Puskás Tivadar Informatikai Központ

Cím: UA-90202, Beregszász, Kossuth tér 6.

Postacím: 90202, Beregszász, Pf. 33. Kárpátalja, Ukrajna

Telefon: (+380-31-41)-2-28-96

Fax: (+380-31-41)-2-34-62

Web: http://kmf.uz.ua

E-mail:

Tevékenysége

A Puskás Tivadar Informatikai Központ a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szolgáltató, fejlesztő és oktatási egysége, mely az intézmény egészének érdeke és igénye szerint:

 • Önerőből és külső partnerek bevonásával üzemelteti, karbantartja, fenntartja és folyamatosan továbbfejleszti a főiskola informatikai, távközlési hálózatát és rendszereit, azok hardver és szoftver elemeit.
 • Gondoskodik a főiskolán működő hálózatok és rendszerek optimális üzemeltetési feltételeiről. Szükség szerint részt vesz a felmerülő problémák elhárításában.
 • Javaslatokat tesz az informatikai és távközlési fejlesztésekre a főiskola vezetése felé, és döntésre előkészíti azokat.
 • Közreműködik a főiskolán bevezetendő új informatikai rendszerek tervezésében, szakmai szempontok és a helyi adottságok alapján javaslatot tesz annak optimális környezetének megteremtésére.
 • Összefogja, irányítja, koordinálja és támogatja az Internet-szolgáltatás, az elektronikus levelezés, vírusvédelem, irodai programok telepítési, karbantartási feladatait és azok üzemeltetését.
 • Felhasználói nevet és e-mail címet biztosít a főiskola minden polgára számára. Informatikai tájékoztatót és alapképzést szervez az elsős hallgatóknak. Igények szerint konzultatív és továbbképzési fórumokat szervez.
 • A különböző szakmai fórumokon és tárgyalásokon informatikai, távközlési ügyekben képviseli a főiskolát. Kapcsolatot tart a szakirányú intézményekkel.

 

Rövid története

A főiskola első számítógépes szaktanterme 1997-ben lett kialakítva 7 db 286-os, használt számítógép bázisán. Már ekkor biztosított a szabad számítógép-használat a diákoknak a délutáni órákban.

1998-ban támogatók segítségével 7 db Pentium I-es számítógéppel bővült a szaktanterem. 1999-ben sikerült megoldani a főiskola internetkapcsolatát: eleinte modemes kapcsolaton, majd az év végére vezeték nélküli radio-ethernet technológiával.

2000-ben megkezdte működését az intézmény első szervere: minden tanárnak és hallgatónak biztosított e-mail címet és internet-hozzáférést. Megvalósult a strukturált számítógép- és telefonhálózat az épületben, a tanszékek és irodák számítógépeit is bekapcsoltuk a hálózatba. 2001-ben saját honlappal megjelenik a világhálón a főiskola www.kmtf.uz.ua címen. Az Apácai Közalapítvány és az Illyés Közalapítvány támogatásának eredményeként új számítógépekkel bővül a szaktanterem, és átkerül az épület egyik legnagyobb termébe.

2003-ben fájl-szerverrel és belső web-szerverrel bővült a szerverpark, mely minden felhasználónak biztosít home-könyvtárat, valamint multimédiás oktatási segédanyagok intézményen belüli felhasználását is lehetővé teszik.

Szaktanterem a Tanulmányi épületben, 2004

2004-ben megkezdődik az egykori Bereg megyei törvényszék épületének felújított második emeletén a számítógép- és telefonhálózat kiépítése: több mint 6 kilométer vezeték felhasználásával 120 végpont lett kialakítva. 2005-ben ide kerülnek át a szaktantermek, és külön helyiségben kapnak helyet a szerverek és a digitális telefonközpont. Sikerül kiépíteni a számítógép-hálózatot a főiskola épületei között. Létrejön különálló egységként a Hallgatói Információs Központ. A fejlesztések gerincét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából a Puskás Tivadar Közalapítvány által meghirdetett pályázat biztosította. E pályázat egyik nyertese a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség volt, melynek vezetősége úgy döntött, hogy a támogatásból a főiskola informatikai eszközparkjának fejlesztését valósítja meg.

A legnagyobb volumenű fejlesztés két szaktanterem kialakítása volt, összesen 32 db multimédiás számítógéppel. Ennek köszönhetően jöhetett létre a kollégiumi szaktanterem, ide kerültek az előző szaktantermek gépei.

