Бібліотека ім. Опацоі Чере Яноша

Свою роботу бібліотека розпочала у 1994-ому році, коли Ніредьгазький педагогічний інститут ім. Дердьа Бешенеї – на прохання фонду «За Закарпатський угорський інститут» – започаткував угорськомовну вищу освітницьку діяльність на Закарпатті своїм філіалом. Перші книги та періодичні видання ми отримали від засновників (фонду «За Закарпатський угорський інститут», Закарпатського угорського педагогічного товариства та Товариства закарпатської угорської культури). Бібліотека функціонувала в трьох залах першого поверху приміщення, орендованого від Берегівської реформатської церкви.

Закарпатський угорський інститут у 1996-ому році став самостійним вищим навчальним закладом і до цього часу в бібліотеці вже працювали відділи абонемента і читального залу. У цей час із-за нестачі місця бібліотека працювала системою вільного доступу читача до книжкових полиць. Внаслідок динамічного зростання кількості студентів на 2002-ий рік три зали бібліотеки виявились тісними як для читання літератури в читальному залі, так і для розміщення нового поповнення бібліотечного фонду. На вирішення цих проблем в межах тогочасного приміщення інституту вже не було раціональних можливостей.

Важливий якісний вплив на роботу бібліотеки надало рішення, прийняте Берегівською місцевою радою у 2002-му році про передачу у власність інституту будинок колишнього судочинства Березького округу. Розміри цієї будівлі забезпечили модернізацію структури бібліотеки.

Вже давно заплановані роботи по переобладнанню бібліотеки розпочалися 1 лютого 2005 року і закінчилися у середині вересня цього ж року. Майже одночасно із завершенням робіт по переміщенню бібліотечного фонду у нове приміщення, на основі рішення Вченої Ради Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Раковці ІІ у вересні 2005 року бібліотека отримала назву «Опацої Чере Янош». Урочисте свято офіційного надання імені відбулося 27 жовтня 2005 року.

Бібліотека ім. Опацоі Чере Яноша Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II (далі – бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом та складовою частиною інформаційного центру Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II (далі – ЗУІ), який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науково-дослідницький процес ЗУІ. Так як ЗУІ – це вищий навчальний заклад України недержавної форми власності, його бібліотека належить до категорії обмежених публічних бібліотек. Статус бібліотеки насамперед визначається Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та статутом і правилами внутрішнього розпорядку ЗУІ. Бібліотека діє на підставі „Положення про наукову бібліотеку ЗУІ”, що затверджується ректором вищого навчального закладу.

На даний час бібліотека розміщена на третьому поверсі відновленої будівлі колишнього судочинства Березького округу. Для відновлення приміщень будівлі надали фінансову підтримку обласні ради і місцеві органи самоврядування Угорщини, на честь яких були названі окремі приміщення. Центральний читальний зал отримав назву «Ваш медье», однієї з областей Угорщини, відділ абоненту підручників та наукової літератури – «Папо» (місто в Угорщині), відділ абоненту художньої літератури – «Бейкешчобо» (місто в Угорщині), а спеціальній фонд та рукописний відділ розташований в аудиторії «Ноград медье», а відділ періодики і мультимедійного фонду в будинку фахового коледжа ЗУІ, кабинет №104. Закупівлю бібліотечного обладнання профінансував Фонд Опацої. Здійсненню і розширенню бібліотечного фонду сприяли багато юридичних і фізичних осіб.

Загальна площа приміщень бібліотек – 580,20 м2.

Загальних сидячих місць в бібліотеці – 137, по відділам:

 • Центральний читальний зал = 78
 • Відділ абонемента художньої літератури = 9
 • Зал періодики та відділ мультимедійних документів= 42
 • Рукописний відділ = 8

Зараз бібліотека нараховує три основні відділи:

 • відділ обробки документів і роботи по репозитарії та дигиталізації,
 • відділ рукописів,
 • відділ обслуговування:
  • сектор читальних залів;
  • сектор абонементів.

До послуг користувачів маємо:

 • 2 читальні зали: Центральний читальний зал та Зал періодики та відділ мультимедійних документів,
 • 2 абонементів: Абонемент наукової та учбової літератури та Абонемент художньої літератури.

Режим роботи бібліотеки (за київським часом)

Відділ Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
Центральний читальний зал 9:00–18:00 9:00–18:00 9:00–18:00 9:00–18:00 9:00–17:00
Абонемент наукової та учбової літератури 9:00–17:00 зачинено 9:00–17:00 9:00–17:00 9:00–17:00
Відділ абонемента художньої літератури 9:00–17:00 9:00–17:00 9:00–17:00 зачинено 9:00–17:00
Зал періодики та відділ мультимедійних документів 9:00–18:00 9:00–18:00 зачинено 9:00–18:00 9:00–17:00
Рукописний відділ зачинено зачинено зачинено 11:00–16:00 зачинено

Бібліотека передплачує 30 назв періодичних видань України.

Перелік газет і журналів
передплачений на ІI. півріччя 2023 р.
Бібліотека ім. Опацоі Чере Яноша

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ

PDF Download

Бібліотека має свою електронну бібліотеку з завантаженням на 1040 одиниць. Йде розроблення нової структури електронної бібліотеки, яка постійно поповнюється новими виданнями. Видання в електронній формі доступні користувачам не тільки в бібліотеці, а і в локальній комп’ютерній мережі, тобто у комп’ютерних класах та на кафедрах, а за потребою і дистанційно. Згідно із ст. 22 Закону України «Про авторське право и суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси електронної бібліотеки розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умов обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів.

У бібліотеці створена локальна комп’ютерна мережа, доступ до Iнтернет-ресурсів для читачів надається у двох читальних залах на 22-х персональних компютерах. У локальній комп’ютерній мережи читачам доступні 27-і цифрові бази даних.

Загальна кількість фонду становить 140 223 примірників та носіїв інформації (за даних від 20.12.2021 р.). Повний обсяг книжкового фонда бібліотеки каталогізований та доступний через пошукову форму сайта ЗУІ (каталог бібліотеки). Бібліотека з перших часів його заснування веде систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією (УДК).

Статистичні дані про бібліотечний фонд ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ
станом на 31-го серпня 2023 року

 

Види видань

Кількість примірників

Загальний фонд Інформаційно-документий ресурс 140 223
Із них Книги 82 616
Періодичні видання 44 609
Неопублікованих документів
(рукописі)
3 765
Аудіовізуальні носії 3 030
Із загального кількості книг Спеціальна література 45 498
Художня література 16 454
Підручники 17 629
Спеціальна колекція 2 798
Електронний контент Електронні публікації доступни на інтранеті (Calibre ebook management) 1 241
Публікації в Репозитарії ЗУІ 2 165
Кількість регістрованих читачів 794