Гомокі Беттіна, Гуняді Єва, Кіш Андраш, Копор Вероніка, Куриляк Каталін, Нодь Жужанна, Орос Мелінда, Орбан Аніко, Онисько Ольга, Товш Шаролта, Уйварі Каталін
Випускники спеціальності «початкове навчання – англійська мова» (диплом бакалавра)
Чербанич Діана, Зенич Едіна, Герман Юлія, Йовзан Еріка, Лазар Габріелла, Салонтаі Едіна
Випускники спеціальності «початкове навчання – дошкільне виховання» (диплом бакалавра)
Фозекош Мелінда, Гергель Розалія, Гал Тюнде, Гіреш Еріка, Майорош Ержебейт, Орос Еріка, Товт Маріанна, Волощук Клара

2009 Випускники спеціальності «дошкільне виховання» (заочна форма, диплом бакалавра)
Бокшо Елеонора, Балог Тімея, Бікі Ірен, Бірто Габріелла, Гал Жужанна, Годьмаші Ержебейт, Горват Еріка, Катро Йолан, Кіш Каталін, Комарі Юліанна, Кедебець Марія, Марко Каталін, Панющик Єва, Пеняк Єва, Перпейк Каталін, Райплик Габріелла, Шіпош Ангела, Сабов Юлія, Вашкеба Ержейбет
Випускники спеціальності «дошкільне виховання – співи та музика» (диплом бакалавра)
Бойкович Вікторія, Данкович Вікторія, Горват (Чурі) Маріанна, Йокоб Рената, Яров Тюнде, Конц Еріка, Кіш Рената, Марко Каталін, Плеша Каталін
Випускники спеціальності «дошкільне виховання – візуальне виховання» (диплом бакалавра)
Бенедек Андріана, Чатлош Аніко, Голінськая Ангела, Гайла Біанка, Товт Юліанна, Штул Лінда
Випускники спеціальності «початкове навчання – англійська мова» (диплом бакалавра)
Кіш Едіна, Муска Еріка, Шімон Жужа
Випускники спеціальності «початкове навчання – німецька мова» (диплом бакалавра)
Пояк Бернадетт
Випускники спеціальності «початкове навчання» (заочна форма, диплом бакалавра)
Бак Беата, Балог Каталін, Балог Маріанна, Боднар Валерія, Броді Брігітта, Цібло Дєрді, Череснє Ержейбет, Домокош Валерія, Ференц Ержейбет, Годор Юдіт, Горват Гайналка, Качов Ангела, Каркушка (Цібла) Аніта, Катона Магдалина, Кіш Тюнде, Комаромі Моніка, Кормош Беата, Кедебець Чілла, Кріштан Ілона, Лац Чілла, Лазар (Борто) Беата, Левдар Ілдіко, Нодь Еріка, Орбан Ержейбет, Орос Маргіт, Палай Каталін, Поп (Балла) Беата, Радік Еріка, Ремецка Вікторія, Сабо Зіта, Саніслав Ержебейт, Стасюк Маріанна, Товт Каталін, Вошош Ібоя, Вереш Агота
Випускники спеціальності «початкове навчання – німецька мова» (диплом бакалавра)
Ідяртов Ніколетта, Шебок Моніка
Випускники спеціальності «початкове навчання – візуальне виховання» (диплом бакалавра)
Баняс Беата, Бімбо Тімея, Фущич Ласло, Варцаба Каталін
Випускники спеціальності «початкове навчання – дошкільне виховання» (диплом бакалавра)
Гейці Вікторія, Йоно Ержейбет, Сабо Гайналка, Товт Бернадетт

2010

Випускники спеціальності «дошкільне виховання» (диплом бакалавра)

Балог Єлизаветі Василівні, Балінт Вікторії Олександрівні, Баратей Генріетті Федорівні, Болло Аготі Шандорівні Гіді Еріка Олександрівні, Калман Брігітті Гейзівні, Кочіш Віктрії Юліївні, Кіш (Товт) Ренаті Золтанівні, Леврінц Аніті Тіборівні, Мейсар Еріка Петрівні, Товт Каталіні Оттилівні, Челе Едіні Карлівні, Шутов (Бровді) Катерині Бертолонівні,

Випускники спеціальності «початкове навчання» (диплом бакалавра)

Біров Наталії Василівні, Загарович Ілдіка Золтанівні, Йоні Олександрі Стефанівні, Кенийз Оніті Іванівні, Мільчевич Марії Калманівні, Пал Емеші Карлівні, Папп Адріенн Елемирівні, Півоварник Аліці Юріївні, Пінте Ірині Іванівні, Росоха Габріеллі Михайлівні, Сабо Брігітті Іванівні, Селеш Маріанні Карлівні, Філе Ренаті Іванівні, Чайкович Катерині Федорівні, Чегі Єві Андріївні, Шімон Беаті Павлівні, Шітев Георгіні Бейлівні, Яров Ренаті Золтанівні, Бабел Ренаті Габорівні, Бакк Маргаренті Іванівні, Барта Мелінді Ернестівні, Береш Бернадетт Степанівні, Вагрін Єві Миколаївні, Гегедюш Каталіні Андреовні, Гержені Андріані Бейлівні, Гіді Аніті Василівні, Гомокі Тімеї Юріївні, Гошитик Тімеї Федорівні, Іжак (Потокі)  Маріанні Імреівні, Коростил Світлані Михайлівні, Мельникова Моніка Гейзівні, Нодь Вікторії Бейлівні, Нодь Катерині Андріївні, Сані Наталії Михайлівні, Унока Еріка Шандорівні, Ференці Аніка Аттілівні, Шітєв Габріеллі Палівні

