Відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти

Контакти

Поштова адреса: Відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, 90200 Берегово, площа Кошута, 6.

Телефон: (+380-31-41) 4-28-29 – внутрішній номер 127.

E-mail: akred@kmf.uz.ua

Web: https://kmf.uz.ua/uk/strukturni-pidrozdily/viddil-monitorynh/Короткий опис відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти

Відділу організації та моніторингу навчального процесу, акредитації і ліцензування Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ був створений у 2013 року на підставі ректорського наказу за погодженням із головою правління фонду засновника. У 2020 р. переіменований Вченою радою ЗУІ протокол №5 від 27.08 2020 у відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти. Робота відділу спрямована на організацію та моніторингу навчального процесу  на денній та заочній формі навчання. Координує роботу випускних кафедр по розробці та вдосконаленню освітніх програм, навчальних планів у частині дотримання вимог МОН України. Планує, організовує і контролює роботу по внутрішньому забезпеченні якості освіти. Працівники відділу слідкують за дотриманням чинних освітніх норм, сприяють у вирішенні організаційних питань навчально-виховного процесу, розробляють перелік навчально-методичної документації, здійснюють контроль за своєчасним проведенням опитуванням та рейтингом студентів і викладачів, координують підвищення кваліфікації. Організовують редагування, підготовку до видання навчально-методичної документації, посібників, підручників. Займаються адміністративними справами, пов’язаних із організацією навчально-виховного процесу здобувачів.

Керівник відділу 

Силадій Іван Михайлович – завідувач відділу, народився 07.07.1962 року, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології. Місця роботи:

Карпатський інститут підприємництва ВМУРЛ «Україна» м. Хуст, викладач, доцент, в.о. декана факультету економіки та менеджменту; Ужгородський національний університет, викладач кафедри менеджменту, економіки та маркетингу; Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, завідувач відділу організації та моніторингу навчального процесу, акредитації і ліцензування, доцент кафедри педагогіки та психології. Автор двох монографій, більше 60 публікацій.


Науково-педагогічні працівники відділу

  1. Маринець Надія Василівна – заступник завідувача відділу моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та суспільних дисциплін.
  2. Моца Андрій Андрійович – юрист, кандидат юридичних наук, доцент кафедри географії та туризму.