Відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. В своїй діяльності відділ кадрів керується Кодексом законів про працю України, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Основними завданнями відділу кадрів є наступні види робіт:

 • організація обліку особового складу кафедр та підрозділів ЗУІ; 
 • здійснення необхідних заходів щодо захисту персональних даних всіх працівників  у процесі проведення кадрової роботи ЗУІ;
 • ведення особових справ науково-педагогічних працівників та інших  працівник ЗУІ, внесення до них змін пов’язаних з їх  трудовою діяльністю;
 • оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників та працівників підрозділів;
 • оформлення документів при прийомі, переведенні, переміщенні та звільненні працівників, надання працівникам необхідних довідок;
 • забезпечення ведення обліку і звітності з особового складу, ведення обліку наказів керівництва з основної діяльності, особового складу, про відпустки, про відрядження; 
 • засвідчення копій документів, засвідчення підписів науково-педагогічних працівників ЗУІ;
 • внесення даних науково-педагогічних працівників до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
 • заповнення, зберігання та видача трудових книжок;
 • оформлення і видача витягів з трудових книжок працівникам про трудовий стаж;
 • надсилання відомостей про трудові відносини працівників  до Пенсійного Фонду України;
 • формування та передача документів до архіву.

Контакти:

 • Адреса: 90202 м. Берегове, пл. Кошута 6. кабінет № 417.
 • Телефон: 050 91 44 300
 • Електронна адреса: hr@kmf.org.ua

Документи: