Науково-дослідний центр імені Легоцькі Тіводора

Контакти: Науково-дослідний центр імені Тіводора Легоцькі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II
Адреса: 90200 Берегово, площа Кошута, 6.
Факс / Телефон: +380 3141 23462 (ячейка 123)
e-mail:  lti@kmf.uz.ualehoczky.intezet@kmf.uz.ua
Веб-сайт: lehoczkyintezet.uz.ua

Науково-дослідна установа – Центр імені Тіводора Легоцькі – була створена 1999 року на базі інституту. Першочерговим завданням створення такої установи було координувати та сприяти здійсненню угорськомовних досліджень у сфері суспільних та гуманітарних наук на Закарпатті, організовувати нові напрямки досліджень, виховувати молоду генерацію науковців та допомагати їм у їхній роботі. Діяльність установи забезпечують Академія наук Угорщини (АНУ) та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.

Основні теми досліджень:

 • Безперервний моніторинг ситуації в галузі освіти на Закарпатті та в Україні
 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання на Закарпатті
 • Дослідження адміністративно-територіального устрою Закарпаття
 • Дослідження населення Закарпаття
 • Антиугорські акції в Україні 2014–2021
 • Медіаспоживання закарпатських угорців
 • Дослідження зміни назв населених пунктів Закарпаття
 • Дослідження радянізації Закарпаття
 • Дослідження епоха Ракоці на Закарпатті
 • Історико-краєзнавчі дослідження на Закарпатті

Наші дослідження здійснюються в таких сферах:

 • Соціологічні науки
 • Педагогічні науки
 • Політологічні науки
 • Суспільні науки
 • Історичні науки
 • Етнографічні та культурно-антропологічні науки
 • Мультидисциплінарні гуманітарні науки

Дослідницькі проекти Центру імені Тіводора Легоцькі до 2007 року:

 • Угорська молодь у Карпатському басейні
 • Наміри щодо подальшого навчання серед учнів закарпатських шкіл з угорською мовою навчання
 • Ситуація з вихованням закарпатських угорців рідною мовою і вибір доцільної методики освіти рідною мовою
 • Уявлення про Угорщину серед закарпатських угорців
 • Угорці в Україні
 • Заклади Закарпаття, що займаються розвитком талантів
 • Можливості утворення угорськомовного освітньо-дослідницького простору в Карпатському басейні
 • Кар’єрні можливості чи місця для парковки? Кар’єра випускників ВНЗ, тенденції міграції, потреби у перекваліфікації у Карпатському басейні

У співробітництві з іншими науково-дослідними установами наш центр брав участь у таких дослідницьких програмах:
Аналіз ефективності системи освіти закордонних угорців у світлі потреб ринку праці

Система післядипломної освіти угорців Карпатського басейну

Програма EUDIMENSIONS (димензії європейського добросусідства: утворення політичних союзів, практика міжкордонного співробітництва). Програма виконувалася спільно з Центром регіональних наукових досліджень Наукового університету м. Пейч.

Дослідницькі програми Науково-дослідного центру імені Тіводора Легоцькі:
Уявлення про угорців в учнів українських шкіл Закарпаття (на основі анкетного опитування). Метою дослідження було виявити, якими є знання та уявлення про угорців серед учнів закарпатських шкіл з українською або з української та угорською мовами навчання.

Програма «Історія Закарпаття ХХ століття у спогадах очевидців» Мета програми: підготувати широку базу даних (анкети та інтерв’ю), основу якої будуть складати спогади очевидців, що пережили репресії  проти угорців в сталінську епоху.

Розвиток угорського книгодрукування на Закарпатті від зміни режиму до наших днів. Мета програми: дослідити становище угорського наукового книговидавництва на Закарпатті, скласти бібліографію.

Культура поховань на Закарпатті. Мета програми: реєстрування даних, що стосуються цвинтарів (у першу чергу тих, що пов’язані з угорцями) регіону та окреслення сучасної ситуації.

Індивідуальні дослідницькі програми постійних співробітників центру:
Розвиток угорсько-угорських зв’язків. Дослідження проведене на основі  анкетування студентів денного відділення Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Мета дослідження – аналіз системи зв’язків Угорщини та закарпатської угорської громади
Примусові роботи на Донбасі. Дослідження проведене на основі анкетування для виявлення невідомих фактів про події 1947-1952 років, коли на примусові роботи до Донбасу було вивезено угорців чоловіків військовозобов’язаного віку.
Освітні заклади на Закарпатті, що утримуються церквою. Мета дослідження: дати характеристику загальноосвітнім навчальним закладам Закарпаття, що утримуються церквою, дослідити історію їх створення, умови діяльності та фінансування, досягнуті результати і на основі цього аналізу зробити висновок про їх ефективність.
Участь і можливості закарпатських угорців в системі українського місцевого самоврядування. Мета дослідження: з’ясувати політичні та організаційні особливості місцевого політикуму, його матеріальної основи, виявити особливості системи, проаналізувати склад та роботу депутатського корпусу органів місцевого самоврядування на Закарпатті, зокрема депутатів угорської національності.

Головні заходи, організовані Центром імені Тіводора Легоцькі:

 • 2006: науковий симпозіум «Маленький робот» і закарпатські угорці
 • 2004: наукова конференція «60 років з часу репресій проти закарпатських угорців-чоловіків»
 • 2003: наукова конференція «В пам’ять підняття прапору в Берегові 1703 року»
 • 2001: наукова конференція «Конференція Еде Егана»
 • 2000: наукова конференція «Викладання історії угорського народу в Карпатському басейні»
 • 2000: наукова конференція «Велика Добронь»
 • 2000: наукова конференція «Угорський мілленіум. Угорська держава та Київська Русь у IX–XIII століттях»

Інша діяльність:
Співробітники нашої установи є викладачами кафедри педагогіки та психології, а також кафедри історії й суспільних наук Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці. Таким чином, результати їхньої науково-дослідницької діяльності можуть бути застосовані і на практиці у процесі педагогічної діяльності. Крім того, працівники установи вже роками організовують і проводять літні курси для педагогів. Тези своїх досліджень співробітники центру апробують на численних вітчизняних, угорських та міжнародних конференціях.

Публікації наших співробітників, крім журналів «Közoktatás» (фахове видання Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства) та «Acta Beregsasiensis», з’являлися у таких виданнях:

 • Orosz Ildikó: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989–1999), PoliPrint Kft. – KMF, Ungvár–Beregszász, 2006 Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján. Szerk.: Orosz Ildikó. PoliPrint Kft. – KMF, Ungvár–Beregszász, 2006
 • Svetkó Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. Állam és nemzet a XIX–XX. században. Szerk.: Bodnár E.–Demeter G., Debrecen 2006, Egyetemi Kiadó, 126–135. o.
 • Molnár Eleonóra: Törésvonalak a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomban. In: Regio, 2006/1. 175–197 o.
 • Molnár Eleonóra: Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján. In.: Educatio, XV. évf. 2.szám, 2006 – Nyár, 425–433. o.
 • Molnár Eleonóra: Tradíció és megújulás – a World Conuncil of Comparative Education Sociaties szerepe. In: Mark Bray (szerk.) 2006: Összehasonlító pedagógia, Bp., Magyar Pedagógiai Társaság, fordítás
 • Soós Kálmán: Tudományos könyvkiadás Kárpátalján a rendszerváltástól napjainkig (1985–2005). In.: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Nostra Tempora 12. Szerk.: Tóth Károly. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja–Dunaszerdahely, 2005. 11–35. o.
 • Svetkó Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947–1952). a donbászi munkatáborokba elhorcoltak visszaemlékezései alapján. Kárpátalja, Társadalomtudományi tanulmányok, szerk.: Beregszászi Anikó, Papp Richárd, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2005. 86–101. o.
 • Medvecz Andrea: Zobrazsennja isztoricsnih pogyij uhorszkoho narodu v pidrucsnikah isztoriji zahalynooszvitnjih ta szerednjih skil Ukrajini. In: Mology, oszvita, nauka, kulytura i nacionalyna szamoszvidomiszty. Zbirnik materialiv VIII. Vszeukrajinszkoji naukovo-prakticsnoji konferenciji. Kijiv, 2005.
 • Darcsi Karolina: Az önkormányzatiság problematikája Ukrajnában. Köz-Politika, 2004. 5. szám, május, Századvég Kiadó
 • Medvecz Andrea: Adalékok az ukrán magyarságkép kérdéséhez. Kárpátaljai történelemkönyvek képe a magyar történelemről. In: Könyv és nevelés. 2004/2. szám. VI. évfolyam. 29–40. o.
 • Medvecz Andrea: Kossuth Lajos és kora az ukrán helytörténetírásban. In: Közös értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Gabóda Béla és Lipcsei Imre. Ungvár, 2004. 137–150. o.
 • Gönczi Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a 20. század elején. PhD-disszertáció. Pécs, 2004.
 • Csatáry György: Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ung vármegyében. KMKSZ, Ungvár, 2004
 • Darcsi Karolina: Ukrajna függetlenedése kárpátaljai perspektívából. Köz-Politika, 2003. 4. szám április, Századvég Kiadó
 • Medvecz Andrea–Soós Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferenc és kora megítéléséhez a régió ukrán helytörténetírásában. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. 307–314. o.
 • Medvecz Andrea: A magyar nép történetének ábrázolása az Ukrajnában megjelent általános és középiskolai tankönyvekben. In. KÚT. Az ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kiadványa. I. évfolyam. 2003. 2. szám. 43–61. o.