Випускники спеціальності «початкове навчання» (диплом спеціаліста)

Баняс Беаті Бейлівні, Бімба Тімеї Йосипівні, Боднар (Балла) Валерії Мартонівні, Боднар(Товт) Едіті Яношівні, Варцаба Катерині Василівні, Волощук Кларі Вікторівні, Гейці Вікторії Гейзівні, Горват Світлані Адальбертівні, Домокош Валерії Вікторівні, Ідяртов Ніколетті Карлівні, Йовзан Еріка Ференцівні, Кедебец Чіллі Шандорівні, Кіш Андрію Бертолоновичу, Майорош Ержебет Аттилівні, Орбан Аніка Миколаївні, Орос Маргариті Балінтовні, Сабов Гайналка Адальбертівні, Сабов Зіті Йосипівні, Санісло Ержебет Золтанівні, Тар Жужанні Людвигівні, Товт Бернадетт Олександрівні, Товт Катерині Адальбертівні, Товт Крістіні Балажівні, Товт Маріанні Степанівні, Фущич Василю Васильовичу, Чербанич Діані Іштванівні, Чересне Єлизаветі Євгенівні, Шебик Моніка Барнівні, Балог Катерині Карлівні, Балог Маріанні Іванівні, Балог Мелінді  Елеківні, Біров (Зенич) Моніка Бертолонівні, Бок Беаті Адальбертівні, Варга Беаті Аттілівні, Вашаш Ібої Бейлівні, Вереш Аготі Петрівні, Габор Катерині Людвиківні, Гадар Юдіті Іванівні, Гергель Єві Олександрівні, Гергель (Нодь) Розалії Олександрівні, Гіреш Каталіні Адальбертівні, Гомокі Бетті Йосипівні, Горват Андреї Карлівні, Горват Олені Людвиківні, Гуньоді Єві Матвіївні, Дерцені Оніка Йосипівні, Зенич-Леврінц Едіні Іванівні, Катона Магдалині Амбрушівні, Качов Анжелі Золтанівні, Комаромі Моніка Арпадівні, Копор Вероніка Густавівні, Куриляк Католіні Іванівні, Манді Йолані Петрівні, Мартон Мелінді Юліївні, Нодь Еріка Юрківні, Орбан Єлізаветі Імрівні, Орос Еріка Альбертівні, Палфі Еріка Йосифівні, Поллоі Катерині  Іштванівні, Стасюк Маріанні Василівні, Товт Шаролті Андріївні, Уйварі Катерині Степанівні, Ференц Єлизаветі Тіборівні, Фрінг Ержейбет Імреївні, Цібло Аніті Степанівні, Цібло Дьерді Іштванівні, Шімон Моніка Йосипівні

2011

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» (диплом бакалавра)

Балла Катерині Федорівні
Береш Габріеллі Степанівні
Варга Мелінді Степанівні
Йоно Габріеллі Густавівні
Молнар Норі Олександрівні
Надь Ніколетті Шандорівні
Огарді Маріанні Габорівні
Рожа Габріеллі Олександрівні

Альохін Аніті Федорівні
Баканчош (Варга) Єві Бертолонівні
Біро Магдалині Василівні
Борбель Єві Яношівні
Бочкор Еріка Валентинівні
Дарчі (Дем’єн) Беаті Тіборівні
Дерцені Андреї Юріївні
Кейс Маргареті Василівні
Ковач Ілоні Золтанівні
Копас (Олаг) Ренаті Тіборівні
Літераті (Такарскі) Сабіні Яношівні
Надь Ангелі Тиборівні
Надь (Фюзеші) Ренаті Тівадарівні
Пал Андреї Андріївні
Папої Сільвії Ласлівні
Параска (Голожай) Аніко Імреївні
Прокоп Едіні Миколаївні
Товт (Баканчош) Ірині Людвиківні
Товт (Молнар) Сабіні Мікловшівні
Улашин (Горонді) Сузанні Миколаївні
Філеп Жужанні Карлівні
Фозекош Ніколетті Федорівні
Чете Ренаті Павлівні

Випускники спеціальності «Початкова освіта» (диплом бакалавра)

Антал Чіллі Федорівні
Богуш Кристині Золтанівні
Дьєрке Діані Йосипівні
Молнар Лівії Йосипівні
Пал-Дерцені Катерині Бейлівні
Панько Еріка Степанівні
Чоповдя Еніке Іштванівні
Шош Андреї Іванівні

Баторі-Тигор Ренаті Степанівні
Гаті Жужанні Олександрівні
Іштванфі Марії Андріївні
Катона Ніколеті Олександрівні
Кіш Єві Олександрівні
Орос Катерині Олександрівні
Повдьор Тюнде Лайошівні
Сабов Аннамарії Олександрівні

Випускники спеціальності «Початкова освіта» (диплом спеціаліста)

Біров Наталії Василівні
Загарович (Греба) Ілдіко Золтанівні
Йоні Олександрі Стефанівні
Кіш Брігітті Іванівні
Мільчевич Марії Калманівні
Пал Емеше Карлівні
Папп Адріенн Елемирівні
Росоха Габріеллі Михайлівні
Товт (Кенийз) Оніті Іванівні
Чегі Єві Андріївні
Шімон Беаті Павлівні
Шітев Георгіні Бейлівні

Бакк Маргареті Іванівні
Барта Мелінді Ернестівні
Біров Катерині Федорівні
Вагрін Єві Миколаївні
Варга Ірині Іванівні
Гегедюш Каталіні Андреовні
Гержені Андріані Бейлівні
Гомокі Ренаті Габорівні
Йоно Єлизаветі Іванівні
Коростил Світлані Михайлівні
Кріштан Олені Бейлівні
Мельникова Моніка Гейзівні
Надь Жужанні Федорівні
Сані Наталії Михайлівні
Товт Маріанні Карлівні
Унока Еріка Шандорівні
Ференці Аніко Аттілівні
Філе Ренаті Іванівні
Шітєв Габріеллі Палівні
Яров Ренаті Золтанівні

2012

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» (диплом бакалавра)

Бартук Еріка Іванівні
Борбель Андреї Павлівні
Гадар Єві Василівні
Гіді Ніколетті Ференцівні
Ешпан Маргариті Степанівні
Ласлов Ніколетті Оттівні
Палюх Габріеллі Федорівні
Фодор Едіні Яношівні
Фодор Сабіні Жигмондівні

Біров Ангелі Юліївні
Вербіяш-Петраш Терезії Балінтівні
Дюрков Олені Олександрівні
Ковач Етеллі Шандор-Калманівні
Кулькова Ірині Йосипівні
Легеза Габріеллі Ернестівні
Маков-Гіреш Валерії Олександрівні
Мартин Андреї Федорівні
Мезив Єлизаветі Золтанівні
Мудрова Еріка Атіллівні
Надь Марії Бейлівні
Орос Беатрисі Гаврилівні
Папп Андреї Шандорівні
Папп Д’єнди Юріївні
Пеняк Вікторії Бейлівні
Пердук Терезії Андрашівні
Савко Христині Золтанівні
Тарадай Ільді Золтанівні
Фекете Аліці Барнабашівні
Шімон Кларі Олександрівні
Шютив Ангелі Іванівні

Випускники спеціальності «Початкова освіта» (диплом бакалавра)

Борбель Андреї Павлівні
Гадар Єві Василівні
Ешпан Маргариті Степанівні
Палюх Габріеллі Федорівні
Ур Беттіні Іванівні
Фодор Едіні Яношівні
Фодор Сабіні Жигмондівні

Бедей Вікторії Йосипівні
Бобик Вікторії Елеківні
Долгих Олександрі Іванівні
Кутоші Наталії Андріївні
Робіяк Тюнде Оттівні
Телінгер Ільдіко Йожефівні
Янчов Імре Емериховичу

2013

Випускники спеціальності «Початкова освіта» (диплом спеціаліста)

Борбель Андрея Павлівна
Гадар Єва Василівна
Ешпан Маргарита Степанівна
Палюх Габріелла Олександрівна
Фодор Сабіна Жигмондівна
Бобик Вікторія Елеківна
Гаднадь Кристина Золтанівна
Гайдош Жужанна Олександрівна
Гегедюш Андріш Ласлович
Долгих Олександра Іванівна
Катона Ніколет Олександрівна
Кіш Єва Олександрівна
Надь Маргарета Бейлівна
Нодь Вікторія Бейлівна
Пал-Дерцені Катерина Бейлівна
Севч Еріка Калманівна
Ур Беттіна Іванівна
Чоповдя Еніке Іштванівна

Випускники спеціальності «Початкова освіта» (диплом бакалавра)

Абрань Вікторія Мікловшівна
Баньои Емеше Золтанівна
Гойдош Брігітта Олександрівна
Зелінська Єва Антонівна
Ковша Тімея Степанівна
Пішпекі Габріелла Федорівна
Поллоі Каталін Дезидерівна з відзнакою
Сеньо Діана Олександрівна
Січ Єва Юріївна
Бардош Вікторія Василівна
Гон Мелінда Адальбертівна
Делеган Клара Дежівна
Ковач Агота Бейлівна
Ковач Олександра Імріївна
Товт Єва Золтанівна

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» (диплом бакалавра)

Баньои Емеше Золтанівна
Зелінська Єва Антонівна
Ковша Тімея Степанівна
Кушнір Вікторія Золтанівна
Лізак Сабіна Тіборівна
Січ Єва Юріївна
Газда Габрієлла Емерихівна
Товт Брігітта Бейлівна
Товт Гойнолка Бейлівна
Фозекош Андріяна Андріївна