A kutatóközpont munkatársainak főbb publikációi

Medvecz Andrea– Soós Kálmán: „Akkoriban ez még igen nagy bűn volt”. Adalékok Magyarország és a kárpátaljai magyar kisebbség kapcsolatának alakulásához (1945-1989). – In: Hatodik Síp, XI. évf. 1999/1-4. 51-57. old.

Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok korai történelmünk megítéléséhez Kárpátalján (ukrán nyelvű tan- és segédkönyvek a honfoglalás és államalapítás koráról).– In: Acta Beregsasiensis, 2000. 1. sz. 122-134. old.

Medvecz Andrea – Soós Kálmán: A honfoglalás és az államalapítás kora a kárpátaljai helytörténetírásban.– In: Hitel. XIV. évfolyam. 2001, szeptember. 56-63. old.

Medvecz Andrea – Soós Kálmán: A honfoglalás és az államalapítás kora a kárpátaljai helytörténetírásban. – In: Magyarország és a Kijevi Ruszj. Ungvár, 2001. 167-178. old.

Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásában (1990-1999). – In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. 307-314. old.

Medvecz Andrea: A magyar nép történetének ábrázolása az Ukrajnában megjelent általános- és középiskolai tankönyvekben. – In: Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. I. évfolyam. 2003. 2. szám. 43-61. old.

Medvecz Andrea: A beregszászi zászlóbontás emlékére. Anno 1703. – In: Sic Itur ad Astra. (Fiatal történészek folyóirata). Hungaria Superior. Tanulmányok egy régió történetéhez. XV. évfolyam. 2003/1. 141-145. old.

Medvecz Andrea: Egy kárpátaljai mélyinterjús felmérés tapasztalatairól. Adalékok a régió magyarsága identitástudatának alakulásához. – In: Acta Beregsasiensis, 2003. 3. szám, III. évfolyam. 97-110. old.

Medvecz Andrea (recenzió): O. Orosz: A hrusevói kolostor és a cirill szláv könyvnyomtatás kezdetei. – In: Klió. 2004/2. 119-122. old.

Medvecz Andrea: Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez. Kárpátaljai történelemkönyvek képe a magyar történelemről. – In: Könyv és nevelés. 2004/2. szám. VI. évfolyam. 29-40. old.

Medvecz Andrea: Kossuth Lajos és kora az ukrán helytörténetírásban. – In: Közös értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Gabóda Béla és Lipcsei Imre. Ungvár, 2004. 137-150. old.

Andreja Medvec: Pokaz isztoricsnih pogyij uhorszkoho narodu v pidrucsnikah isztoriji zahalynooszvitnjih ta szerednjih skil Ukrajini. – In: Mology, oszvita, nauka, kulytura i nacionalyna szamoszvidomiszty: zbirnik materialiv VIII. Vszeukrajinszkoji naukovo-prakticsnoji konferenciji. Kijiv, 12-13 travnya 2005 r.: u 6 t. T. 1. /Aszoc. navcs. zakl. Ukrajini privat. formi vlasznosztyi; Redkol. I.I. Timosenko (vidp. red.) ta in. – Kijiv: Vid-vo Jevropejszkoho un-tu, 2005. 230-233. (А. Медвец: Показ історичних подій угорського народу в підручниках історії загальноосвітніх та середніх шкіл України. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 – 13 травня 2005 р.: У 6 т. Т. 1 / Асоц. навч. закладів України приват. форми власності ; Редкол. І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2005. 230-233.)

Medvecz Andrea – Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásban (1990-1999) – In: Acta Beregsasiensis, 2006/ V. 1. kötet. 7-13. old.

Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (1. rész) – In: Acta Beregsasiensis, 2006/ V. 2. kötet. 100-120. old.

Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás az ukrán nemzet- és államalkotó folyamatokban – In: Kút. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. 2007/4. 66-79. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Ukrajnai történelemtankönyvek képe a magyarokról és a magyar történelemről. – In: A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási Füzetek 14. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Sorozatszerkesztő: Fischer Ferenc, Ormos Mária, Harsányi Iván. A kötet szerk.: Hornyák Árpád, Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009. 385-411. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelem-formálás hatása a nemzetté válás folyamatában. (2. rész) – In: Acta Beregsasiensis, 2009/ VIII. 2. kötet. 17-35. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán diákok magyarságképe. – In: Zempléni Múzsa. Társadalomtudományi és kulturális folyóirat. IX. évfolyam 4. (36.) szám – 2009. tél. 21-30. old.

