Навчально-консультаційний центр

Підготовчі курси
Твоє майбутнє починається в нас, але напрям обираєш ти сам!

Починаючи з 2006/2007 навчального року, в Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, організовуються підготовчі курси з усіх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. На курсах викладачі також інформують слухачів про вимоги та умови проведення зовнішнього тестування. Підготовка слухачів спрямована на виявлена та розвиток їхніх здібностей, а також на отримання високого рівня знань.
Мета підготовчих курсів – дати можливість учням порівняти свої знання з однолітками з інших навчальних закладів, освоїти методику підготовки до іспитів, ознайомити із вимогами ЗНО, дати знання із конкретних навчальних предметів, навчити систематизувати матеріал, що виноситься на тестування, напрактикуватися у вирішенні тестових завдань, що загалом дасть можливість успішно підготуватися до майбутніх іспитів.

Систематизуючи на заняттях навчальний матеріал середньої школи, ми допомагаємо слухачам курсів розширити їхні знання, розвивати свої комунікаційні здібності, самостійно мислити, бути готовим до тривалої роботи.
Консультації допомагають також тим, хто вже спробував вступити до вищих навчальних закладів, але невдало. Курси дають спеціальні та тематичні знання з обраних предметів.

Викладачі, що ведуть підготовчі курси, спрямовують свої зусилля на розвиток умінь і навичок слухачів, готують їх до вирішення різнотипних завдань, пропонують усні та письмові вправи, а також завдання з комунікації. Підготовчі курси складаються із значної кількості годин, а навчання відбувається у невеликих групах, що забезпечує можливість постійного контакту з викладачем, систематичного опитування та оцінювання і вимагає відвідування занять і підготовки вдома.

В інституті діють підготовчі курси з таких навчальних предметів:
Англійська мова
Українська мова і література
Математика
Історія
Географія
Біологія

Мовні курси

Ми живемо в умовах глобалізованого світу, де для кар’єрного зросту, здобуття якісної вищої освіти, отримання кращої роботи необхідне знання іноземних мов. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, починаючи з 2002/2003 навчального року, щороку оголошує мовні курси з англійської, німецької, французької, української, угорської мов. Для участі в курсах не потрібне виконання якихось додаткових умов, а графік проведення занять складається з урахуванням наявності вільного часу слухачів.  Заняття проводяться у групах чисельністю максимум 10 осіб. Навчанням керують викладачі кафедри філології нашого інституту. На початку курсів слухачі беруть участь в рейтинговому оцінюванні знань, що дозволяє розділити їх на групи різних рівнів. На заняттях вони знайомляться з основами граматики, вчаться розмовляти, звертають увагу на вимову та інтонацію. Основу навчального матеріалу складають найважливіші граматичні правила, збагачення словникового запасу, вміння будувати речення тощо.
Після закінчення мовних курсів студенти отримують диплом, виданий двома мовами (угорська-українська). Багато хто зі студентів, що закінчили наші курси, складають мовний іспит у Ніредьгазі. Слухачі, що відвідували курси англійської мови, мають можливість також отримати свідоцтво європейського зразка про складання мовного іспиту.

Двічі на рік інститут оголошує набір на такі мовні курси:
Англійська мова – початковий рівень – 60 годин
Англійська мова – середній рівень – 60 годин
Українська мова – початковий рівень – 60 годин
Українська мова – середній рівень – 60 годин
Французька мова – початковий рівень – 60 годин
Французька мова – середній рівень – 60 годин
Німецька мова – початковий рівень – 60 годин
Німецька мова – середній рівень – 60 годин
Угорська мова – початковий рівень – 60 годин
Угорська мова – середній рівень – 60 годин

Курси інформатики
Щороку, починаючи з 1999/2000 навчального року, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує курси оператора комп’ютера на здобуття сертифіката ECDL. Це були перші такі курси на Закарпатті, випускники яких отримували визнані в Європі сертифікати. На перших порах, коли учасники курсів мали тільки мінімальні знання, обсяг навчання складав 500 годин, однак на сьогодні, коли більшість бажаючих взяти участь у курсах вже володіють початковими знаннями з володіння комп’ютером, кількість годин скоротилася до 300.
Для отримання сертифіката ECDL необхідно успішно скласти іспити з таких розділів інформатики:
– Основи IT
– Операційні системи
– Редагування текстових файлів
– Робота з таблицями
– Робота з базами даних
– Презентація
– Інформаційні мережі

Крім курсів ECDL, в інституті діють й інші курси з інформатики різного рівня складності. Інші види навчання
З 2008 року ЗУІ спільно з мережею підготовчих курсів «Паннон Форраш» проводять навчання для працівників сфери охорони здоров’я та соціальних працівників, для працівників туристичної сфери, а також курси з підготовки проект-менеджерів та написання грантів. Мета цих курсів – дати якомога більшій кількості людей удосконалити свої фахові знання, освоїти додаткову професію чи здобути вищу кваліфікацію.

Опитування, проведені в попередні роки, свідчать, що багато хто зі слухачів, які успішно закінчили курси у нашому центрі,  знайшов нове місце роботи; чимало вступили до українських та угорських ВНЗ.

Сьогодні важко скласти цілісну картину економічної та політичної системи Європи ХХ-ХХІ століття без вивчення Європейського Союзу. У створенні нового обличчя Європи ЄС відіграв вирішальну роль, створивши спілку, яка стала одним із провідних гравців світової політики, потужним економічним фактором.  Виходячи з такого стану справ, ми організовуємо курси для пізнання Європейського Союзу, які проводяться на кошти європейських грантів.

Запустивши курси з підготовки секретарів-референтів, ми готуємо кваліфіковану робочу силу для офісів. Завдяки тому, що на Закарпатті відкриваються все нові підприємства та фірми, попит на хороших секретарів-референтів перевищує наявну пропозицію. Адже сьогодні секретар повинен бути здатним керувати цілим офісом, знати крім угорської українську, а також принаймні ще одну європейську мову. Він має добре орієнтуватися серед сучасної офісної техніки, вміти підключитися до інформаційних мереж, використовувати пошукові системи, швидко працювати на комп’ютері, робити ксерокопії, сканувати, вводити дані, дотримуватися вимог ділового листування тощо.
Дамо шанс своєму майбутньому!

Співробітники нашого центру завжди готові надати Вам додаткову інформацію про роботу наших курсів.

Досягнуті результати:
2005/2006 навчальний рік: 190 слухачів
2006/2007 навчальний рік: 501 слухач
2007/2008 навчальний рік: 417 слухачів
І півріччя 2008/2009 навчального року: 243 слухачі
Контакти: 90202 Берегово
Площа Кошута, 6.
Тел./факс: (0241)2-43-43 / 2-34-62 (ячейка 141)
kmf.uz.ua e-mail:  felnottkepz@kmf.uz.ua