Відділ охорони праці і техніки безпеки

Короткий опис відділу охорони праці і техніки безпеки

Згідно з Законом України «Про охорони праці» в Інституті створений відділ охорони праці і техніки безпеки для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям працівників та учасників освітнього  процесу.

Основна мета

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншими випадками загрози життю або здоров’ю працівників та учасників освітнього процесу.

Контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорони праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в інституті.

Інформування та надання роз’яснення працівникам та учасникам освітнього процесу інституту з питань охорони праці.

Основні функції відділу охорони праці і техніки безпеки

Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

Складає разом з структурними підрозділами інституту комплексні заходи, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорони праці» у колективному договорі.

Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

Організовує:

 • перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для інституту.

Контролює:

 • дотримання чинного законодавства про працю, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;
 • виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;
 • своєчасне проведення навчання та інструктажів для працівників, 
 • надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;
 • використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством;
 • проходження попереднього (до прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі;

Документи:

Контакти:

 • Начальник відділу: Масляник Василь Васильович
 • E-mail: masljanik.vasil@kmf.org.ua
 • Тел.: +380956825071
 • Адреса: пл. Кошута 6, м. Берегове, 90202 Україна, 445 кабінет