Bocskor Andrea: Módszertani segédlet a Kultúrtörténet c. tantárgyhoz a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Rákóczi-füzetek LXVIII. PoliPrint Kiadó, Beregszász, 2009. 67 old.

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe (egy kérdőíves felmérés tanulságai). – In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010. Szerk: Soós Kálmán, Orosz Ildikó. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Beregszász, 2010. 5-33. old.

Bocskor Medvecz Andrea: A Rzecz Pospolita és korának képe az ukrajnai történelem tankönyvekben. – In: Acta Beregsasiensis, 2010.

Bocskor Andrea: Ukrán magyarságkép és a magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007). PhD-értekezés, kézirat. Budapest, 2010.

Bocskor Medvecz Andrea: Adalékok a honfoglalás és a magyar államalapítás megítélésének tanulmányozásához (Szemelvények kárpátaljai honismereti művekből). – In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-50. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991-2011). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 200. old.

Bocskor Medvecz Andrea: Magyarország kultúrdiplomáciai kapcsolatai a független Ukrajnával a kétoldalú szerződések tükrében. – In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012. Szerk: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 9-27.

Bocskor Andrea: II. Rákóczi Ferenc és kora a kárpátaljai ukrán helytörténetírásban 1991-től napjainkig. – In:Rákóczinak dicső kora. Tanulmánykötet. Szerk.: Csatáry György. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 193-205.

Andrea Bocskor-Karolina Darcsi: Hungarian Parties in Transcarpathia (Ukraine). In: Minorities studies №15/2013. Ed. By: Győző Cholnoky, Zoltán Kántor, András Ludányi, Eszter Herner-Kovács. 69-81 pp.

Bocskor Medvecz Andrea: A két világháború közötti Magyarország története az ukrajnai történelemtankönyvekben.Könyv és nevelés, XV. évfolyam 2013/3. szám. 121-133.

 

Darcsi Karolina: Ukrajna függetlenedése kárpátaljai perspektívából. In: Köz-Politika, 4. szám április, Századvég Kiadó, Bp., 2003. 39-49. old.

Darcsi Karolina: Az önkormányzatiság problematikája Ukrajnában. In: Köz-Politika, új folyam V, május, Századvég Kiadó, Bp., 2004. 78-84. old.

Darcsi Karolina: Az ukrán önkormányzati rendszer sajátosságai és a kárpátaljai magyarság helyzete. Kárpátalja gazdasági és társadalmi helyzetfeltárása – című konferencia kiadványa, Nyíregyházi Főiskola, 2005.

Darcsi Karolina: Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában. A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. vándorgyűlése és konferenciája, Sopron 2005. november 24-26. Regionális átalakulás a Kárpát-medencében c. kötet, Pécs, 2006. 290-301 old.

Darcsi Karolina: Politikai harcok Kárpátalján Ukrajna függetlenségének időszakában. In: Diákok és Fiatal Kutatók Tudományos Konferenciájának anyagai, I. füzet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kiadványa, Beregszász, 2005. 9-15. old.

Darcsi Karolina – Kovács Miklós: Politológia jegyzet a II. RFKMF hallgatói számára. Poli-Print kft – KMF, Ungvár- Beregszász, 2006.

Darcsi Karolina – Matrunics András: A beregszászi főiskola eddigi végzőseinek szociológiai helyzetfeltárása tekintettel szerepükre és tevékenységükre a kárpátaljai magyar oktatásban. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. VII. évfolyam, 1. kötet, 2008. 15-24 old.

Darcsi Karolina: Politikai szerkezet és közigazgatás XIII. fejezet. – In: A Kárpát-medence régiói, Kárpátalja monográfia. Editor: Baranyi Béla, MTA RKK, Dialóg-Campus, Pécs, 2009. 493-509. old.

Darcsi karolina: A 2006-os Ukrajnai Választások és a Kárpátaljai Magyarság. – In:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, Poli Print, Ungvár, 2010. 63-87. old.

Darcsi Karolina: A kettős állampolgárság kérdése az ukrán sajtóban. In: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012. PoliPrint, Ungvár, 2012. 97-125 p.

Darcsi Karolina: Az ukrán közigazgatás reformjának lehetséges hatásai a kárpátaljai magyar érdekképviseletre. In:„Így maradok meg hírvivőnek – In memoriam Soós Kálmán” Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. PoliPrint, Ungvár, 2012. 75-93 p.

Darcsi Karolina – „A 2012-es ukrajnai parlamenti választások és a kárpátaljai magyarság”. Kisebbségkutatás folyóirat, 2012/4.

Darcsi Karolina – Molnár Gergely : „Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitűdök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében” –http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/pol_felmeres/politikai_felmeres_2012_kutatasi_beszamolo.pdf

Darcsi Karolina: A 2012-es ukrajnai parlamenti választások és a magyar érdekvédelem”.Magyar kisebbség, Nemzetpolitikai szemle, Kolozsvár, Új sorozat, XVIII. évfolyam – 2013/2. (68.) szám – Választói magatartás, etnikai mozgósítás.

Darcsi Karolina: „Az ukrán választási rendszer változásainak hatása a kárpátaljai magyar érdekképviselet lehetőségeire.” In: Pro Minoritate folyóirat 2013, nyár. / http://www.prominoritate.hu/

Darcsi Karolina: Ukrajna társadalmi helyzete az elmúlt 20 évben és napjainkban; Kárpátalja társadalmi helyzete és tendenciái. In.: Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve. KMVSZ, 2013, Beregszász. http://www.crbnet.eu/Hirek-1/775-Jelenunk-a-jovonk-kezdete.

 

Dobos Sándor: A Kárpátaljai Állami Levéltár forrásanyagai Beregszász utcaneveinek első hiteles említéseiről. In: Együtt, 2010/1. sz., Ungvár, 103-111. old.

Dobos Sándor: Bereg vármegye főispánjának fondja Beregszász XVIII. századi utcaneveiről. In: Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2010/IX. évfolyam, 1. kötet, 165-170. old.

Dobos Sándor: Levéltári források Beregszász természetes és első mesterséges utcaneveiről. In: Acta Beregsasiensis, Beregszász, 2011/X. évfolyam, 1. kötet 113-127.

Dobos Sándor: Beregszász története a helyi historiográfiában. In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. PoliPrint, Ungvár, 2012. 27-42. old.

Dobos Sándor: Helységnévváltozások Kárpátalján, a területén végbe ment hatalomváltások tükrében. In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. PoliPrint, Ungvár, 2012. 93-108. old.

Dobos Sándor: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára (recenzió). In: Acta Academiae Beregsasiensis, Beregszász, 2012. 231-234. old.

DOBOS SÁNDOR: Helységnévváltozások Kárpátalja területén (1898–2010). In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Studia Folkloristica et Ethnographica 57. Szerk.: Bartha Elek, Forisek Péter. Debrecen, 2013. 85-103. old.

 

Molnár D. Erzsébet: A donbászi munkaszolgálat. Adalékok a szovjet rendszer Kárpátalján érvényesülő nemzetiségpolitikájához. In: Közpolitika, Századvég, 2003. február, 56-60.old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok Kárpátalja legújabb kori történetéhez. In: Közoktatás, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2003. december, 14-18. old.

Molnár D. Erzsébet: Adalékok a nemzetiségpolitika alakulásához Kárpátalján (1947-1952). A donbászi munkatáborok résztvevőinek visszaemlékezéseiből. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos közleményei, Beregszász, 2003, 82-97. old.

Molnár D. Erzsébet: Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005, 5-9. old.

Molnár D. Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján  a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947-1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In: Kárpátalja, Társadalomtudományi tanulmányok, szerk.: Beregszászi Anikó, Papp Richárd, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005. 86-101. old.