2005 augusztusában átadásra kerül a kollégium főtérre nyíló termében a nyilvános közösségi internethasználat szolgáltatást nyújtó eMagyar pont.

Az informatikai központ a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tanácsa 2005. szeptemberi határozata alapján felvette a Puskás Tivadar Informatikai Központ nevet. A hivatalos avatóünnepségre 2005. november 22-én került sor.

A központ második emeleti termeinek felújításához magyarországi városok önkormányzatai is hozzájárultak, ezért a termek róluk kapták neveiket. A szaktantermek Kecskemét, Karcag és Körmend, a szerverszoba Tököl, a Hallgatói Információs Központ pedig Villány nevét viseli.

2006-ban a Kölcsey Ferenc Szakkollégium egyik földszinti termében tanulói központ lett kialakítva. Az eszközök beszerzését az Apáczai Közalapítvány támogatta. A központ délelőtti órákban nyelvi és informatika laborként üzemel, délután és este szabad számítógép-használatot biztosít a hallgatók részére. A központban 17 db multimédiás, internet-kapcsolattal rendelkező számítógépet használhatnak a diákok.

2008-ban az eMagyar pont két számítógépe átkerül az Informatikai Központ folyosójára, az internet-hozzáférés és a szabad számítógép-használat itt is biztosított. Különálló egységként az eMagyar pontot a főiskola nem tudta tovább működtetni, mivel a 2005-ben megítélt egyéves internet-előfizetésen túl 2010-ig semmilyen támogatást nem kapott erre a célra.

2008-ban a Megyei Tanács Oktatási Osztályának támogatásával modern, SMART 680 típusú interaktív táblával és más informatikai eszközökkel felszerelt szaktanterem kerül kialakításra. Új kiszolgálóval bővül a szerverpark: Ubuntu Linux operációs rendszeren terminál szerver üzemel októbertől. Kliensként merevlemez nélküli PC-ket használva, tizenöttel nő a diákoknak biztosított, internetkapcsolattal rendelkező gépek száma.

2009 februárjában a Szülőföld Alap pályázatán elnyert támogatásból 15 új számítógéppel bővül az eszközpark. Ezek közül tíz a szaktantermekbe kerül, öt pedig a tanszékek informatikai ellátottságát javítja.

2010-ben a a Puskás Tivadar Közalapítvány segítségének köszönhetően új eszközökkel bővül Karcag terem és az eMagyar pont. A Szülőföld alap pályázatán elnyert támogatásból megvalósul a könyvtár informatikai rendszerének teljes cseréje. A könyvtári állomány adatbázisa a felhasználók és az érdeklődők számára az Interneten is elérhetővéválik. A központi olvasóterem galériájában 9 terminál kliens biztosít Internet hozzáférést a diákoknak. Kiépítjük intézményünk harmadik Internet-kapcsolatát. A kapcsolatok sávszélességeinek összege több mint 50 Mbit/sec.

Hallgatói Információs központ

A Hallgatói Információs Központ (HIK) a Rákóczi-főiskola főépületének második emeletén a működik. Munkanapokon (hétfő–péntek) 11:15 és 18:00 között tart nyitva, szombaton 11:15 és 14:00 között. A központ felelőse a laboráns. A HIK gépeit minden hallgatói jogviszonyát igazoló diák használhatja. A hallgatóknak e-mail cím, webmail-hozzáférés, HOME-könyvtár, internethasználat biztosított. Lehetőség van a dokumentumok kinyomtatására és papír alapú dokumentumok digitalizálására. A HIK-ben 42 db számítógép áll a diákok rendelkezésére.

A könyvtár olvasótermében, a folyóirat olvasóban és a szépirodalmi kölcsönzőben további 19, a kollégiumban 17, a Kecskemét szaktanteremben 25 gépet használhatnak a diákok. Összesen 103 számítógépet. Ezek mindegyikén elérhető az Internet is.

Támogatóink:

 • Magyarországi Oktatási Minisztérium
 • Apáczai Közalapítvány
 • Illyés Közalapítvány
 • Szülőföld Alap
 • Puskás Tivadar Közalapítvány
 • Informatikai és Hírközlési Minisztérium
 • Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
 • Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
 • Magyar Külügyminisztérium
 • Kárpátaljai Területi Tanács Oktatási Osztálya
 • Enghy Csaba, Budapest
 • Humansoft Kft, Budapest
 • Gombita Sándor, Nyíregyháza
 • Ind KFT, Miskolc
 • Tanács Dávid, Albertirsa