Молнар Д. Єлизавета: З історії розбудові радянської системи на Закарпаття (1944-53). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. 290-293., м. Київ: Видавництво Європейського Університету, 2005.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. In: Állam és nemzet a XIX-XX. században. Szerk.: Bodnár E. – Demeter G., Debrecen 2006, Egyetemi Kiadó, 126-135. old.

Molnár D. Erzsébet – Tóth Zsuzsa: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról donbászi kényszermunkára. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk származásunk volt…”. Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944-45-1955. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt., Pécs, 2009.

Molnár D. Erzsébet – Bakura Sándor – Dupka György – Kovács Elemér – Kovács Erzsébet –Tóth Zsuzsanna: „Otthon a könny is édes” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009.

Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010, 47-63. old.

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, Poli Print, Ungvár, 2010. 33-47. old.

Molnár D. Erzsébet: A szovjet rendszer kiépítésének korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. In: MEDIÁRIUM (kommunikáció-egyház-társadalom), a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, Debrecen, 2011. V. évf. 3 sz. 42-60. old.

Molnár D. Erzsébet: A „malenykij robot”-ra elhurcolt felső-Tisza-vidéki magyarok (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. Poli Print, Ungvár, 2012. 43-59. old.

Molnár D. Erzsébet: „Embert aszaló intézet Szolyván”. Deportálások a Nagyszőlősi járásból a szovjet rendszer kiépítésének idején (egy felmérés tükrében). In: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Bocskor Andrea, Dobos Sándor. Poli Print, Ungvár, 2012. 59-71. old.

Molnár D. Erzsébet: A polgári lakosság Magyarországról és a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról történő kényszermunkára hurcolásának összehasonlító elemzése. In: „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Poli Print, Ungvár, 2012. 132-145. old.

Molnár D. Erzsébet: Recenzió: Brenzovics László: Nemzetiségpolitika a visszacsatolt Kárpátalján. In: Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2012, XI. évfolyam, 1. kötet, 153-156.

Molnár D. Erzsébet: Recenzió:Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. In: Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2013, XII. évfolyam, 2. kötet, 83-87.

 

Molnár Eleonóra: Egyházi tehetséggondozás Kárpátalján. A Kárpátaljai Református Líceumok létrejöttének története (1993-2003). Közoktatás, Beregszász, 2003/2-3.

Molnár Eleonóra: Kárpátaljai Református Líceumok a statisztikai adatok tükrében. Közoktatás, Beregszász, 2003/4-5.

Molnár Eleonóra: A Kárpátaljai Református Líceumok egy empirikus vizsgálat tükrében. Közoktatás, Beregszász, 2004. augusztus

Molnár Eleonóra: Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján. Educatio, XV. évf. 2.szám, 2006 – Nyár, 425-433. old.

Molnár Eleonóra: Törésvonalak a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomban. Regio, 2006/1, 175-197. old.

Molnár Eleonóra: Mark Bray: Tradíció és megújulás – a World Conuncil of Comparative Education Sociaties szerepe. In: Mark Bray (szerk.) 2006: Összehasonlító pedagógia, Bp., Magyar Pedagógiai Társaság, 12-25. old. – fordítás

Molnár Eleonóra: A kisebbségfogalom tipológiája és a kisebbségi oktatás lehetőségei. In: Orosz Ildikó (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. Poliprint, Ungvár, 2007. 93-120. old.

Molnár Eleonóra: Characteristics of Ethnic Hungarian Teachers in the Transcarpathian Region of Ukraine. In Edit Révay – Miklós Tomka (szerk.): Church and Religious Life In Post-Communist Societies. Budapest – Piliscsaba, 2007. 287-299. p. /Pázmány Társadalomtudomány 7.

Molnár Eleonóra: Kárpát Panel – Kárpátalja. Gyorsjelentés 2007. In Papp Z. Attila – Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2007. 185-243. old. – társszerző Orosz Ildikó

Molnár Eleonóra: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei Kárpátalján. Educatio, XVII. évf. 1. szám, 2008 – Tavasz, 143-158. p. – társszerző Orosz Ildikó

Molnár Eleonóra: The Conditions of Functioning of Denominational Educational Institutions in Ukraine (Transcarpathia). In Pusztai Gabriella (szerk.): Education and Church in Central- and Eastern-Europe at first Glance. CHERD, Debrecen 2008, 84-99. old.

Molnár Eleonóra: Чи значить засвоєння державної мови втрату національної ідентичності? In Вісник прикарпатського університету. Педагогіка випуск XVII – XVIII. Івано-Франківськ 2008, 10-18. old.

Molnár Eleonóra: Що впливає на вибір мови навчання – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогія і психологія . – збірник статей. – Ялта:РВВКГУ; – 2008.вип.19.ч.1.ст196-204. – társszerző Balogh Lívia

Molnár Eleonóra: A kisebbségi érdekérvényesítésben szerepet vállalnak vagy szerephez jutnak a felekezeti iskolák? In Gabóda Béla – Lipcsei Imre (szerk.): Közös gondolatok. PoliPrint, Ungvár 2009, 196-212. old.

Molnár Eleonóra: Oktatásügy Határon. KMKSZ, Ungvár, 2009. tanulmánykötet – társszerző Orosz Ildikó.

 

Orosz Ildikó: Non Scholae, sed vitae… A kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás helyzete 1944 után. Hatodik Síp, 2. sz. Ungvár-Budapest, 1992. 52-63.

Orosz Ildikó: A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás távlati fejlesztésének lehetőségei. Kárpátaljai Szemle, 5. szám: 8-9., 1994.

Orosz Ildikó: Magánvélemény (Gondolatok egy újságcikk és egy „válóper” kapcsán) Kárpátaljai Szemle, 7. szám: 13-14., 1994.

Orosz Ildikó: Az elvetett mag megfogant… (A KMPSZ III. közgyűlésén 1994. november 12-én elhangzott beszámoló). Közoktatás 1995/1. 4-6.

Orosz Ildikó: Terveink jogosak és reálisak (1995. július 27. A debreceni nagytemplomban tartott nagygyűlésen elhangzott beszéd) Kárpátaljai Szemle, 8-9. szám, 23., 1995.

Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás esélyei Kárpátalján (Dokumentumgyűjtemény). Intermix, Ungvár-Budapest, 1995.

Orosz Ildikó: Kiművelt emberfőket. Közoktatás 1997/2. 5-6.

Orosz Ildikó: Esettanulmány a Kárpátaljai magyar tanárképző főiskola születéséről. Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. Acta Pedagogica Debrecina, Debrecen, 1997.

Orosz Ildikó: A társadalmi szervezetek szerepe az államalkotó folyamatok stabilizálásának biztosításában a közoktatás szemszögéből. Közoktatás 1998/1. 3-4.

Orosz Ildikó: Anyanyelvről, oktatásról egy koncepciótervezet kapcsán. Közoktatás 1998/2. 3-5.

Orosz Ildikó: Kisebbségi oktatás Kárpátalján. Nyelvünk és kultúránk 106. szám, 1999. 61-77. old.

Orosz Ildikó–Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia. Tinta Publisher, Budapest, 1999.

Orosz Ildikó–Csernicskó István: A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2000.

Orosz Ildikó–Beregszászi Anikó–Csernicskó István: Nyelv – oktatás – politika. Helyzetkép a kárpátaljai magyar oktatásról. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2001.

Orosz Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. (Kárpátaljai helyzetkép). Budapest, Regio 2001/4, 159-180. old.

Orosz Ildikó: Nyelvoktatás – kinek, mikor, hogyan? Poliprint, Ungvár, 2004.

Orosz Ildikó: A magyar tudományos utánpótlás helyzete Kárpátalján 2003-ban. Debreceni Szemle – 2004/3.

Orosz Ildikó: Az ukrán a mi második anyanyelvünk? In: Sült galamb? (Magyar egyetemi tannyelvpolitika). Szerk.: Kontra Miklós. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2005. 171-182.

Orosz Ildikó: A magyar nyelvű felsőoktatás jelentősége a kárpátaljai magyarok számára. In: Régió és oktatás Európai dimenziói. Szerk.: Pusztai Gabriella. Doktoranduszok Kiss árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 2005. 42-51.

Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999). Poliptint-KMF, Ungvár-Beregszász, 2005.

Orosz Ildikó–Csernicskó István–Soós Kálmán–Brenzovics László–Gabóda Béla: A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei. In: Regio – Kisebbség, politika, társadalom. 16. évf., 2. sz./2005. 27-56. old.

Orosz Ildikó: Akkreditáció Ukrajnában. In: Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában. Szerk.: Kozma Tamás és Rébay Magdolna. Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006. 143-158.

Orosz Ildikó: A KMTF hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Szerk.: Orosz Ildikó. PoliPrint-KMF , Ungvár-Beregszász, 2006. 113-156.

Orosz Ildikó: A magyarországi támogatások hasznosulásának vizsgálata Kárpátalján a többségi és kisebbségi lakosság körében. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Szerk.: Orosz Ildikó. PoliPrint-KMF, Ungvár- Beregszász, 2006. 297-306.

Orosz Ildikó: Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. In: Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Szerk.: Orosz Ildikó. PoliPrint-KMF, Ungvár- Beregszász, 2006. 297-306.

Orosz Ildikó: A függetlenségtől a narancsos forradalomig. A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajnában (1991-2005). Poli Print, Ungvár, 2007.

Orosz Ildikó: Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza vidéki magyarok anyanyelvi oktatási helyzete egy kutatás tükrében. PoliPint, Ungvár, 2007.

Orosz Ildikó: A kárpátaljai magyarok és oktatási helyzetük sajátosságai egy felmérés tükrében 2007-ben. Acta Beregsasiensis, VI. évfolyam, 1. kötet, 2007.

Orosz Ildikó: Bolognai rendszer – balkáni módszer. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. Században. Szerk.: Karmacsi Zoltán és Márku Anita. Poliprint, Ungvár, 2009. 129-140.

Orosz Ildikó: A bolognai folyamat integráló vagy kirekesztő? In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma tamás 70. születésnapjára, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009.

Orosz Ildikó: Kulturális örökség. In: Kárpátalja, MTA RGK, Pécs-Budapest, 2009. 354-386.

Orosz Ildikó: Oktatás, képzés. In: Kárpátalja, MTA RGK, Pécs-Budapest, 2009. 421-450.

Orosz Ildikó: Az anyanyelvű felsőoktatás Ukrajnában – Zsákutca vagy perspektíva. In: Általános kérdések – (anya)nyelvi oktatás, Fórum Könyvkiadó, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidék-Szabadka, 2009. 180-187.

Orosz Ildikó: A kárpátaljai magyar felnőttképzés rendszere. In: Oktatásügy határon. Szerk: Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra. KMKSZ, Ungvár, 2009. 23-37.

Orosz Ildikó–Molnár Eleonóra: Adalékok a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához (2007). In: Oktatásügy határon. Szerk: Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra. KMKSZ, Ungvár, 2009. 9-22.

Orosz Ildikó–Molnár Eleonóra: Karrierutak vagy parkolópályák? Frissdiplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igények háttere. In: Oktatásügy határon. Szerk: Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra. KMKSZ, Ungvár, 2009. 41-90.

Orosz Ildikó: Забезпечення розвитку освіти, культури, збереження національно-культурних традицій представників національних меншин в Закарпатський області. In: Oktatásügy határon. Szerk: Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra. KMKSZ, Ungvár, 2009. 169-194.

Orosz Ildikó: Педагогічний аспект оцінювання знань учнів національних шкіл у системі незалежного тестування. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ – 2010 (До 90-річчя з дня народження професора Щ.Ф. Семеновича), м. Черкаси, 2010.

Orosz Ildikó: A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991-2010). In: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, Beregszász, 2010. 87-137.

Orosz Ildikó: Щодо розвитку угорської мови, культури та освіти на Закарпатті у контексті положень Протоколів Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин (1993-2010 роки). In: Матеріали міжнародного круглого столу 26-27 січня 2011 року, м. Ужгород, Закарпатська область, Ужгород 2011.

Orosz Ildikó: Стан освіти угорськомовного населення  Рахівського району Закарпатської області. Вісник Прикарпатського університету. Педагогікаю Випуск ХХХУІІІ, Фвано-Франківськ, 2011 р., ст. 139

Orosz Ildikó: Két évtized távlatából. Poliprint, Ungvár, 2012.